X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Aktualności samorządu notarialnego

2014-12-11 15:43
DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU 2014

Po raz piąty nasz samorząd organizował akcję Dnia Otwartego Notariatu. W tym roku patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Prezentujemy zdjęcia z wybranych miast w Polsce.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
2014-12-02 15:17
MS: BEZPŁATNE LEKCJE PRAWA - DODATKOWA REKRUTACJA

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o dodatkowej rekrutacji szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na bezpłatne lekcje prawa organizowane w ramach planowanego przedłużenia projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”.
W ramach Projektu zostaną zorganizowane jednorazowo w jednym dniu dwugodzinne warsztaty w szkole gimnazjalnej i czterogodzinne warsztaty w szkole ponadgimnazjalnej. Warsztaty realizowane będą przy wykorzystaniu technik aktywizujących w oparciu o autorski program zatwierdzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych trenerów z wykształceniem prawniczym.

Więcej informacji na stronie www.ms.gov.pl.
Tekst alternatywnywięcej...
2014-11-26 11:18
GALA IV EDYCJI FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU

W Pałacu Prymasowski 26 listopada odbyła się Gala konkursu grantowego Funduszu Społecznego pod patronatem Ministra Sprawiedliwości.

Pod czas uroczystości wręczono statuetki „Beneficjenta 2014” wyróżnionym przez Kapitułę organizacjom: Fundacji „Żółty Latawiec”, Fundacji Edukacji i Twórczości w Białymstoku, Stowarzyszeniu Wiejskiemu „Nasze Kobylany”, Stowarzyszeniu pomocy dzieciom i młodzieży z ADHD i specjalnej troski „Alter” oraz Stowarzyszeniu „Bratek”.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
W trakcie Gali Siostra Małgorzata Chmielewska oraz Ksiądz Jacek Stryczek opowiedzieli o ideach społecznego zaangażowania i istocie niesienia pomocy zarówno poprzez same organizacje, jak również idee takie jak Fundusz Otwarty Notariatu.

Gala wieńczyła IV już edycję konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu, w ramach którego polski samorząd notarialny przekazuje granty na realizację projektów zwalczających wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży w Polsce.
Tekst alternatywnywięcej...
2014-11-12 11:16
TRANSGRANICZNY WARSZTAT PRAKTYCZNY - BELGIA, HOLANDIA, POLSKA

Notariat holenderski organizuje kolejny warsztat transgraniczny w ramach cyklu spotkań Europejskiej Sieci Notarialnej. Tym razem tematami warsztatów będą m.in. charakteryzacje i porównania notariatów w Belgii, Holandii i Polsce, informacje na temat aktualnej współpracy UE.
Wszelkie informacje dotyczące warsztatów dostępne w Biurze KRN (dział zagraniczny).

Warsztat odbędzie się 28 listopada 2014, od 10:30 do 16:00 w Amsterdamie.

Projekt dofinansowany w ramach programu Komisji Europejskiej:
JUST/2014/JCOO/OG/NE14/6451.
Tekst alternatywnywięcej...
2014-10-28 11:27
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA - 10 LAT CZŁONKOSTWA LITWY W UE: NOTARIAT NA LITWIE - MOST POMIĘDZY EUROPĄ WSCHODNIĄ A ZACHODNIĄ

Polska delegacja była gościem organizowanej przez litewski notariat konferencji pt. "10 lat członkostwa Litwy w UE: Notariat na Litwie - most pomiędzy Europą Wschodnią a Zachodnią", która miała miejsce 20 października 2014 w Wilnie.
Podczas konferencji Prezes Krajowej Rady Notarialnej Pan Tomasz Janik wygłosił referat dotyczący "Doświadczeń z członkostwa Polski w UE i jego wpływu na działalność notariuszy."

W programie konferencji znalazły się również wystąpienia poświęcone projektowi EUfides (Pan Frank Molitor, Prezes Luksemburskiej Izby Notarialnej), rozpowszechnianiu pozytywnych doświadczeń notariatów UE w Gruzji (Przedstawiciele gruzińskiej Izby Notarialnej), doświadczeniom Estonii w UE (Anne Saaber, Prezes Estońskiej Izby Notarialnej) czy zmianom statusu notariusza podczas członkostwa w UE (J. Pauzaite-Kulvinskiene, Dyrektor litewskiego instytut prawnego).
Tekst alternatywnywięcej...
2014-10-28 11:20
SINGLE MARKET FORUM

W Warszawie odbyła się IV edycja Krajowego Forum Jednolitego Rynku, której gospodarzem był Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński. Tematem obrad była "Dekada polskiej przedsiębiorczości na jednolitym rynku Unii Europejskiej." Na Forum dyskutowano m.in. o raporcie nt. e-handlu w polskich małych-średnich przedsiębiorstwach, jednolitym rynku UE i jego przyszłości oraz wyzwaniach Europy na najbliższą dekadę.
W trakcie drugiego dnia, którego gospodarzem była Komisja Europejska, przeprowadzono warsztaty dotyczące deregulacji w obszarze dostępu do zawodów regulowanych oraz procesu wzajemnej oceny barier ograniczających dostęp do niektórych z nich.
W warsztatach, podczas których przedstawiciele notariatu polskiego przedstawili krytykę dotyczącą obecnych rozwiązań legislacyjnych, udział wziął Prezes Krajowej Rady Notarialnej Tomasz Janik oraz Sekretarz Generalny Rady Notariatów Unii Europejskiej (CNUE) Pani Clarisse Martin.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Gospodarki.
Tekst alternatywnywięcej...
2014-10-28 10:22
INFORMACJA O POGRZEBIE

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 25 października 2014 zmarł nasz Kolega – Romuald Sztyk, Emerytowany Notariusz Izby Notarialnej we Wrocławiu, wieloletni Członek Krajowej Rady Notarialnej, współtwórca Miesięcznika "Rejent" i jego długoletni Redaktor Naczelny.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek 30 października 2014 w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych o godz. 13:00 w Kluczborku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, a następnie na pobliskim cmentarzu komunalnym.

/-/ Lech Borzemski
Prezes RIN we Wrocławiu
2014-10-17 10:10
KONFERENCJA - WOLNE ZAWODY A FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

W dniu 24 października 2014 r. we Wrocławiu odbędzie się Konferencja naukowa „Wolne zawody a funkcjonowanie spółek handlowych”.
Tekst alternatywnywięcej...
2014-10-07 15:41
MAPA NOTARIATÓW

Na stronie Krajowej Rady Notarialnej pojawiła się nowa funkcjonalność w postaci mapy Notariatów na świecie.
W zakładce NOTARIAT NA ŚWIECIE znajdą Państwo odnośnik do mapy, na której można zapoznać się ze wszystkim samorządami notarialnymi, funkcjonującymi obecnie na świecie. Po kliknięciu na dany kraj na mapie nastąpi przekierowanie do strony www wybranego notariatu. Zachęcamy do zapoznania się z funkcjonalnością mapy.
Tekst alternatywnywięcej...
2014-09-25 13:59
WARSZTAT TRANSGRANICZNY ESN

Izba notarialna Republiki Czeskiej organizuje warsztat transgraniczny ESN, który odbędzie się 24 października w Brnie. Warsztat ma zamiar połączyć bezpośrednio notariuszy w europejskich regionach transgranicznych i ułatwić w sposób konkretny i interaktywny wymianę informacji prawnych, wiedzy i dobrych praktyk odnośnie ustawodawstwa krajowego, procedur i dokumentów często spotykanych w pracy notarialnej.
Tematami warsztatów będą m.in. forma i treść pełnomocnictw, ze szczególnym odniesieniem do sporządzania umów notarialnych dla czynności prawnych czy wpis do rejestrów publicznych ze szczególnym odniesieniem do działalności notarialnej.

Wszelkie informacje dotyczące warsztatów dostępne w Biurze KRN (dział zagraniczny).

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu:JUST/2014/JCOO/OG/NE14/6451.
Tekst alternatywnywięcej...
2014-09-19 13:03
SZKOLENIE W PROKURATURZE GENERALNEJ

W dniu dzisiejszym (19.09.2014) w Prokuraturze Generalnej odbyło się seminarium poświęcone postępowaniom przygotowawczym oraz stosowaniu procedury karnej w postępowaniu dyscyplinarnym. Dzięki współpracy Prokuratury Generalnej, Departamentu Organizacji Pracy, Wizytacji i Systemów Informatycznych oraz Krajowej Rady Notarialnej notariusze oraz prokuratorzy mieli możliwość wymiany wiedzy z zakresu postępowań dyscyplinarnych.

W trakcie seminarium poruszano wiele tematów dotyczącychm.in. obowiązków wynikających ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tajemnicy zawodowej, odpowiedzialności karnej notariuszy czy stosowania Kpk w procedurze postępowania dyscyplinarnego. Wszystkie z tych obszarów są niezwykle istotne z punktu widzenia pracy zarówno notariuszy, jak i prokuratorów a korzyści z wymiany doświadczeń są dużą wartością dodaną do pracy obu profesji.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z wydarzenia.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
2014-09-10 10:16
EGZAMIN NOTARIALNY 2014

4 września 2014 r. rozpoczął się egzamin notarialny. Pierwszego dnia kandydaci do zawodu notariusza pisali n. „mały akt” i opinię prawną. Drugiego, sporządzali projekt n. „dużego aktu”. Do egzaminu notarialnego przystąpiło 426 osób. Spośród nich jedynie 180 to aplikanci, którzy ukończyli aplikację notarialną w dniu 30 czerwca 2014r.
W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów egzamin notarialny nie obejmował części testowej. 4 września zdający rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wartość wnoszonych aportów przewyższała wartość kapitału zakładowego oraz opinii prawnej, w której należało ocenić dopuszczalność zawarcia umowy w oparciu o orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli drugiej strony. Następnego dnia, zdający pisali tak zwany "duży akt" polegający na sporządzeniu skomplikowanej umowy doprowadzającej do przeniesienia własności nieruchomości. (wszystkie tematy dostępne są na stronie www.ms.gov.pl)

Egzamin przeprowadziło dziesięć komisji egzaminacyjnych w sześciu miastach Polski: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. W skład każdej komisji zostało powołanych siedem osób: czterech sędziów – przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, dwóch przedstawicieli Krajowej Rady Notarialnej oraz jeden pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych.

W tym roku, po raz czwarty, zdający mieli możliwość wyboru sposobu zdawania egzaminu mogli go pisać odręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego. Prawie wszyscy zdający (z wyjątkiem 3 osób) złożyli oświadczenie o wyborze rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Podczas egzaminu kandydaci do zawodu korzystali z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych zawierających systemy informacji prawnych.

Na ogłoszenie wyników tegorocznego egzaminu notarialnego we wszystkich komisjach trzeba poczekać do października br. W wyniku zmian wprowadzonych ustawą deregulacyjną, osobom, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, Minister Sprawiedliwości wyda zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym uprawnia też do złożenia wniosku o powołanie na stanowisko notariusza.
Tekst alternatywnywięcej...
2014-09-02 11:45
FUNDUSZ SPOŁECZNY NOTARIATU - OCENA FORMALNA

Na ogłoszony w maju konkurs grantowy w ramach Funduszu Społecznego Notariatu wpłynęło 237 wniosków. Na obecnym etapie zakończono ocenę formalną wniosków, które obecnie czekają na wyniki oceny merytorycznej.
Pod koniec września Kapituła konkursowa w składzie:
 • Siostra Małgorzata Chmielewska - Przewodnicząca
 • Prof. UW, dr hab. Michał Królikowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Minister Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka
 • Ksiądz Jacek Stryczek - Prezes Stowarzyszenia WIOSNA
 • red. Jacek Żakowski - dziennikarz
wybierze 4 najlepsze projekty, które uzyskają dofinansowanie w ramach środków z Funduszu.

Podstawową formą działalności Funduszu, powołanego w 2011 roku jest finansowe wspieranie najciekawszych i najbardziej wartościowych projektów, wyłonionych spośród propozycji zgłoszonych do otwartego konkursu grantowego przez organizacje pozarządowe.
Tekst alternatywnywięcej...
2014-08-28 14:04
PLANY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu w dniach 27-29 sierpnia Minister Sprawiedliwości przedstawił w trakcie obrad bieżące projekty realizowane przez MS, jak również plany resortu dotyczące legislacji. W trakcie wystąpienia Minister omówił m.in. nowelizację kodeksu karnego, kodeksu karnego wykonawczego i kodeksu postępowania karnego, projekt ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, ułatwienia w korzystaniu z ksiąg wieczystych i Krajowego Rejestru Karnego, zmiany w prawie spadkowym.

Więcej informacji dostępnych na stronie:
Ministerstwo Sprawiedliwości
2014-07-14 12:34
FUNDUSZ SPOŁECZNY NOTARIATU - PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW

Informujemy, iż termin nadsyłania wniosków aplikacyjnych do IV edycji konkursu grantowego Fundusz Społecznego Notariatu uległ przedłużeniu.
Wnioski można nadsyłać do 22 lipca 2014 na wskazany w regulaminie adres.
2014-06-25 10:48
110. KONGRES NOTARIUSZY WE FRANCJI

„Życie zawodowe i rodzinne, miejsce na umowę!” – pod takim hasłem odbył się 110. Kongres Notariuszy Francji.
Na zaproszenie francuskiego Notariatu przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej wzięli udział w uroczystych obchodach 110. Kongresu, który odbył się w Marsylii, w dniach 15-18 czerwca 2014r. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania był umowy w aspekcie rodzinnym. Francuscy notariusze postawili przed sobą m.in. pytania dotyczące pogodzenia planów majątkowych i rodzinnych, podziału dóbr oraz promowania przedsiębiorczości, a także sposobu prowadzenia działalności zawodowej rozwijanej w harmonii z interesami rodzinnymi.

Kongres został otwarty przez francuskiego Ministra Sprawiedliwości Panią Christiane Taubira. Obrady zostały podzielone na trzy komisje, które w trakcie kolejnych dni i godzin Kongresu obradowały nad następującymi tematami: „Podział majątku zawodowego w ramach związku”, „Wyprzedzenie i zarządzanie ryzykiem za pomocą umowy”, „Umowa spółki i rodziny”, „Życie zawodowe a rodzina w kontekście transgranicznym”.

W trakcie Kongresu odbyły się również spotkania przedstawicieli Krajowej Rady Notarialnej z Prezesem Rady Najwyższej Notariatu Francji Panem Jeanem Tarradem oraz Przewodniczącym Międzynarodowej Unii Notariatu Łacińskiego Panem Danielem Sedar Senghorem.

Trzydniowy Kongres z udziałem przedstawicieli francuskich władz, notariatu, jak również zaproszonych gości z kraju i zagranicy zakończył się uroczystym wieczorem zorganizowanym przez francuską Kasę Depozytowo-Konsygnacyjną.
Tekst alternatywnywięcej...
2014-06-25 09:42
INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA WIECZYSTOKSIĘGOWEGO

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 czerwca 2014 r.
Nowelizacja ma na celu utworzenie w obszarze Kodeksu postępowania cywilnego podstaw, które umożliwią dalszą informatyzacje całości postępowania wieczystoksięgowego. Pierwszym etapem jest nałożenie obowiązku inicjacji postępowania drogą elektroniczną przez takie podmioty jak notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych działających jak organy egzekucyjne, drogą elektroniczną.

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, iż „Samorząd notarialny i komorniczy, a także Ministerstwo Finansów będą uczestniczyć w procesie identyfikacji osób posiadających kompetencje do składania wniosków w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym (e.p.w). System teleinformatyczny obsługujący to postępowanie będzie mieć możliwość weryfikacji danych identyfikacyjnych notariusza lub komornika sądowego, a także naczelnika urzędu skarbowego jako organu egzekucyjnego w odrębnych systemach informatycznych prowadzonych przez właściwe samorządy oraz Ministerstwo Finansów. Naczelnik skarbówki, notariusz i komornik sądowy będą podpisywali składane pisma procesowe w e.p.w. bezpiecznym podpisem, weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Zasady zakładania kont, ich obsługa oraz tryb zakładania konta w systemie teleinformatycznym będą zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Jako zasadę przyjęto, że do wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz o założenie księgi wieczystej nie będą dołączane dokumenty w postaci elektronicznej. Większość dokumentów będących podstawą wpisu istnieje wyłącznie w postaci papierowej. Wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, kiedy dokumenty stanowiące podstawę wpisu będą miały pierwotnie postać elektroniczną.

Formularz inicjujący e.p.w. (wniosek) ma mieć postać interaktywnego formularza udostępnianego przez system teleinformatyczny obsługujący e.p.w. Będą w nich zawarte takie m.in. moduły jak: rodzaj księgi wieczystej, podmiot składający wniosek oraz uczestnicy postępowania, podstawa wpisu czy dokumenty, jakie zostaną dołączone do wniosku.”
Tekst alternatywnywięcej...
2014-06-12 11:20
ANTWERPIA 2014 – ZGROMADZENIE OGÓLNE CNUE

Antwerpia była w czerwcu miejscem Zgromadzenia Ogólnego Rady Notariatów Unii Europejskiej (CNUE).

W trakcie obrad 5 i 6 czerwca, przedstawiciele Notariatów z całej Europy obradowali nad bieżącymi problemami i koncepcjami rozwoju samorządów.
Przedmiotem obrad Zgromadzenia było m.in. omówienie planu działań w ramach programu unijnego „e-Justice 2014-2018” oraz przyjęcie oficjalnego stanowiska CUNE w tej spawie. Treść anglojęzyczna oświadczenia dostępna w linku.

Omawiano również aspekty legislacyjne związane z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli i przedsiębiorstw poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 1024/2012., jak również poruszano kwestie Rejestru Europejskich Poświadczeń Dziedziczenia czy Prawa Spółek.
Tekst alternatywnywięcej...
2014-06-09 14:03
FILM - W IMIĘ PRAWA

Z okazji 25-lecia wyborów czerwcowych Uniwersytet Jagielloński wraz z Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarność" przedstawia film "W imię prawa". Dokument ukazuje działalność Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych wraz ze Społeczną Radą Legislacyjną. Jest to przewodnik po pracy ówczesnych prawników na rzecz stworzenia stabilnego systemu prawnego w kraju.

Film dostępny jest w poniższym linku:
W IMIĘ PRAWA
2014-06-05 15:28
RUSZYŁA IV EDYCJA KONKURSU GRANTOWEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU

Od niedzieli 1 czerwca 2014 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach IV już edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz Społeczny Notariatu.
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje pozarządowe, które:
 • uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego,
 • działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe (not-for-profit).

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 30 000 zł.
Wnioski składać można od 1 czerwca do 15 lipca 2014 r.
Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 18 listopada 2013 r.
Projekty muszą zakończyć się najpóźniej 18 maja 2015 r.
Więcej informacji na stronie www.fundusznotariatu.pl.
Tekst alternatywnywięcej...
2014-05-27 12:10
INFORMATYZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI - RELACJA Z VI KONFERENCJI

W linku poniżej zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji "Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości", która odbyła się w Warszawie 21 maja w Pałacu Lubomirskich. RELACJA
2014-05-26 13:52
O ZNOSZENIU BARIER PRAWNYCH W STOSUNKACH POLSKO-LITEWSKICH - KONFERENCJA W SEJNACH

22 maja w Sejnach odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona transgranicznemu obrotowi prawnemu w relacjach polsko-litweskich. Zaproszeni goście z Litwy oraz Polski prowadzili panele oraz dyskusje poświęcone znoszeniu barier w celu optymalizacji prawa dla podmiotów działających w obu państwach.

W linku poniżej relacja video z konferencji:
RELACJA.
2014-05-20 14:26
ŚWIĘTO PRAWNIKÓW - KRAKÓW - 24.05.2014

Szanowni Państwo zapraszamy na coroczne obchody Święta Prawników. Organizatorem uroczystości jest Ars Legis – Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników. Patronat nad świętem Prawników objęli: Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Komornicza.

Poniżej publikujemy plakat wraz z programem obchodów Święta.
Tekst alternatywnywięcej...
2014-05-14 09:17
SPOTKANIE PREZESA KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ Z WICEMINISTREM BOGUSŁAWEM WINIDEM

O współpracy polskich urzędów konsularnych z Krajową Radą Notarialną w zakresie poszerzania wiedzy polskich obywateli przebywających za granicą na temat obowiązujących w Polsce i poza granicami przepisów prawnych rozmawiał podsekretarz stanu Bogusław Winid z prezesem Krajowej Rady Notarialnej Tomaszem Janikiem.

Więcej informacji wraz z galerią w LINKU.
2014-05-05 13:08
KONFERENCJA - SYSTEM OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W POLSCE A MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

6 maja 2014 r. w sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się konferencja pt. „System ochrony własności przemysłowej w Polsce a możliwości rozwoju gospodarczego”. Organizatorami wydarzenia są Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Biuro Analiz Sejmowych oraz Fundacją Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „WOKULSKI”.
Celem spotkania jest promocja polskiej gospodarki oraz przedstawienie zagadnień związanych z ochroną własności przemysłowej szczególnie: ochrony znaków towarowych, patentów i wzornictwa przemysłowego. Wśród zaproszonych gości znajdują się parlamentarzyści, przedstawiciele urzędów państwowych, uczelni wyższych, branżowych organizacji społecznych i gospodarczych oraz przedsiębiorcy.
Tekst alternatywnywięcej...
2014-04-25 11:08
INFORMATYZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI - VI EDYCJA

Już 21 maja 2014r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbędzie się VI konferencja z cyklu "Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości". Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie informatyzacja postępowań wieczystoksięgowych.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Minister Sprawiedliwości, Prezes Krajowej Rady Notarialnej, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Patronat merytoryczny i naukowy objęło Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W załączeniu zamieszczamy program konferencji.
Tekst alternatywnywięcej...
2014-04-16 14:32
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: FUNKCJE KSIĄG WIECZYSTYCH W UJĘCIU PRAWNO-PORÓWNAWCZYM

Zespół Badawczy Europejskiego Prawa Prywatnego i Komparatystyki Prawa serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji: „Funkcje ksiąg wieczystych w ujęciu prawno-porównawczym”. Konferencja odbędzie się w dniu 23 kwietnia br. w Akademii im Jana Długosza w Częstochowie, ul. Zbierskiego 2/4 (początek godz. 10.00).
Program konferencji, którego zarys wraz z plakatem znajduje się poniżej, obejmuje zagadnienia z zakresu prawa rzeczowego i konstytucyjnego, w tym problematykę ochrony prywatności, bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz procesu europeizacji i komparatystyki prawa prywatnego. Wśród zaproszonych prelegentów są naukowcy i praktycy z wielu krajów, w tym między innymi z Polski, Niemiec, Austrii, Brazylii, Włoch, Rosji, Chorwacji oraz Czech. Obrady będą tłumaczone na język polski oraz transmitowane do zagranicznych ośrodków akademickich.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Krajowa Rada Notarialna. Konferencja odbywa się w ramach badań podstawowych Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, a jej Radę Naukową tworzą profesorowie z kilku europejskich Uniwersytetów. Organizatorami konferencji są Akademia im. Jana Długosza oraz Europejski Uniwersytet Viadrina wraz z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetem w Osnabrück.

Poniżej program oraz plakat konferencji.
Tekst alternatywnywięcej...
2014-04-10 13:55
DOROCZNE ZGROMADZENIE OGÓLNE SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

W siedzibie polskiego sądu prawa odbyło się 9 kwietnia 2014 roku doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W Zgromadzeniu udział wzięli m.in. Prezydent RP Bronisław Komorowski, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk, jak również inni przedstawiciele najwyższy władz państwowych oraz delegacji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Krajową Radę Notarialną reprezentował Prezes KRN Pan Tomasz Janik.

Relacja z wydarzenia wraz ze zdjęciami w linku poniżej:
Trybunał Konstytucyjny.
2014-02-27 14:27
TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM - KONFERENCJA PRASOWA (21.02.2014 R.)

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
2014-02-11 12:44
TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

24 lutego – 1 marca 2014 r.

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 24 lutego–1 marca 2014 r.
W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza.

W tym roku w dniach 24 lutego – 1 marca zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.

Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.

Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).
Tekst alternatywnywięcej...
2014-01-23 13:57
DYREKTYWA DOTYCZĄCA UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Biuro KRN informuje, że Dyrektywa n°2013/55/CE z dnia 20 listopada 2013 roku zmieniająca Dyrektywę 2005/36/CE dotyczącą uznawania kwalifikacji zawodowych oraz rozporządzenie (UE) n° 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (« rozporządzenie IMI ») zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2013 roku.

Biuro KRN pragnie zwrócić szczególną uwagę na przepis w artykule 1 paragraf 2 b) 4, który wnosi zmiany do artykułu 2 dyrektywy 2005/36 jak poniżej: „ niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania w odniesieniu do notariuszy, którzy powoływani są aktem urzędowym władz publicznych”.

W uzupełnieniu powyższego przepisu, motyw 3 stanowi: ” notariusze powoływani aktem urzędowym władz publicznych powinni być wyłączeni z zakresu zastosowania dyrektywy 2005/36/CE, zważywszy na specyficzne i rozbieżne ustroje mające wobec nich zastosowanie w poszczególnych Państwach członkowskich w zakresie dostępu do zawodu i jego wykonywania”.

Poniżej pełen tekst dyrektywy:
Tekst alternatywnywięcej...
2013-12-18 09:54
USTAWA O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

Krajowa Rada Notarialna informuje, że dzięki szerokiej akcji informacyjnej, w trakcie prac legislacyjnych na ustawą dotyczącą rodzinnych ogrodów działkowych, Senat RP zaproponował poprawkę do Art. 41 ustawy ustalającą pkt 1 Art 41. w brzmieniu:
"1. Działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi."

W trakcie głosowania nad ustawą w dniu 13 grudnia 2013 r. w Sejmie poprawka została podtrzymana.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią nowej ustawy, która wchodzi w życie w dniu 19 stycznia 2014 r. - tekst ustawy.
2013-12-16 15:41
DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU 2013

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

Już po raz czwarty samorząd notarialny zorganizował Dzień Otwarty Notariatu Porozmawiaj z notariuszem – ogólnopolską akcję poradniczą. Tematem tegorocznej edycji było przekazanie majątku rodzinie.

2013-12-06 15:14
INFORMACJA W SPRAWIE SPÓŁKI SECUROS IUS

W związku z pojawiającymi się informacjami i materiałami reklamowymi o działalności spółki Securos Ius Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach (62-064), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 415284, prowadzącej portal internetowy www.bezpiecznynotariat.pl Krajowa Rada Notarialna informuje, że realizowany przez Spółkę projekt nie jest realizowany przy współpracy z Krajową Radą Notarialną będącą reprezentantem notariatu ani z żadną z Izb Notarialnych.
Po uzyskaniu informacji o działalności powyższej Spółki Krajowa Rada Notarialna podjęła działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji w tym zwróciła się o informacje na ten temat do Ministerstwa Sprawiedliwości i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Działania wyjaśniające związane z wnioskami złożonymi przez powyższą Spółkę do Urzędu Patentowego podjęło również Ministerstwo Sprawiedliwości. O dalszych działaniach i ich wyniku Krajowa Rada Notarialna będzie informować na bieżąco.
2013-11-30 15:21
SPOTKANIA POLSKO-FRANCUSKIE

W organizowany przez Krajową Radę Notarialną Dzień Otwarty Notariatu wpisują się także inicjatywy transgraniczne. W ramach współpracy z notariuszami francuskimi odbyły się spotkania z obywatelami polskimi oraz francuskimi organizowane z pomocą francuskich i polskich służb dyplomatycznych.
Pierwsze z nich miało miejsce w dniu 20 września 2013 roku w Ambasadzie Francuskiej w Warszawie, z inicjatywy Rady Najwyższej Notariatu Francuskiego. Spotkania w Ambasadzie Francji w Warszawie mają już kilkuletnią tradycję. Tegoroczne spotkanie otworzył Ambasador Francji w Polsce Pan Pierre Buchler, a uczestniczył w nim między innymi Pan Philippe Martin, pełniący funkcje Konsula.

Drugie spotkanie, zorganizowane zostało przez Wydział Konsularny Ambasady Polskiej w Paryżu, we współpracy z Radą Najwyższą Notariatu Francuskiego. Miało ono miejsce w Instytucie Polskim w Paryżu, w dniu 11 października 2013 roku. Spotkanie otworzył Ambasador RP we Francji – Pan Tomasz Orłowski.

W obu spotkaniach udział wzięli przedstawiciele notariatów francuskiego i polskiego. Francję reprezentował notariusz Gilles Krowicki (przedstawiciel Naczelnej Rady Notariatu francuskiego odpowiedzialny za współpracę z notariatem polskim), zaś Polskę delegowani przez Krajową Radę Notarialną notariusze: Violetta Tomala i Tomasz Kot.

Celem spotkań było ustalenie, z jakimi trudnościami formalnoprawnymi i praktycznymi konfrontowani są obywatele polscy we Francji oraz obywatele francuscy w Polsce przy załatwianiu spraw z materii interesującej notariat.

Podczas spotkań, zarówno w poszczególnych prezentacjach, jak i w dyskusji, poruszono zagadnienia dotyczące dziedzin prawa, z którymi na co dzień spotykają się osoby, które z powodów rodzinnych lub zawodowych, mieszkają we Francji lub w Polsce. Główne tematy dotyczyły dziedziczenia transgranicznego, relacji majątkowych pomiędzy małżonkami (również w kontekście międzynarodowym), a także obrót nieruchomościami w Polsce i we Francji, pełnomocnictwa oraz sprawy podatkowe.

W spotkaniu paryskim, oprócz obywateli polskich zamieszkałych we Francji oraz ich rodzin, licznie uczestniczyli reprezentanci organizacji społecznych oraz instytucji działających na rzecz Polaków we Francji, prawnicy specjalizujący się w problematyce polsko-francuskiej, polscy konsulowie honorowi oraz przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych. Okazuje się, że mimo zasiedziałości paryskiej polonii, podstawowe problemy z integracją społeczną Polaków we Francji są ciągle żywe.

Pytania stawiane notariuszom dotyczyły bardzo wielu dziedzin prawa, a notariusze starali się im sprostać. Okazuje się, że barierę w kontaktach obywateli francuskich w urzędach polskich, w tym w kancelariach notarialnych, a także obywateli polskich w odpowiednich instytucjach francuskich, stanowi nieznajomość języka danego państwa. Ponadto osoby, które chciały dokonać czynności w Polsce przy udziale pełnomocnika, miały problemy z uzyskaniem właściwego pełnomocnictwa. W trakcie dyskusji podkreślano, że wymogi, jakie stawiają notariusze w Polsce dla formy lub treści pełnomocnictwa sporządzonego we Francji, tłumaczone praktyką poszczególnych sądów wieczystoksięgowych, dla podobnych spraw w różnych miastach Polski, były różne. Omawiano również problemy wynikające z faktu, że Polska i Francja nie objęły umową o unikaniu podwójnego opodatkowania podatku od spadku i od darowizny.

Wiele pytań dotyczyło postępowania spadkowego, w kontekście przyjęcia w dniu 4 lipca 2012 roku nowych europejskich przepisów, upraszczających formalności prawne związane międzynarodowymi testamentami i spadkami. Z wypowiedzi uczestników konsultacji wynikało, że z niecierpliwością czekają na wejście w życie tych przepisów, zwłaszcza dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego, co ma nastąpić w dniu 17 sierpnia 2015 roku.

Spotkania w Warszawie i w Paryżu zgromadziły wielu uczestników, dla których była to jedna z niewielu okazji do bezpośredniego kontaktu z osobami, które mogły im wyjaśnić zawiłości związane z ich sytuacją, wynikającą z zamieszkiwania we Francji lub w Polsce. Po spotkaniach otrzymaliśmy podziękowania, zarówno ze strony placówek dyplomatycznych polskich i francuskich, jak i osób prywatnych, biorących udział w spotkaniach, co utwierdza nas w przekonaniu, że istnieje potrzeba ich organizowania.

Violetta Tomala
Tomasz Kot

Spotkania polsko-francuskie
Od lewej: Ambasador Republiki Francuskiej w Polsce Pan Pierre Buhler, not. Gilles Krowicki, not. Violetta Tomala, not. Tomasz Kot.
Tekst alternatywnywięcej...
2013-11-20 15:03
NOWA WITRYNA FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZNEGO OBROTU PRAWNEGO

Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną internetową Fundacji na rzecz bezpiecznego obrotu prawnego.
Na stronie znaleźć można informacje o bieżących pracach Fundacji, skład najważniejszych organów oraz zapoznać się z działalnością Centrum Naukowego Fundacji, w skład którego wchodzi 7 komisji tematycznych:
 • Komisja Poświadczenia Dziedziczenia
 • Komisja Umowy Deweloperskiej
 • Komisja Przeglądu Regulacji Prawnych Dotyczących Rejestrów
 • Komisja Nadawania Przez Notariuszy Klauzuli Apostille
 • Komisja Notarialnego Postępowania Nakazowego i Upomniawczego
 • Komisja Spółek Prawa Handlowego
 • Komisja Depozytu Notarialnego

Zachęcamy do odwiedzin witryny: http://bezpiecznyobrot.org.pl/
Tekst alternatywnywięcej...
2013-11-12 10:45
KONFERENCJA - SAMORZĄD ZAWODOWY W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWA

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego zorganizowało w Senacie RP spotkanie przedstawicieli zawodów zaufania publicznego w celu przedstawienia obecnej sytuacji tych profesji w Polsce.

W linku poniżej znajdą Państwo skrócony zapis spotkania oraz materiał video: Konferencja w Senacie RP.
2013-10-28 10:22
GALA FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU - GALERIA

Zapraszamy do galerii zdjęć.
GALA FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU GALA FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU GALA FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU GALA FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU GALA FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU GALA FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU GALA FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU GALA FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU GALA FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU GALA FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU GALA FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU GALA FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU GALA FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU GALA FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU GALA FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU GALA FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU
Tekst alternatywnywięcej...
2013-10-25 11:17
GALA III EDYCJI FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU

Cztery organizacje pozarządowe otrzymały granty na realizację programów, których celem jest walka z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Zwycięskie projekty, laureatów oraz ich działalność zaprezentowano podczas Gali III Konkursu Grantowego Funduszu Społecznego Notariatu, która odbyła się w czwartek, 24 października w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. W tegorocznej edycji FSN wzięło udział ponad ćwierć tysiąca organizacji pozarządowych. Spośród nadesłanych do Funduszu wniosków projektowych, cztery najciekawsze wybrała Kapituła Funduszu złożona z publicznych autorytetów pod przewodnictwem siostry Małgorzaty Chmielewskiej.
„Powstały staraniem samorządu notarialnego Fundusz Społeczny Notariatu wspomagający projekty na rzecz dzieci i młodzieży jest inicjatywą ze wszech miar godną wparcia i propagowania. Jest świadectwem wrażliwości społecznej polskich notariuszy – powiedziała siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia”, a jednocześnie przewodnicząca Kapituły Funduszu. – Zarówno liczba, jak i różnorodność nadesłanych na konkursu projektów dobitnie świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na tego typu pomoc.”

„Zakończenie trzeciej edycji Konkursu Grantowego Funduszu Społecznego Notariatu to okazja zarówno do radości, jak i chwili zadumy. Z jednej strony cieszy zaangażowanie środowiska notarialnego w pomoc dla osób najsłabszych i najbardziej potrzebujących – dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z racji chorób, pochodzenia czy środowiska w jakim przyszło im wzrastać. Z drugiej, nieoparcie nasuwa się refleksja natury etycznej, o zobowiązaniach, jakie wobec osób gorzej radzących sobie z otaczającą rzeczywistością mają przedstawiciele zawodów cieszących się prestiżem i zaufaniem społeczeństwa. W naszym rozumieniu, należy podejmować wszelkie możliwe działania, które mogą pomóc w wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży w dostępie do godnego życia i edukacji
– powiedział Tomasz Janik, Prezes Krajowej Rady Notarialnej.

W tym roku granty powędrowały do:

 • Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Krakowie na realizację projektu „Ja też potrafię” . Nagrodzona inicjatywa obejmuje zajęcia uspołeczniające dla osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, które zostaną przeprowadzone w miejscach użyteczności publicznej (muzea, teatr, kino, ścianka wspinaczkowa itp.). Ważnym elementem projektu będą ćwiczenia zmierzające do eliminacji zachowań trudnych, nabywania umiejętności budowania relacji i adekwatnego zachowania oraz zwiększenia samodzielności w miejscach publicznych. Wycieczki pozwolą ocenić efekty pracy warsztatowej i rozwijać umiejętności społeczne w sytuacjach rzeczywistych.

  Z kolei, pilotażowy warsztat pt.: „Mój Świat” ma przybliżyć świat autyzmu zdrowym dzieciom - kolegom z klasy, szkoły. Pokazać, z jakimi problemami borykają się osoby z autyzmem, wyjaśnić dlaczego tak dziwnie się zachowują. Celem warsztatu, który poprowadzi osoba z autyzmem jest odwrócenie ról społecznych - stworzenie sytuacji, w której zdrowe dzieci nauczą się czegoś od swojego niepełnosprawnego kolegi.

  Beneficjentami projektu „Ja też potrafię” będzie 25 osób z autyzmem lub Zespołem Aspergera, rodziny osób z autyzmem oraz nauczyciele i około 200 uczniów integracyjnych szkół podstawowych, do których uczęszczają podopieczni fundacji.

 • Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada na realizację projektu „Przyjazne przestrzenie miasta - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci rumuńskich Romów mieszkających we Wrocławiu"

  Celem działania jest przeciwdziałanie patologii żebractwa, skrajnego ubóstwa oraz wykluczenia społecznego dzieci ze społeczności Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu poprzez wsparcie procesu integracji ze społeczeństwem polskim.

  Inicjatywa „Przyjazne przestrzenie miasta” jest dopełnieniem zajęć edukacyjnych dla dzieci romskich prowadzonych przez stowarzyszenie Nomada od marca 2012 r. Projekt będzie realizowany poprzez cykl wycieczek po Wrocławiu. Dzieci odwiedzą miejsca kultury i sztuki (muzea, galeria, biblioteka, teatr), tereny zielone i placówki ekologiczne (Centrum Zielonych Technologii) oraz miejsca rekreacji i lokale gastronomiczne. Są to miejsca do których dzieci z grupy docelowej nie mają dostępu i nie znają reguł ich funkcjonowania. Działania zostały zaplanowane tak, aby oprócz nauki języka polskiego, dzieci rozwijały nowe umiejętności i kompetencje społeczne oraz poszerzały wiedzę o otaczającej rzeczywistości. Elementem działań będzie stworzenie obrazkowego słowniczka polsko-romskiego, który uporządkuje zdobytą wiedzę i wprowadzi element kultywowania własnego języka. Zaplanowany jest też wyjazd do Muzeum Etnograficznego w Tarnowie poświęconego historii i kulturze romskiej. Zajęcia będą się odbywały w dialekcie romani, którym posługują się dzieci.

  Beneficjentami projektu jest grupa 25 romskich dzieci.

 • Fundacji „Słonie na balkonie” z siedzibą w Łodzi na realizację projektu „Prawo do pomocy - terapia zajęciowa dla dzieci z zamkniętego oddziału psychiatrycznego”

  Ideą nagrodzonego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grupy najmłodszych pacjentów oddziału psychiatrycznego poprzez przeprowadzenie dla nich cyklu zajęć terapeutycznych. Projekt łączy działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i nastolatków z zaburzeniami psychicznymi oraz działania służące kształtowaniu i rozwijaniu cech, które umożliwią im lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Projekt nie tylko wspiera proces terapeutyczny, ale przede wszystkim przygotowuje małych pacjentów na powrót ze szpitala i prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

  Działania będą realizowane na terenie Oddziału Psychiatrii Dziecięcej Szpitala im. dr J. Babińskiego w Łodzi. Beneficjenci to najmłodsi pacjenci oddziału – grupa ok. 60 dzieci w wieku 3 - 13 lat. Są to dzieci cierpiące na zaburzenia po stresie traumatycznym (świadkowie i ofiary przemocy, ofiary wykorzystania seksualnego), różne formy psychoz, stany depresyjne, stany lękowe, skłonności do destrukcji i autodestrukcji, zaburzenia odżywiania oraz dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Downa.

  Zajęcia grupy terapeutycznej będą realizowane w 3 blokach tematycznych: plastycznym, teatralnym i bajkoterapii. Dzieci będą miały okazję do zdobycia nowych umiejętności, odkrywania i rozwoju zainteresowań, wzmocnienia pewności siebie i poprawy samooceny. Warsztaty umożliwią przekazywanie pozytywnych wzorców zachowań, których dzieci nie otrzymują od dorosłych osób w swoim otoczeniu. Udział w nich zmniejszy ryzyko zażywania narkotyków i alkoholu po powrocie do domu. Kolejny planowany blok spotkań to zajęcia z radzenia sobie z emocjami bez użycia agresji. Jest to zagadnienie tym bardziej istotne, że poziom agresji wśród hospitalizowanych dzieci wciąż rośnie.

 • Domu Zakonnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Stalowej Woli na realizację projektu „Odkryj Siebie”

  Celem inicjatywy jest zwalczanie wykluczenia społecznego młodzieży poprzez stworzenie jej możliwości rozwoju umiejętności interpersonalnych, rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie aktywności fizycznej. Planowane działania skierowane są do młodych osób w trudnej sytuacji socjalno-bytowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a nierzadko pochodzących z rodzin niepełnych lub rodzin z problemem alkoholowym. Uczestnicy projektu to osoby uczęszczające na zajęcia do Klubu Młodzieżowego „Michał”. „Odkryj Siebie” stanowi odpowiedź na ich potrzeby - potrzeby młodzieży mającej ambicje i chcącej się rozwijać. W projekcie weźmie udział 94 beneficjentów.

  W ramach inicjatywy zrealizowane zostaną: wyjazdowe warsztaty interpersonalne, kurs udzielania pierwszej pomocy, prowadzenie grup rozwojowych oraz sekcji sportowych (sekcja pływacka, wspinaczkowa i tenisa ziemnego). Tworzenie stałych grup rozwojowych ma na celu stworzenie młodzieży bezpiecznej przestrzeni do dzielenia się emocjami, przeżyciami i doświadczeniami oraz konstruktywnego odreagowywania napięć emocjonalnych.

***


Fundusz Społeczny Notariatu został utworzony w 2010 r., staraniem Krajowej Rady Notarialnej oraz poszczególnych Izb Notarialnych. Od 2011 r. wspiera w systemie grantów najbardziej ciekawe i wartościowe inicjatywy społeczne prowadzone przez organizacje pozarządowe w Polsce. Dotychczas, w pierwszej i drugiej edycji konkursu, Fundusz Społecznych Notariatu wyróżnił dziesięć programów walczących z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży.
Tekst alternatywnywięcej...
2013-09-04 08:56
SEMINARIUM SZKOLENIOWE - UNIJNE ROZPORZĄDZENIE SPADKOWE

Niemiecka Federalna Izba Notarialna organizuje seminarium szkoleniowe dotyczące unijnego rozporządzenia spadkowego.
Szkolenie współfinansowane jest przez Komisję Europejską. Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem i programem szkolenia.
Tekst alternatywnywięcej...
2013-07-05 14:06
UAKTYWNIENIE KODÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W PUBLICZNEJ WYSZUKIWARCE RAPD

W ostatnich dniach zaobserwowaliśmy wielokrotnie zwiększony ruch w zakresie zapytań ze strony publicznej Rejestru RAPD. Po bliższej analizie okazało się, że kilka instytucji finansowych (firmy windykacyjne, banki) opracowało oprogramowanie do automatycznego przepytywania Rejestru.

Skala tego zjawiska (dziesiątki tysięcy zapytań realizowanych w stałych odstępach czasu) pozwala przypuszczać, że niektóre z tych instytucji zmierzały do pełnego zeskanowania zawartości RAPD.

W związku z powyższym, w trybie pilnym została włączona ochrona Rejestru w postaci kodów CAPCHA, która z jednej strony gwarantuje wypełnienie wymogów informacyjnych zawartych w Ustawie Prawo o notariacie, a z drugiej - zabezpiecza system.

Z taką możliwością liczyliśmy się od samego początku istnienia Rejestru, dlatego odpowiednie narzędzia były zaimplementowane w systemie, a teraz zostały tylko uaktywnione.

Dla zwykłego użytkownika wprowadzone kody są pewnym utrudnieniem (staraliśmy się, aby ich wpływ negatywny był jak najmniejszy), jednak ze względu na niewielką liczbę zapytań kierowanych do Rejestru przez daną osobę - utrudnieniem stosunkowo niewielkim, w żaden sposób nie naruszającym prawa publicznego dostępu do Rejestru wynikającego z zapisów art. 95 Ustawy Prawo o notariacie.

Użytkownicy zalogowani do systemu (notariusze i ich zastępcy) wyszukują dane na dotychczasowych zasadach (bez utrudnień związanych z kodami CAPCHA).

Administrator Rejestrów Notarialnych
/-/Dariusz Kołoczek; RejNET

Tekst alternatywnywięcej...
2013-06-21 14:57
KOMUNIKAT PRASOWY KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ W SPRAWIE ZAMIARU PRZESUNIĘCIA TERMINU EGZAMINU NOTARIALNEGO W 2013 ROKU.

W załączeniu publikujemy komunikat prasowy.
Tekst alternatywnywięcej...
2013-06-07 13:59
KONFERENCJA NAUKOWA - UMOWA DEWELOPERSKA I INNE ŚRODKI OCHRONY PRAW NABYWCÓW

Poniżej w pliku prezentujemy program Konferencji naukowej „Umowa deweloperska i inne środki ochrony praw nabywców”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniu 14 czerwca 2013 r.
Tekst alternatywnywięcej...
2013-06-05 09:20
WYDARZENIA MEDIACYJNE

Dorota Kamieniecka
Notariusz, mediator

Wydarzenia mediacyjne

Reprezentując w b.r. Krajową Radę Notarialną na wydarzeniach związanych z mediacją, uczestniczyłam w konferencji, jaka odbyła się w Nowym Tomyślu w dniu 19 kwietnia 2013 r., zorganizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej pt. Funkcjonowanie stałych sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych oraz brałam udział w inauguracji projektu Mediacja dla Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, która miała miejsce w dniu 17 maja 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim w Pałacu Kazimierzowskim.

Ponadto miałam przyjemność być uczestnikiem w konferencji pod hasłem Dziecko wobec mediacj w dniu 10 maja 2013 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w której prelegentami byli m.in. mediatorzy z Polski i Niemiec. Wydarzenia te stanowią jedne z wielu wydarzeń mających na celu promocję mediacji jak również wymianę doświadczeń i podnoszenie poziomu kwalifikacji mediatorów.

Konferencja w Nowym Tomyślu była kolejną z serii międzynarodowych konferencji organizowanych corocznie przez nowotomyski Sąd Arbitrażowy. Wśród zaproszonych zagranicznych gości byli m.in. Medea Demetrashvili – notariusz, której wystąpienie dotyczyło perspektyw mediacji w Gruzji, gdzie mediacja należy do zakresu czynności wykonywanych przez notariuszy. Ciekawe informacje zawierało również wystąpienie prof. Suleymienova Maydana Kuntuarowicza, Prezesa Międzynarodowego Arbitrażu Kazachstańskiego oraz Dyrektora Instytutu Prawa Prywatnego Uniwersytetu Kaspijskiego, z którego wynikało, że mediacja w Kazachstanie jest odwiecznym, zwyczajowym sposobem rozwiązywania sporów. Miejscowości podzielone są na obwody, a w każdym z takich obwodów działają wywodzący się z danej społeczności mediatorzy, natomiast w sprawach rodzinnych mediacja jest pierwszym, obowiązkowym etapem rozwiązywania konfliktów.

Z kolei prof. dr hab. Feliks Zedler, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego w WPiA UAM, w swoim wystąpieniu pt. Problemy prawne zawarcia ugody przed mediatorem zwrócił uwagę na art. 183.15&1 i 2 kpc., z którego treści wynika, że ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu jej przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a po nadaniu jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym, przy czym zgodnie z &2 przepisu – przepis &1 nie uchybia przepisom o szczególnej formie czynności prawnej.

W praktyce oznacza to, że ugoda mediacyjna nie może dotyczyć:
1. Czynności gdzie wymagana jest notarialne poświadczenie podpisów.
2. Czynności dla których wymagana jest forma aktu notarialnego.
3. Czynności dla których wymagana jest inna forma szczególna – np. weksel, czek warrant.

Inni prelegenci, w tym Tadeusz Szewioła (SSO we Wrocławiu), Aleksandra Petrus-Schmidt (V-ce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu), Krystian Mularczyk (radca prawny we Wrocławiu , arbiter i mediator, sekretarz redakcji kwartalnika ADR) oraz Katarzyna Zalas-Kamińska (mediator), zwracali uwagę na konieczność zmian w zakresie wynagrodzeń dla mediatorów w mediacjach odbywających ze skierowania sądu, jak również na konieczność szukania nowych form promocji mediacji, gdyż są to czynniki, które wpływają w znaczący sposób na funkcjonowanie istniejących ośrodków mediacyjnych.

Drugie z wydarzeń w którym uczestniczyłam to inauguracja projektu Mediacja dla Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Projekt ten zaistniał z inicjatywy ISLP (International Senior Lawyers Project – Europe) przy wsparciu Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników i celem jego jest odciążenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zarówno Trybunał jak i eksperci uważają, że mediacja może pomóc rozwiązać kryzys związany z nadmiarem skarg z Polski jakie wpływają do Trybunału. Mediacja może być również istotnym narzędziem służącym rozwiązywaniu konfliktów dotyczących wdrożenia orzeczonych środków w sprawach, w których Trybunał orzekł naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dodatkowo projekt ma na celu promowanie działalności prawników i mediatorów o charakterze pro bono, a ponadto poprzez włączenie skarżących, państwa i mediatorów w proces mediacji – budowanie nowej kultury rozwiązywania konfliktów oraz kreowanie atmosfery poszanowania praw człowieka i zasady rządów prawa.

Sam projekt składał się będzie z sześciu elementów:

 • Stworzenie i utrzymanie panelu wykwalifikowanych, profesjonalnych mediatorów z Polski lub mówiących po polsku, którzy będą świadczyć swe usługi pro bono;
 • Stworzenie systemu kształcenia przyszłych mediatorów zorientowanych na rozwiązywanie sporów zawisłych przed ETPCZ oraz ciągłe szkolenie członków Panelu Mediatorów;
 • Doskonalenie jakości usług mediacyjnych oferowanych w ramach projektu;
 • System selekcji spraw do mediacji dokonywanej przez Panel Ekspertów;
 • Oferowanie usług stronom wybranych spraw, a po zaakceptowaniu mediacji przez strony – aranżowanie procedury mediacji z udziałem członków Panelu Mediatorów (również pro bono);
 • Ułatwianie planowania i przeprowadzenia mediacji (logistyka) w tym zapewnienie potrzebującym wnioskodawcom np. środków na pokrycie kosztów podróży.

W trakcie spotkania inauguracyjnego wystąpili: prof. Zbigniew Lasocik – Współprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Projektu, Natasza Lisman, Esq. – Współprzewodnicząca Komitetu Wykonawczego Projektu, Magda Mierzwińska – Przedstawicielka ETPCZ, Aleksandra Mężykowska – Przedstawicielka MSZ, doc. dr Hanna Machińska – Dyrektorka Biura Rady Europy w Warszawie, Danuta Przywara – Prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Na spotkaniu tym obecni byli również notariusze-mediatorzy z Ośrodka Mediacyjnego przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP – Jolanta Demczyszyn – Dyrektor Ośrodka, Jarosław Czarnecki oraz Katarzyna Neumann-Czarnecka. Autorka niniejszego sprawozdania, będąc jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych z Wieluniu (>http://www.mediatorzycywilni.pl/mediacja), jak również mediatorzy z Ośrodka Mediacyjnego przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP zgłosili swój akces do projektu mediacji dla ETCZP, oferując usługi mediatorów dla potrzeb projektu.

Ostatnim wydarzeniem o którym chciałabym napisać jest wrocławska konferencja Dziecko w mediacji, która miała przede wszystkim walor edukacyjny – występujący polscy i niemieccy mediatorzy, psychologowie, prokuratorzy oraz sędziowie dzielili się doświadczeniami z pracy w mediacji. Szczególnie interesujące było wystąpienie SSO Agnieszki Rękas, która przedstawiła sprawozdanie z pomyślnie zakończonego pilotażowego programu pt. Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży. Program realizowany był w roku szkolnym 2011/2012 w jedenastu wybranych szkołach gimnazjalnych okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, a wypracowane w trakcie programu schematy miały służyć do wprowadzenia praktyk mediacyjnych w wybranych szkołach i tak też się stało.

Z kolei znana wszystkim SSO Anna Maria Wesołowska opowiadała o doświadczeniach wynikających z prowadzenia zajęć z edukacji dla mediacji jaką prowadzi w … przedszkolach. Również skromnym zdaniem piszącej, wczesna edukacja dzieci i młodzieży w zakresie świadomości prawnej w tym również z wiedzy nt. mediacji jest sposobem na zmiany w świadomości społecznej w naszym kraju, na ukształtowanie nowej kultury rozwiązywania konfliktów, w której mieścić się będzie mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w poszanowaniu praw wszystkich jego uczestników.

Na konferencji wrocławskiej wystąpiła również Barbara Pawlak – prawnik, mediator, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w SWPS w Warszawie, notariusz, która w swoim wystąpieniu pt. Obszary niepewności w mediacjach rodzinnych – o praktyce stosowania prawa w ugodach dotyczących dobra dziecka podkreśliła jak ważna w mediacjach rodzinnych, poza umiejętnością zarządzania emocjami, jest znajomość poszczególnych instytucji prawnych, szczególnie w kontekście postanowień ugody mediacyjnej.

Jak widać, działania na rzecz mediacji przybierają rozmaite formy, bo aby mediacja zaistniała jako „pełnoprawna” metoda rozwiązywania konfliktów, muszą dokonać się w naszym społeczeństwie zmiany zarówno kulturowe, psychologiczne jak i prawne.

Tekst alternatywnywięcej...
2013-05-29 11:49
INFORMATYZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

W ostatni czwartek (23.05.2013) w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości. W trakcie spotkania wystąpienie poświęcone Nowej Księdze Wieczystej wygłosił Prezes Krajowej Rady Notarialne Tomasz Janik. Poniżej prezentujemy zdjęcia z wydarzenia.
INFORMATYZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
INFORMATYZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
INFORMATYZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
Tekst alternatywnywięcej...
2013-05-20 14:14
NOWA WITRYNA KRN

Witryna Krajowej Rady Notarialnej przeszła modernizację. Wszystkie dotychczasowe działy strony zostały zachowane natomiast zmianom uległa szata graficzna oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów.
Po lewej stronie znajdziecie Państwo menu zawierające działy tematyczne:
 • Majątek rodziny
 • Firma
 • Dziedziczenie
 • Nieruchomości
 • Rejestry Notarialnej

Po prawej stronie znalazły się natomiast odnośniki do następujących stron:
 • Fundusz Społeczny Notariatu
 • Wyszukiwarka notariuszy
 • Linki i adresy
 • CNUE
 • MUNŁ
 • ARERT
Tekst alternatywnywięcej...
2013-05-13 14:08
RUSZA 
III EDYCJA KONKURSU GRANTOWEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU

Od środy 15 maja 2013 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach III edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz Społeczny Notariatu.
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznymdzieci i młodzieży. Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje pozarządowe, które:

 • uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego,
 • działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe (not-for-profit).

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 30 000 zł.
Wnioski składać można od 15 maja do 5 lipca 2013 r.
Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 7 listopada 2013 r.
Projekty muszą zakończyć się najpóźniej 30 kwietnia 2014 r.
Więcej informacji na stronie www.fundusznotariatu.pl.
Tekst alternatywnywięcej...
2013-04-28 14:04
KONFERENCJA: INFORMATYZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

23 maja w Pałacu Lubomirskich, w Warszawie odbędzie się V konferencja z cyklu "Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości". Tematem tegorocznej edycji jest informatyzacja sądownictwa, jako szansa na szybki i tani proces.
Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszenia Iustitia, jak również Prezes Krajowej Rady Notarialnej, którego tematem przemówienia będzie Nowa Księga Wieczysta. Szczegóły w pliku poniżej.
Tekst alternatywnywięcej...
2013-02-14 10:29
POROZUMIENIE W SPRAWIE EDUKACJI PRAWNEJ MŁODZIEŻY

Minister Sprawiedliwości – Jarosław Gowin, Minister Edukacji Narodowej – Krystyna Szumilas, Maciej Bobrowicz – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Tomasz Janik – Prezes Krajowej Rady Notarialnej, Irena Kamińska – Prezes Stowarzyszenia Sędziów „Themis” oraz Krzysztof Józefowicz – Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu podpisali dzisiaj Porozumienie dotyczące edukacji prawnej młodzieży.

To kolejne już Porozumienie dotyczące poszerzania świadomości prawnej młodzieży. Tym razem reguluje ono współpracę przy programie edukacji, który rozpocznie się w drugim semestrze roku szkolnego 2012/2013 i będzie trwał do zakończenia roku szkolnego 2013/2014.

W dokumencie wszyscy Partnerzy zobowiązali się do współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej.

- Przede wszystkim chciałbym wszystkim Państwu bardzo podziękować za przystąpienie do naszej inicjatywy. Część z Państwa – jak samorządy radców, notariuszy czy Stowarzyszenie „Themis” - współpracuje z nami w zakresie edukacji prawnej od kilku lat. Po raz pierwszy witamy dzisiaj w tym gronie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – powiedział w trakcie spotkania Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. - Niezwykle doceniam Państwa udział w tej – naszym zdaniem – potrzebnej i skutecznej akcji, jaką jest poszerzanie świadomości prawnej wśród młodzieży. O tym jak bardzo jest potrzebna i oczekiwana świadczy fakt, że każdego tygodnia do Ministerstwa Sprawiedliwości zgłaszają się kolejne szkoły z całej Polski, które chcą przystąpić do naszej edukacyjnej kampanii - dodał. Program będzie realizowany poprzez prowadzenie wykładów/lekcji z zakresu prawa.

POROZUMIENIE W SPRAWIE EDUKACJI PRAWNEJ MŁODZIEŻY
Tekst alternatywnywięcej...
2012-12-17 15:03
KONFERENCJA NAUKOWA W SENACIE RP

14 grudnia br. (piątek)odbyła się w konferencja naukowa organizowana przez Senat RP oraz Krajową Radę Notarialną pod tytułem: "Rola notariatu w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami z perspektywy prawa wybranych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych".

Konferencję otworzyli Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński, Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senator Piotr Ziętarski oraz Wiceprezes KRN Prof. UMK, dr hab. Marek Kolasiński. Podczas spotkania referaty wygłosili Profesorowie Peter Murray (Harvard Law School) - „Zalety europejskiego systemu obrotu nieruchomościami.” oraz Rolf Sturner (University of Freiburg) - „Efektywność i uczciwość w obrocie nieruchomościami – doświadczenia niemieckie.”

Zapraszamy do galerii zdjęć.

KONFERENCJA NAUKOWA W SENACIE KONFERENCJA NAUKOWA W SENACIE KONFERENCJA NAUKOWA W SENACIE KONFERENCJA NAUKOWA W SENACIE KONFERENCJA NAUKOWA W SENACIE KONFERENCJA NAUKOWA W SENACIE KONFERENCJA NAUKOWA W SENACIE KONFERENCJA NAUKOWA W SENACIE
Tekst alternatywnywięcej...
2012-12-13 09:18
WYKŁAD PROFESORA PETERA MURRAY`A W COLLEGIUM NOVUM UJ W KRAKOWIE

W zeszły wtorek (10.12.12) w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się wykład Profesora Petera Murray`a (Harvard Law School) dotyczący roli notariatu w zapewnianiu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami z perspektywy prawa wybranych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

WYKŁAD PROFESORA PETERA MURRAY`A W COLLEGIUM NOVUM UJ W KRAKOWIE WYKŁAD PROFESORA PETERA MURRAY`A W COLLEGIUM NOVUM UJ W KRAKOWIE WYKŁAD PROFESORA PETERA MURRAY`A W COLLEGIUM NOVUM UJ W KRAKOWIE WYKŁAD PROFESORA PETERA MURRAY`A W COLLEGIUM NOVUM UJ W KRAKOWIE WYKŁAD PROFESORA PETERA MURRAY`A W COLLEGIUM NOVUM UJ W KRAKOWIE WYKŁAD PROFESORA PETERA MURRAY`A W COLLEGIUM NOVUM UJ W KRAKOWIE WYKŁAD PROFESORA PETERA MURRAY`A W COLLEGIUM NOVUM UJ W KRAKOWIE WYKŁAD PROFESORA PETERA MURRAY`A W COLLEGIUM NOVUM UJ W KRAKOWIE WYKŁAD PROFESORA PETERA MURRAY`A W COLLEGIUM NOVUM UJ W KRAKOWIE WYKŁAD PROFESORA PETERA MURRAY`A W COLLEGIUM NOVUM UJ W KRAKOWIE
Tekst alternatywnywięcej...
2012-12-05 09:52
OTWARTY WYKŁAD PROFESORA PETERA MURRAY`A (HARVARD LAW SCHOOL) ORAZ PROFESORA ROLFA STÜRNERA (UNIVERSITY OF FREIBURG)

Krajowa Rada Notarialna oraz Szkoła Główna Handlowa zapraszają w dn. 13.12.2012 (czwartek) na otwarty wykład Profesorów Petera Murray`a (Harvard Law School) oraz Rolfa Stürnera (University of Freiburg):

Tytuł:
“Rola notariatu w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami z perspektywy prawa wybranych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.”

Wystąpienie Profesora Rolfa Stürnera: (University of Freiburg)
„Efektywność i uczciwość w obrocie nieruchomościami – doświadczenia niemieckie.”

Wystąpienie Profesora Petera Murray`a: (Harvard Law School)
„Zalety europejskiego systemu obrotu nieruchomościami.”

DATA I MIEJSCE:
13.12.2012 (czwartek)
Godzina: 11:00
Aula VII, Gmach Główny
Szkoła Główna Handlowa

al. Niepodległości 162
Warszawa

wyklad_otwarty

Partnerem wspierającym jest PZU.

2012-11-06 14:27
POROZMAWIAJ Z NOTARIUSZEM O KSIĘDZE WIECZYSTEJ I OCHRONIE SWOJEJ WŁASNOŚCI

Już po raz trzeci samorząd notarialny organizuje Dzień Otwarty Notariatu Porozmawiaj z notariuszem – ogólnopolską akcję poradniczą. Tym razem poświęcona będzie temu, jak księga wieczysta może pomóc w ochronie własności. Honorowy patronat nad akcją objął minister sprawiedliwości Jarosław Gowin.

Plakat: Porozmariaj z notariuszem

Elektronizacja ksiąg wieczystych usprawniła dostęp do nich, ale jednocześnie coraz więcej osób zaczęło skarżyć się, że niezrozumiałe są odpisy komputerowe, formularze i zawiadomienia. Klienci kancelarii notarialnych dopytują także o bezpieczne kupowanie nieruchomości obciążonych hipoteką czy służebnością, znaczenie wzmianek w poszczególnych działach księgi wieczystej, finalizowanie przejścia własności w wyniku dziedziczenia. Tym i wielu innym kwestiom poświęcony będzie tegoroczny Dzień Otwarty Notariatu.

Dzień Otwarty Notariatu odbędzie się już po raz trzeci. Organizowany zawsze w ostatnią sobotę listopada, każdego roku przyciągał kilka tysięcy osób pragnących uzyskać bezpłatną poradę na temat spraw spadkowych (w 2010 r.) lub sposobów ochrony majątku rodziny (w 2011 r.). Tym razem notariusze także spodziewają się, że odwiedzą ich właściciele nieruchomości, spadkobiercy porządkujący odziedziczony majątek czy osoby planujące wzięcie kredytu hipotecznego.

Notariusze będą udzielać bezpłatnych porad w dwudziestu miastach w całej Polsce. Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych w niemal wszystkich będzie dyżurował tłumacz języka migowego.

Gdzie można porozmawiać z notariuszami: BIAŁYSTOK, NOT, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 BYDGOSZCZ, I Liceum Ogólnokształcące, pl. Wolności 9 DĄBROWA TARNOWSKA, Urząd Miejski, ul. Rynek 34 KATOWICE, Kinoteatr „Rialto”, ul. św. Jana 24 KIELCE, Sąd Okręgowy, ul. H. Sienkiewicza 5 KRAKÓW, Aula bł. Jakuba przy kościele Franciszkanów, pl. Wszystkich Świętych 5 LUBLIN, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. G. Narutowicza 4 ŁÓDŹ, siedziba Izby Notarialnej w Łodzi, ul. G. Narutowicza 119 A NOWY SĄCZ, Jezuickie Centrum Edukacji , ul. P. Skargi 10 NOWY TARG, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi, ul. Ludźmierska 17 OLSZTYN, NOT, pl. Konsulatu Polskiego 1 POZNAŃ, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, al. Niepodległości 2 RZESZÓW, Wojewódzki Dom Kultury, ul. S. Okrzei 7 SOPOT, Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. T. Kościuszki 22 SZCZECIN, Ośrodek „Buchalter”, al. Wojska Polskiego 83 TARNÓW, Dom Kultury „Gwiazda”, ul. M. Kopernika 7 TORUŃ, Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6 WARSZAWA, Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15 WROCŁAW, Budynek Starej Giełdy, pl. Solny 16 ŻABNO, Urząd Miejski , ul. W. Jagiełły 1 Na miejscu będą również dostępne broszury poradnicze. Więcej informacji można także uzyskać na stronie internetowej www.porozmawiajznotariuszem.pl.
Tekst alternatywnywięcej...
2012-10-19 09:44
GALA DRUGIEJ EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU

We wtorek 16 października br. na Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się Gala Funduszu Społecznego Notariatu. Gala – nowe przedsięwzięcie Funduszu Społecznego Notariatu, zgromadziła przedstawicieli Sejmu RP w osobach Wicemarszałków Pani Wandy Nowickiej i Pana Eugeniusza Grzeszczaka. Obecni byli także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, organizacji Pracodawców RP, członkowie Kapituły Funduszu – siostra Małgorzata Chmielewska i redaktor Jacek Żakowski, beneficjenci ubiegłorocznej edycji konkursu, a także członkowie Krajowej Rady Notarialnej i przedstawiciele Izb. Podczas Gali siostra Małgorzata Chmielewska, redaktor Jacek Żakowski i Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej Marek Kolasiński przedstawili ideę konkursu i jego cele. Zaprezentowane zostały organizacje i projekty tegorocznych beneficjentów Funduszu.
GALA DRUGIEJ EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU
		GALA DRUGIEJ EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU
		GALA DRUGIEJ EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU
		GALA DRUGIEJ EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU
Tekst alternatywnywięcej...
2012-10-03 12:07
NOTARIUSZE W SEJMIE

W dn. 27 września bieżącego roku przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej brali udział w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W tracie posiedzenia głównym punktem obrad było omówienie przez Prezesa Krajowej Rady Notarialnej Pana Tomasza Janika aktualnej sytuacji Notariatu w Polsce. W posiedzeniu Komisji ze strony KRN udział wzięli Prezes Tomasz Janik, Prezes Dariusz Zdanowicz, Wiceprezes Małgorzata Radziuk oraz Rzecznik KRN Joanna Greguła.

Po zakończonym posiedzeniu Komisji odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezesa Tomasza Janika oraz Przewodniczącego Komisji Posła Ryszarda Kalisza. W trakcie konferencji przedstawiono najważniejsze punkty dyskusji, która miała miejsce na posiedzeniu Komisji a także zaproszono na oficjalne otwarcie wystawy pt. „Notarialnie znaczy bezpiecznie. Wczoraj i dziś notariatu.”.

Otwarcie wystawy poświęconej historii notariatu odbyło się w holu głównym Nowego Domu Poselskiego.

Już wkrótce pojawią się zdjęcia z otwarcia.

2012-10-03 12:07
WIZYTA U NOTARIUSZA - ODSŁONA PRZEDOSTATNIA.

W przedostatnim filmie realizowanym przy współpracy z dziennikarzem Maciejem Orłosiem przedstawiamy informacje dotyczące ugody oraz odzyskiwania długów.

2012-08-20 10:43
FILMY EDUKACYJNE - ODSŁONA III

Publikujemy kolejny film z cyklu "Wizyta u notariusza" prezentujący zagadnienia związane z najczęściej pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi czynności notarialnych. W tej odsłonie prezentujemy Państwu informacje odnoszące się do kwestii wydziedziczenia.

2012-07-17 11:39
FILMY EDUKACYJNE - ODSŁONA II

Dwa tygodnie temu na stronie KRN pojawiły się pierwsze filmy z cyklu "Wizyta u notariusza" będące wynikiem współpracy KRN z popularnym dziennikarzem telewizyjnym Maciejem Orłosiem. Dzisiaj tj. 17 lipca 2012 publikujemy dwa nowe filmy prezentujące kolejne zagadnienia.

W tej odsłonie dowiedzą się Państwo szczegółów o spadkach, aktach poświadczenia dziedziczenia oraz elektronicznym rejestrze poświadczenia dziedziczenia a także przedstawione zostaną informacje o umowie przedwstępnej.

Tekst alternatywnywięcej...
2012-07-03 09:37
WIZYTA U NOTARIUSZA - FILMY EDUKACYJNE

KRN zawsze stawiała sobie za cel zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa. Dlatego też, we współpracy z popularnym dziennikarzem telewizyjnym Maciejem Orłosiem, przygotowała cykl filmów informacyjno-edukacyjnych. W każdym z filmów notariusze odpowiadają na najczęściej zadawane przez klientów pytania z dziedzin dotyczących spadków, darowizn , umów małżeńskich czy umów przedwstępnych. Poniżej prezentujemy dwa pierwsze filmy cyklu. Kolejne części będą systematycznie publikowane na stronie KRN.

Tekst alternatywnywięcej...
2012-07-03 09:36
OGŁOSZENIE LISTY BENEFICJENTÓW

Przedstawiamy listę pięciu beneficjentów, którzy uzyskają dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji Funduszu Społecznego Notariatu.
 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych „Lider” „Rozwojowy Zawrót Głowy” Celem projektu jest walka i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Projekt obejmuje młodzież w wieku gimnazjalnym pochodzącą z terenów wiejskich. Priorytetem jest aktywizacja młodych ludzi oraz stworzenie im warunków do pracy nad samorozwojem i rozbudzaniem talentów.
 2. Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit” „Zagroda Edukacyjna na Kociewiu” Projekt ukierunkowany jest na zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych poprzez aktywizację ich rozwoju intelektualnego. Odbywać się to będzie poprzez zajęcia edukacyjne.
 3. Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny świat” „Poznaję świat, a świat poznaje mnie” Celem projektu jest nauczenie dzieci sposobów komunikacji oraz zachowania adekwatnego do różnych, naturalnych sytuacji społecznych, z wykorzystaniem umiejętności ukształtowanych w procesie terapii.
 4. Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech” „Czasem wystarczy tylko dobrze wykorzystać szansę!” Adresatami projektu są podopieczni Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" w Wałczu w wieku od 0-32 lat, z różnymi schorzeniami, m.in. opóźnieniem psychoruchowym, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi, uszkodzeniami neurologicznymi, chorobami sprzężonymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa.
 5. Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „Twórcy i Odkrywcy” Celem głównym projektu jest rozwój pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży z obszaru wykluczenia społecznego. Będą oni mogli skorzystać m.in. z warsztatów makramy, modelarstwa, ceramiki i tworzenia biżuterii.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

Tekst alternatywnywięcej...
2012-06-06 14:01
SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI EUROPEJSKIEGO NOTARIATU W BRUKSELI

W Brukseli w Parlamencie Europejskim 5 czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli europejskiego notariatu z polskimi eurodeputowanymi z Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta (Committee on the Internal Market and Consumer Protection). Spotkanie zorganizowała Krajowa Rada Notarialna na prośbę (Konferencji Notariatów Unii Europejskiej).
W skład delegacji notariatu wchodzili: 1.Małgorzata Radziuk, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej 2.Timm Starke, prezes niemieckiej Federalnej Izby Notarialnej 3. Frank Monitor, wiceprzewodniczący KNUE 4. Markus Buschbaum, dyrektor biura Federalnej Izby Notarialnej w Brukseli. Ze strony Komisji w spotkaniu udział wzięli eurodeputowani osobiście bądź reprezentowani przez asystentów: 1.Małgorzata Handzlik 2.Róża Thun und Hohenstein 3.Rafał Trzaskowski 4.Marek Siwiec Przedmiotem spotkania było przedstawienie eurodeputowanym wspólnego stanowiska europejskiego środowiska notarialnego w kontekście proponowanych przez Komisję Europejską zmian w dyrektywie o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.
Tekst alternatywnywięcej...
2012-03-14 14:56
PRZEPROSINY DZIENNIKA GAZETA PRAWNA

W imieniu Krajowej Rady Notarialnej uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 14 marca 2012 r. w Dzienniku Gazeta Prawna, na stronie 3 (białe strony) oraz na stronie 1 (żółte strony), ukazały się przeprosiny Wydawcy gazety, skierowane do KRN i wszystkich notariuszy, w związku z publikacjami Dziennika z marca 2010 r. Dotyczyły one rzekomych nieprawidłowości ze strony notariuszy, powstałych przy sporządzaniu umów dokumentujących umowy przeniesienia własności lokali w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zarzuty okazały się całkowicie nieprawdziwe.
Tekst alternatywnywięcej...
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.98 s.