X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

KRAJOWA RADA NOTARIALNA

Aktualności samorządu notarialnego

2017-09-14 12:47

RAPORT EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE

Czym zajmował się Europejski Trybunał Sprawiedliwości w ubiegłym roku? Tego można się dowiedzieć z publikowanej już drugi rok z rzędu „Panoramie roku”, która zawiera skrócony przegląd działalności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z punktu widzenia sądowniczego, instytucjonalnego i administracyjnego.

„Panorama roku” przedstawia najważniejsze wyroki z ubiegłego roku, wyjaśniając ich znaczenie dla obywateli europejskich, a dzięki ilustracjom, infografikom i statystykom oferuje przegląd najbardziej znaczących wydarzeń.

„Nigdy w czasie istnienia tej instytucji sędziowie państw członkowskich nie przedłożyli tylu pytań, aby móc lepiej interpretować i stosować prawo Unii. Odzwierciedla to nie tylko wolę sądów krajowych, by prawidłowo stosować prawo Unii dzięki mechanizmom współpracy przewidzianych w traktatach, lecz także zaufanie, jakim darzą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej” – podsumował Koen Lenaerts, prezes Trybunału. Ubiegły rok oznaczył się intensywną działalnością sądowniczą (ponad 1600 zamkniętych spraw). W znacznej liczbie wyroków zostały rozstrzygnięte kwestie związane z głównymi wyzwaniami, jakim obecnie musi stawić czoła Unia Europejska, m.in. terroryzmu, kryzysu imigracyjnego oraz bankowego i finansowego, jak również problemy, które dotyczą codziennego życia wszystkich obywateli.

Za pośrednictwem „Panoramy roku” obywatele mogą zapoznać się z pracą tej instytucji, która od momentu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w 1952 r. nigdy nie przestała działać na rzecz poszanowania prawa przy dokonywaniu wykładni i stosowaniu traktatów. Trybunał chroni bowiem prawa obywateli europejskich, dokonując kontroli zgodności z prawem aktów wydanych przez instytucje unijne, czuwając nad przestrzeganiem przez państwa członkowskie zobowiązań, które wynikają z traktatów oraz dokonując wykładni prawa Unii na wniosek sądów krajowych.

Publikację można pobrać na stronie Trybunału: Panorama roku 2016
Egzemplarze papierowe można otrzymać pod adresem:
materiel.communication@curia.europa.eu

więcej...

2017-07-27 12:52

Dzień Francuski w Warszawie

Z okazji nadchodzącego święta narodowego Francji le 14 juillet, 9 lipca w Parku Skaryszewskim Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) po raz trzeci zorganizowała Dzień Francuski. Krajowa Rada Notarialna była partnerem tego wydarzenia.

Dzień Francuski to dla francuskich przedsiębiorców sposobność do prezentacji ich działalności szerokiej warszawskiej publiczności – w atmosferze pikniku, który jest jednym z ulubionych francuskich sposobów spędzania wolnego czasu. Była to także okazja do przedstawienia nowego ambasadora Francji w Polsce Pierre’a Lévy’ego oraz samej organizacji CCIFP.

Krajowa Rada Notarialna uczestniczyła w tym wydarzeniu na zaproszenie organizatora i w charakterze jego partnera. Notariat francuski reprezentowali Gilles Krowicki i Lucile Hauville, zaś polski Aleksandra Tefelska i Tomasz Kot. Do wspólnego francusko-polskiego punktu informacyjnego, gdzie przedstawiliśmy notariaty francuski i polski, trafili interesanci zainteresowani przede wszystkim zagadnieniami notarialnymi z zakresu dziedziczenia z elementem transgranicznym.

Opracował not. Tomasz Kot

więcej...

2017-07-27 12:26

Filmy edukacyjne KNUE już online

Na kanale YouTube dostępnych jest 8 filmów edukacyjnych zrealizowanych przez KNUE w ramach programu szkoleniowego „Europa dla Notariuszy. Notariusze dla Europy”.

Program ten był realizowany w latach 2015-2017 przez Radę Notariatów Unii Europejskiej (KNUE) przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej i z inicjatywy kilku notariatów członkowskich. W jego ramach powstało 8 filmów edukacyjnych dotyczących szerokiego spektrum zagadnień związanych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (tzw. rozporządzeniem spadkowym). Dotyczą one między innymi takich kwestii jak: europejskie poświadczenie spadkowe, ważność testamentów, miejsce zwykłego pobytu, wybór prawa właściwego. Każdy film zawiera krótkie wprowadzenie teoretyczne oraz omówienie kazusów pozostających w związku z jego główną tematyką.

Filmy te, opatrzone polskimi podpisami, zostały udostępnione na kanale YouTube pod adresem:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG3DR7pUin5A41TATttWNiaCFzJxMGigV

Krajowa Rada Notarialna nie uczestniczyła w opracowywaniu tych filmów ani nie recenzowała ich zawartości. Za treści i opinie przedstawione w filmach odpowiedzialność ponosi wyłącznie KNUE.

więcej...

2017-07-21 17:36

Pismo Krajowej Rady Notarialnej do Prezydenta RP

Krajowa Rada Notarialna, zaniepokojona sposobem procedowania nad kluczowymi dla polskiego sądownictwa ustawami, w dn. 21 lipca br. wystosowała pismo do prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym podkreśliła konieczność zagwarantowania niezależności sądów i niezawisłości sędziów.


2017-06-07 12:31

JAK MIŁE SPOTKANIE, TO TYLKO W MSZANIE

Tymi słowami powitał uczestników XV Olimpiady Notarialnej Czesław Szynalik, pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego. W tym roku w rywalizacji sportowej w Mszanie Dolnej uczestniczyło kilkuset notariuszy reprezentujących dziewięć polskich izb oraz dziewięć krajów.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

Na stadionie im. Jana Ciszewskiego w Mszanie Dolnej oraz na kilku innych obiektach sportowych na Limanowszczyźnie o podium walczyli przedstawiciele dziewięciu izb notarialnych z Polski (krakowskiej, katowickiej, warszawskiej, gdańskiej, szczecińskiej, białostockiej, rzeszowskiej, wrocławskiej i łódzkiej) oraz notariusze z Białorusi, Czech, Rosji, Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Węgier. Tegorocznymi debiutantami byli rejenci z Kazachstanu, którzy pokonali aż 4,5 tys. kilometrów, by móc w Mszanie Dolnej walczyć o olimpijskie medale.

Rejenci rywalizowali m.in. w turniejach piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, a także w tenisie, brydżu, konkurencjach „sportu na wesoło” oraz dyscyplinach lekkoatletycznych: biegu na kilku dystansach, skoku w dal i pchnięciu kulą.

Zwycięzcami tegorocznej olimpiady, podobnie jak przed rokiem, zostali notariusze z Białorusi, którzy zdobyli aż 25 medali. Na drugim stopniu podium uplasowała się jedna z najliczniejszych ekip – drużyna Ukrainy, która wywalczyła 23 olimpijskie krążki, w tym najcenniejszy dla naszych wschodnich sąsiadów złoty medal za zwycięstwo w turnieju piłki nożnej. Trzecie miejsce przypadło w udziale Czechom, którzy największe triumfy święcili w pływackich zmaganiach na basenie. Najlepsza z polskich reprezentacji – drużyna Izby Notarialnej w Białymstoku – znalazła się tuż za podium.

Zainteresowanie tegoroczną „Notariadą” pokazuje, że impreza bardzo dobrze spełnia swoje funkcje, wśród których jedną z ważniejszych jest integracja środowiska. W przyszłym roku organizatorzy nie przewidują żadnych znaczących zmian, stawiając na sprawdzoną formułę imprezy. I już dziś zapraszają do udziału: „w dobie pośpiechu, pędzącego życia, warto wybrać się na te cztery dni do Mszany Dolnej, by trochę odsapnąć, nabrać sił do pracy” – zachęca Czesław Szynalik.

więcej...

2017-05-23 12:47

WSPÓŁPRACA KRN I MINISTERSTWA CYFRYZACJI BĘDZIE KONTYNUOWANA

19 maja 2017 r. Ministerstwo Cyfryzacji i Krajowa Rada Notarialna podpisali porozumienie o współpracy zakładające wymianę wiedzy i doświadczeń przydatnych w realizacji przez samorząd notarialny projektów mających na celu dalszą cyfryzację polskiego notariatu.


Najważniejszym wskazanym w porozumieniu przedsięwzięciem jest utworzenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz wdrożenie projektu udostępniania elektronicznych wypisów i wyciągów aktów notarialnych z Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, jak również zrównania mocy prawnej takich dokumentów z papierowymi wypisami aktów notarialnych.

Porozumienie zostało podpisane na czas nieokreślony. Jest kontynuacją współpracy zapoczątkowanej wiosną ubiegłego roku, której zasady określone były w Porozumieniu Ramowym zawartym 8 marca 2016 r.

Pod dokumentem za strony Ministerstwa Cyfryzacji podpisy złożyli: minister Anna Streżyńska i wiceminister Karol Okoński. Stronę notarialną reprezentowali: prezes KRN Mariusz Białecki, wiceprezes KRN Jacek Wojdyło oraz prezesi: Adam Sadowski (RIN Katowice) i Artur Kędzierski (RIN Warszawa).

więcej...

2017-04-07 12:43

SPOTKANIE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ FRANCUSKĄ W KATOWICACH

W ramach programu współpracy z notariatem francuskim 25 marca 2017 roku w Katowicach odbyło się spotkanie ze społecznością francuską zorganizowane przez mecenas Annę Krasuską-Terillon, konsula honorowego Francji w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony francuskiej notariusze Gilles Krowicki oraz Lucile Hauville, a ze strony polskiej notariusze Jacek Wojdyło, Michał Grajner oraz Tomasz Kot.

Głównymi tematami były tradycyjnie transgraniczne sprawy spadkowe, stosunki majątkowe małżeńskie oraz kwestie podatkowe, w szczególności konsekwencje braku polsko-francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie spadków i darowizn.

Potrzebę obecności notariatów polskiego i francuskiego w życiu śląskiej społeczności frankofońskiej potwierdzają coraz większa liczba Francuzów mieszkających na Śląsku, jak również rosnące zaangażowanie francuskiego kapitału na tym terenie.

więcej...

2017-04-06 15:49

XV OLIMPIADA NOTARIALNA W MSZANIE DOLNEJ

Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis ziemny, szachy, brydż, lekkoatletyka, pływanie – w tych i wielu innych dyscyplinach sportowych zmierzą się notariusze uczestniczący z XV Olimpiadzie Notarialnej w Mszanie Dolnej w dn. 25-28 maja 2017 r.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

W tym roku organizatorzy spodziewają się uczestników z 10 krajów i 9 izb notarialnych z Polski. Po raz pierwszy w rywalizacji wezmą udział notariusze z Kazachstanu.

„Olimpiada Notarialna to nie tylko rywalizacja sportowa, ale przede wszystkim okazja do odświeżenia bądź nawiązania przyjacielskich kontaktów pomiędzy notariuszami, zarówno z Polski, jak i zagranicy” – tak ubiegłoroczną edycję tego wydarzenia podsumował wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej Jacek Wojdyło. Z całą pewnością jest to jeden z powodów, dla których cieszy się ona tak dużym zainteresowaniem wśród uczestników od pierwszej edycji w 2002 r. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział 368 rejentów z Polski i zagranicy, którzy zdobyli 145 medali w 45 dyscyplinach sportowych.

więcej...

2017-03-16 11:21

POLSKO-FRANCUSKIE SPOTKANIE NOTARIALNE

25 lutego br. w Konsulacie Honorowym Francji w Gdańsku odbyło się polsko-francuskie spotkanie notarialne adresowane przede wszystkim do Francuzów mieszkających w Trójmieście. Wzięli w nim udział także Alain Mompert – Konsul Honorowy Francji w Gdańsku oraz adwokat Elżbieta Bansleben i radca prawny Dorota Piotrowska.

W czasie spotkania notariusz Gilles Krowicki przedstawił obowiązujące we Francji prawo dotyczące ustrojów majątkowych małżeńskich, spadków z regulacją wynikającą z rozporządzenia UE nr 650/2012, testamentów, pełnomocnictw, darowizn, oświadczeń, zaś not. Ewa Koperska-Woźniak zwróciła uwagę na różnice pomiędzy prawem polskim a francuskim oraz przedstawiła unormowanie tych zagadnień w prawie polskim.

Tematyka spotkania cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że trwało ono dłużej niż pierwotnie planowano, a Konsul zadeklarował chęć zorganizowania kolejnego, na które mieliby być zaproszeni Francuzi nie tylko z Trójmiasta, ale i z północnej Polski.

więcej...

2017-02-13 14:13

9. FINAŁ AKCJI PRAWNICY CHORYM DZIECIOM

Do końca marca br. trwa zbiórka pieniędzy na zakup aparatu USG dla pacjentów Oddziału i Poradni Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Dotychczas na ten cel zebrano 23,5 tys. zł, potrzeba jeszcze ponad 100 tys.

Zbiórce funduszy na ten cel towarzyszył charytatywny mecz piłki nożnej, który odbył się w niedzielę 12 lutego w Krakowie. Na murawę wybiegli radcy prawni, notariusze, sędziowie, komornicy, policjanci drogówki oraz ekipa RMF MAXXX – od lat wspierający akcję „Prawnicy chorym dzieciom”.

W ciągu ośmiu lat przy wsparciu ponad 400 darczyńców udało się zakupić dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego wyposażenie medyczne o wartości ok. 500 tys. zł. Z samej tylko ubiegłorocznej zbiórki dofinansowany został zakup wyposażenia medycznego i przygotowania technicznego pomieszczeń w Ośrodku Transplantacji (180 tys. zł) oraz zewnętrznych stabilizatorów używanych przez chirurgów ortopedów w czasie operacji wydłużania kończyn oraz stabilizacji złamań (50 tys.).

Zbiórka w 9. edycji akcji charytatywnej „Prawnicy chorym dzieciom” trwa do 31 marca 2017 r. Darowizny można przekazywać konto:

Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
- O ZDROWIE DZIECKA,
ul. Wielicka 265, 30-664 Kraków
numer rachunku: 05 1240 4533 1111 0000 5425 8556
(z dopiskiem „Prawnicy Dzieciom 2017”).

Więcej informacji na ten temat:

więcej...

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.