KRAJOWA RADA NOTARIALNA

Aktualności samorządu notarialnego

2019-05-17 15:27 #

BŁĘDNE INFORMACJE W „RZECZPOSPOLITEJ” Z 17 MAJA BR. – WYJAŚNIENIE KRN

W dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” w artykule „Uwłaszczenie już nie zablokuje transakcji” autorka podała błędne informacje dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Wyjaśnienie KRN:

W dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł zatytułowany „Uwłaszczenie już nie zablokuje transakcji” poświęcony projektowi legislacyjnemu procedowanemu przez komisje sejmowe: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na posiedzeniu w dniu 15 maja br. W posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej: not. Lech Borzemski i not. Mariusz Białecki.

Autorka artykułu przekazała informację, że w przypadku, gdy przedmiotem czynności prawnej jest lokal stanowiący odrębną nieruchomość, notariusz wystąpi z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, a gdy je otrzyma, przekaże nabywcy lokalu.

Informacja ta nie ma żadnego pokrycia w treści projektowanych przepisów. Projektowane w tej materii przepisy jedynie sankcjonują przyjęty w stanowisku Krajowej Rady Notarialnej pogląd o możliwości rozporządzania lokalem stanowiącym odrębną nieruchomość bez konieczności uprzedniego uzyskania zaświadczenia o przekształceniu. Przyjęta nowelizacja w żadnym przypadku nie przewiduje udziału notariusza w uzyskiwaniu i przesyłaniu do sądu żadnego typu zaświadczeń.

Krajowa Rada Notarialna podjęła już działania zmierzające do odpowiedniego sprostowania informacji podanych przez wzmiankowany wyżej dziennik.

więcej...

2019-04-12 15:37 #

NOWA WERSJA EUROPEJSKIEGO SPISU NOTARIUSZY

W dniu 2 kwietnia br. Rada Notariatów Unii Europejskiej (KNUE) uruchomiła nową wersję Europejskiego Spisu Notariuszy. Utworzona w 2011 r. i dostępna w 23 wersjach językowych platforma zawiera wykaz ok. 40 000 notariuszy z 22 państw członkowskich UE, w których funkcjonuje notariat.

„Europejski Spis Notariuszy jest wynikiem długoletniego partnerstwa z Unią Europejską, która dofinansowała ten projekt. Podobnie jak instytucje europejskie również notariat europejski dąży do tworzenia narzędzi, które będą usprawniały przebieg czynności dokonywanych w obrocie transgranicznym. Europejski Spis Notariuszy jest konkretnym przejawem tych dążeń” – wyjaśnił przewodniczący KNUE Pierre-Luc Vogel.

W Spisie udostępniane są dane kontaktowe notariuszy wraz z listą języków, którymi się posługują. Jest to idealne rozwiązanie szczególnie dla osób, które potrzebują pomocy notariusza w obrocie międzynarodowym, np. przy nabywaniu nieruchomości, zawiązywaniu spółek czy też sprawach spadkowych.

Obsługa platformy jest łatwa, a nowoczesna infrastruktura techniczna czyni wyszukiwanie potrzebnych informacji łatwiejszym i szybszym. Osoby korzystające ze Spisu powinny w pierwszej kolejności wybrać jedno z następujących kryteriów wyszukiwania: miejsce (państwo, region, miejscowość), język lub nazwisko notariusza. Następnie wyświetli się lista notariuszy zgodna z wybranymi kryteriami wraz z lokalizacją ich kancelarii. Po wyborze konkretnego notariusza użytkownik uzyskuje dostęp do jego danych kontaktowych (adres pocztowy, nr telefonu, e-mail, strona internetowa, itp.). Za pomocą formularza kontaktowego można przesłać zapytanie dotyczące ewentualnego terminu spotkania z notariuszem. Oznacza to, że za pośrednictwem Spisu będzie możliwe znalezienie notariusza np. w Rzymie, który zna język polski i który będzie mógł udzielić informacji na temat obowiązujących we Włoszech przepisów prawa, jak również pomóc w wyborze najbardziej optymalnego dla nas rozwiązania.

„Europejski Spis Notariuszy to narzędzie umożliwiające nie tylko notariuszom, ale też i innym prawnikom oraz zainteresowanym osobom bezpośrednie znalezienie notariusza spełniającego określone wymogi, w szczególności znajomości danego języka. Skrócenie procesu poszukiwań notariusza i uproszczenie kontaktu z nim znacząco przyczyni się do podniesienia efektywności czynności notarialnych dla zainteresowanych klientów. Europejski Spis Notariuszy dostarcza informacji, które pozwalają klientom poczuć się pewniej i bezpieczniej” – podsumował not. Tomasz Kot, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej.

Życzymy przyjemnego użytkowania portalu: www.notaries-directory.eu

więcej...

2019-02-26 11:30 #

KONFERENCJA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI W POPOWIE

Przedstawiciele KRN wzięli udział w 11. konferencji ministra sprawiedliwości z dziekanami wydziałów prawa i przedstawicielami samorządów prawniczych, poświęconej omówieniu wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską w 2018 r. do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W konferencji, która odbyła się w dn. 19-20 lutego br. w podwarszawskim Popowie, uczestniczyli dziekani 25 uniwersytetów i innych uczelni wyższych prowadzących studia prawnicze oraz przedstawiciele samorządów zawodowych: adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego, a także członkowie zespołów przygotowujących testy na egzaminy.

Podsumowanie wyników

Do organizowanych przez ministra sprawiedliwości egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, które odbyły się w dn. 29 września 2018 r., przystąpiło w ubiegłym roku 6 937 absolwentów 44 uczelni – 18 publicznych, 22 niepublicznych i 4 zagranicznych. Egzaminy zdały 3 544 osoby (51,1%). Największym zainteresowaniem cieszyła się aplikacja radcowska (3 674 osób – 52,9%), kolejne to: adwokacka (2 488 osób – 35,9%), notarialna (596 osób – 8,6%) i komornicza (179 osób – 2,6%). Uczelniami, których absolwenci wydziału prawa w największej liczbie przystępowali do egzaminów na aplikacje w ubiegłym roku, są: Uniwersytet Warszawski (729 osób – 10,5%), Uniwersytet Wrocławski (596 osób – 8,6%) oraz Uniwersytet Jagielloński (532 osoby – 8,7%).

Na konferencji dokonano również analizy stopnia trudności pytań i profilu osób przystępujących do egzaminów, a także porównania wyników osiągniętych przez absolwentów poszczególnych uczelni wyższych. Najlepiej wypadli, podobnie jak w latach wcześniejszych, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spośród których egzamin zdało 85,5% kandydatów. Drugie w kolejności wyniki uzyskali absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (74,6%), a kolejne absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego (72,8%) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (72,5%).

Z kolei prezentacja wyników naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską, prowadzone przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, pokazała profil kandydatów aspirujących do wykonywania w przyszłości zawodu sędziego i prokuratora.

Egzaminy na aplikację notarialną

W latach 2006-2018 do egzaminu na aplikację notarialną przystąpiło 11 159 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 4 106 (36,8%). Największe zainteresowanie tą aplikacją odnotowano w roku 2009 (1 408 zdających) i 2011 (1 113 zdających), od roku 2012 – z jednym wyjątkiem w roku 2014 – liczba kandydatów systematycznie spada. Z roku na rok rośnie za to liczba notariuszy – w 2018 r. zawód ten wykonywało 3 534 osób (2005: 1 694).

W roku 2018 do egzaminu przystąpiło 596 osób, zdało go 195 osób (32,7%). Egzamin został przeprowadzony przez 6 komisji powołanych przez ministra sprawiedliwości dla obszaru właściwości 11 izb notarialnych. Największą zdawalność odnotowano w komisjach w Poznaniu (40,7%), Wrocławiu (38,8%) i Gdańsku (37,2%). W ujęciu procentowym kandydatom na aplikantów notarialnych najmniej trudności sprawiały pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, najwięcej zaś te dotyczące prawa o ustroju sądów i prokuratur.

więcej...

2019-01-22 14:44 #

„PRAWNICY CHORYM DZIECIOM” 2019

Do 30 kwietnia 2019 r. przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych mogą przekazywać Fundacji „O ZDROWIE DZIECKA” darowizny finansowe na zakup sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Fot. www.szpitalzdrowia.pl

Zbiórka funduszy w ramach akcji „Prawnicy Chorym Dzieciom” została zorganizowana już po raz 11. przez Fundację „O ZDROWIE DZIECKA”. Ze środków zgromadzonych w czasie minionych 10 edycji i przekazywanych przez notariuszy, adwokatów, radców prawnych, komorników i sędziów Fundacja zakupiła dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie wyposażenie medyczne o wartości ponad 500 tys. zł.

„Mamy nadzieję, że do tegorocznej edycji dołączy się i aktywnie ją wesprze liczne grono prawników. W tym roku wydamy ponad 300 tys. zł na zakup rozkładanych foteli dla rodziców/opiekunów naszych pacjentów na salach chorych w szpitalnych oddziałach” – mówią organizatorzy.

Fundację można wesprzeć:

 • dokonując wpłaty na konto bankowe Fundacji do dnia 30 kwietnia b.r.:
  Fundacja O ZDROWIE DZIECKA, Kraków: 05 1240 4533 1111 0000 5425 8556 (PEKAO).
  Tytuł przelewu: Darowizna – Prawnicy Dzieciom 2019.
  Osoby, które chcą pozostać anonimowymi darczyńcami (bez prezentacji nazwy swojej kancelarii lub nazwiska na liście darczyńców), w tytule przelewu proszone są o wpisanie: Darowizna Anonimowa – Prawnicy Dzieciom 2019.
 • korzystając z systemu elektronicznych darowizn DOTPAY: https://szpitalzdrowia.pl/prawnicy-chorym-dzieciom-2019/
 • przekazując 1% podatku: (KRS 0000 123 750).

Akcja „Prawnicy Chorym Dzieciom” została zainicjowana w 2008 r. przez krakowską notariusz Iwonę Palmirską, która w ten sposób postanowiła okazać wdzięczność lekarzowi wykonującemu operację jej dziecka za jego ogromne zaangażowanie – zarówno zawodowe, jak i emocjonalne. Pierwsza edycja odbyła się pod hasłem „Krakowscy prawnicy chorym dzieciom” i miała zasięg lokalny, zaś kolejne – ze względu na duże zainteresowanie prawników spoza Krakowa – ogólnopolski. W akcję angażują się nie tylko prawnicy, ale wszyscy ci, którym zależy na zdrowiu i życiu podopiecznych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Więcej informacji:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

więcej...

2019-01-15 12:14 #

STANOWISKO KRN

Stanowisko Krajowej Rady Notarialnej z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzania po dniu 1 stycznia 2019 r. przez notariuszy aktów notarialnych obejmujących umowy zbycia nieruchomości objętych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.).

Zgodnie z ustawą z dn. 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ujawnienie prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków następuje na podstawie zaświadczenia wydawanego przez właściwy organ.

W związku z powyższym pojawił się istotny dla praktyki obrotu nieruchomościami problem dotyczący możliwości zbywania lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość (obrót wtórny lokalami). Na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2019 r. KRN przyjęła stanowisko, w którym przedstawiła pogląd, że do dokumentowania w formie aktów notarialnych umów zbycia lokali stanowiących odrębną nieruchomość nie jest konieczne uprzednie wydanie zaświadczeń, o których mowa w art. 4 powołanej wyżej ustawy.

W przyjętym stanowisku Krajowa Rada Notarialna zaznaczyła, że nie ma przeszkód, aby w wymienionych wyżej umowach przy opisie zbywanej nieruchomości lokalowej wskazać, że według treści księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu – z własnością takiego lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi między innymi prawo użytkowania wieczystego gruntu. W dalszej części umowy pożądane jest zamieszczenie pouczenia skierowanego do stron transakcji, że grunt będący w użytkowaniu wieczystym, stanowiący nieruchomość wspólną, mógł ulec przekształceniu w prawo własności na podstawie powołanej wyżej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

Krajowa Rada Notarialna wskazała, że przedłożenie notariuszowi zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności jest konieczne przy ustanawianiu odrębnej własności lokali w budynkach wzniesionych na gruntach będących przed dniem 1 stycznia 2019 r. w użytkowaniu wieczystym, jak również przy zbywaniu zabudowanych domami mieszkalnymi jednorodzinnymi gruntów będących przed dniem 1 stycznia 2019 r. w użytkowaniu wieczystym.

Zgodnie z art. 4 ust. 7 powołanej ustawy właściwy organ przekazuje zaświadczenie do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od jego wydania. Na tej podstawie sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych (art. 5 ust. 1).

W opinii KRN powyższa regulacja nie stanowi przeszkody do złożenia przez notariusza wniosku przy pomocy systemu teleinformatycznego o dokonanie przez sąd z urzędu wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych oraz wykreślenia (także z urzędu) w księdze wieczystej wszelkich wpisów dotyczących użytkowania wieczystego.

więcej...

2018-12-03 12:02 #

DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU

Testamenty, darowizny i dziedziczenie – pytania związane z tymi zagadnieniami najczęściej padały w czasie 9. edycji Dnia Otwartego Notariatu, która odbyła się 24 listopada br. pod hasłem „Porozmawiaj z notariuszem o bezpieczeństwie swojego majątku”.

W spotkaniach, które odbywały się w tym roku w 19 miastach w całym kraju, wzięło udział ok. 450 notariuszy, a z udzielanych przez nich informacji skorzystało ok. 2400 osób. Jak co roku rejenci udzielali odpowiedzi na pytania o zagadnienia leżące w ich kompetencjach. „Najczęściej pytania dotyczyły prawa spadkowego, w tym kwestii związanych z notarialnym poświadczeniem dziedziczenia jako postępowaniem alternatywnym wobec sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym temat małżeńskich umów majątkowych wszystkich typów” – podsumował not. Lech Borzemski, ogólnopolski koordynator DON.

Celem Dnia Otwartego Notariatu jest podnoszenie świadomości prawnej obywateli. „Na co dzień w naszych kancelariach widzimy, jak wiele problemów wynika z braku podstawowej wiedzy prawnej. Chcemy rozmawiać, tłumaczyć przepisy prawa, ponieważ dzięki uzyskanej od profesjonalisty wiedzy każdy będzie mógł w sposób bezpieczny zdecydować o losach swojego majątku” – powiedział not. Mateusz Weiss, koordynator DON w Bydgoszczy.

więcej...

2018-11-20 14:39 #

PRZYJDŹ NA WYKŁAD NOTARIUSZA NA UTW

Również w tym roku akademickim na kilkudziesięciu uniwersytetach trzeciego wieku w całej Polsce odbędą się wykłady prowadzone przez notariuszy i poświęcone zagadnieniom leżącym w obszarze ich zawodowych kompetencji. W ten sposób rejenci realizują ideę podnoszenia świadomości prawnej obywateli.

Wykład not. Mateusza Weissa, koordynatora Dnia Otwartego Notariatu, w Bydgoszczy

Tematyka jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb słuchaczy, jednak największym zainteresowaniem cieszą się niezmiennie zagadnienia związane z bezpiecznym przekazywaniem majątku. „Tematy związane z majątkiem są najbardziej interesujące, gdyż, w ogólnym odczuciu, w sposób najbardziej bezpośredni wszystkich nas dotyczą. Pytania dotyczą zazwyczaj podstawowych kwestii związanych z dziedziczeniem, ale coraz częściej także spraw majątkowych małżeńskich” – tłumaczy not. Joanna Greguła, która już od kilku lat prowadzi wykłady w krakowskich UTW.

Odbywające się regularnie od 3 lat w semestrze zimowym i letnim wykłady notariuszy na uniwersytetach trzeciego wieku to kolejna – po organizowanym od 2010 roku Dniu Otwartym Notariatu – forma zaangażowania samorządu notarialnego w edukację prawną społeczeństwa. „Choć poziom wiedzy prawnej obywateli jest z roku na rok wyższy, to jednak gąszcz przepisów i wprowadzane zmiany powodują zagubienie, szczególnie osób starszych. Dlatego zarówno DON, kiedy notariusze nieodpłatnie udzielają informacji prawnych, jak również wykłady, w czasie których można pozyskać wiedzę teoretyczną niezbędną do podejmowania dalszych życiowych decyzji, są bardzo potrzebnymi inicjatywami” – podkreśliła not. Joanna Greguła.

Inicjatorem i organizatorem wykładów na UTW oraz Dnia Otwartego Notariatu jest Krajowa Rada Notarialna. Są one realizowane we współpracy z izbami notarialnymi.

Więcej informacji:
Dzień Otwarty Notariatu 2018

więcej...

2018-11-20 13:37 #

ZAMIESZKAĆ I ŻYĆ W POLSCE

Pod takim hasłem po raz pierwszy Ambasada Francji i Francusko-Polska Izba Gospodarcza zorganizowały dwa spotkania z obywatelami narodowości francuskiej, którzy żyją w Polsce lub planują się tu osiedlić.

Fot. Ambasada Francji w Polsce

W dn. 13 października Ambasada Francuska w Warszawie zorganizowała spotkanie dla Francuzów już mieszkających w Polsce oraz zamierzających się u nas osiedlić. W spotkaniu uczestniczył Pierre Levy, ambasador Francji w Polsce oraz konsul Michel Lisbonis.

W tym roku zmieniono formułę spotkań, w których dotychczas uczestniczyli polscy i francuscy notariusze, dlatego tegoroczne spotkanie miało charakter interdyscyplinarny. Wzięły w nim udział zaproszone francuskie firmy działające w Polsce, które mogą pomóc w osiedleniu się w naszym kraju, pracownicy konsulatu, którym towarzyszyli przedstawiciele francuskich stowarzyszeń oraz eksperci mogący pomóc obywatelom Francji mieszkającym w Polsce. Byli to m.in. przedstawiciele placówek edukacyjnych i zdrowotnych oraz przedstawiciele firm świadczących na rzecz Francuzów różnego rodzaju usługi prawnicze, podatkowe, ubezpieczeniowe, tłumaczenia, itp. W spotkaniu uczestniczyli notariusze: Tomasz Kot i Gilles Krowicki.

Podobne informacyjne spotkanie odbyło się 16 października br. w Konsulacie Francuskim w Krakowie, w którym na zaproszenie Frédérica de Toucheta, konsula francuskiego w Krakowie, uczestniczył not. Tomasz Kot.

Więcej informacji:
https://pl.ambafrance.org/Spotkanie-w-ambasadzie-dla-francuskich-ekspatow-pod-haslem-Zamieszkac-i-zyc-w

Sporządził not. Tomasz Kot

więcej...

2018-11-14 09:48 #

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RP

Krajowa Rada Notarialna przyłączyła się do inicjatywy prawniczych samorządów zaufania publicznego o skierowaniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej listu otwartego rekomendującego niepodpisywanie przyjętej przez Senat w dn. 26 października 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

List został podpisany w dn. 7 listopada 2018 r. Jego sygnatariuszami są: Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Notarialna przedstawili swoje krytyczne stanowisko w zakresie obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Wskazali, że wprowadzana ustawa może naruszać określone konstytucyjnie zasady, w tym przede wszystkim zasadę demokratycznego państwa prawnego i wywodzonych z niej zasad prawidłowej legislacji oraz ochrony tajemnicy zawodowej zawodów zaufania publicznego, która jest ustanowiona w interesie obywateli.

List został opublikowany m.in. przez Polską Agencję Prasową oraz w dzienniku Rzeczpospolita.

więcej...

2018-10-30 15:30 #

DON 2018: POROZMAWIAJ Z NOTARIUSZEM, JAK ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJEGO MAJĄTKU

To hasło przewodnie tegorocznej, 9. edycji Dnia Otwartego Notariatu, która odbędzie się w sobotę 24 listopada 2018 r. Tego dnia w 19 miastach Polski w godzinach 10-16 niemal 200 notariuszy będzie udzielać informacji prawnych.

Dbałość o bezpieczeństwo majątku to sprawa niezwykle istotna dla każdego człowieka – niezależnie od tego, czy myślimy o kupnie lub sprzedaży nieruchomości, przekazaniu majątku najbliższym, czy też rozważamy sporządzenie testamentu. Jak to zrobić, aby nasze wybory były bezpieczne i w pełni odpowiadały naszym potrzebom oraz oczekiwaniom? Przed podjęciem decyzji warto skorzystać z porady specjalisty – notariusza, który wyjaśni konsekwencje wszystkich możliwych rozwiązań prawnych.

W sobotę, 24 listopada 2018 r. odbędzie się kolejna edycja akcji Dzień Otwarty Notariatu, w czasie której wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać praktyczne informacje w ważnych dla nich obszarach prawa. Zgromadzeni w 19 miastach w Polsce notariusze wyjaśnią, w jaki sposób można zadbać o bezpieczeństwo swojego majątku, np. przy zawieraniu umowy darowizny, umowy dożywocia lub zmiany, jak najkorzystniej uregulować stosunki majątkowe w małżeństwie czy przejść przez procedury związane z dziedziczeniem. Nie są to jednak jedyne pytania, na które rejenci udzielą odpowiedzi – tradycją Dnia Otwartego Notariatu jest możliwość porozmawiania o wszystkich czynnościach dokonywanych w kancelariach notarialnych i leżących w kompetencjach notariuszy. Notariusze wskażą także na szereg czynności prawnych, których w sposób alternatywny dla postępowań sądowych można dokonać w kancelarii notarialnej, oszczędzając czas i pieniądze.

W ten sposób zostanie zrealizowany główny cel, jaki przyświeca idei Dnia Otwartego Notariatu – edukacja prawna. „Z obserwacji notariuszy i ich codziennej praktyki jasno wynika, że osobom dokonującym czynności prawnych nierzadko brakuje podstawowej wiedzy prawnej, która pozwoliłaby w pełni świadomie podejmować decyzje dotyczące ich majątków. Nadrzędnym celem Dnia Otwartego Notariatu jest edukowanie społeczeństwa w tych obszarach prawa, które leżą w kompetencjach notariuszy oraz informowanie o rodzajach umów i czynności notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji celów zakładanych przez klientów kancelarii” – wyjaśnił not. Lech Borzemski, ogólnopolski koordynator Dnia Otwartego Notariatu.

W tym roku Dzień Otwarty Notariatu organizowany pod hasłem „Porozmawiaj z notariuszem, jak zadbać o bezpieczeństwo swojego majątku” odbędzie się w następujących lokalizacjach:

 • Białystok: NOT, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
 • Bydgoszcz: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Plac Wolności 9
 • Gdańsk: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, sala nr 107
 • Jelenia Góra: Centrum Handlowe NOWY RYNEK, ul. Podwale 25 (sala 1005 OFFICE ZONE – poziom 1)
 • Katowice: Obiekt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, I piętro
 • Kraków: Hotel Pałac Bonerowski, ul. Św. Jana 1
 • Legnica: Galeria Piastów, ul. Najświętszej Marii Panny 9
 • Lublin: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 4
 • Łódź: Izba Notarialna w Łodzi, ul. Narutowicza 119A
 • Mielec: Samorządowe Centrum Kultury, al. Niepodległości 7
 • Olsztyn: NOT, Plac Konsulatu Polskiego 1
 • Opole: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II, ul. Minorytów 4
 • Piotrków Trybunalski: Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Próchnika, ul. Jerozolimska 29
 • Poznań: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, al. Niepodległości 2
 • Szczecin: Hotel Rycerski, ul. Potulicka 1a
 • Toruń: Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Wały gen. Sikorskiego 13
 • Warszawa: Hotel Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2
 • Wrocław: Budynek Starej Giełdy, Plac Solny 16
 • Zamość: Urząd Miasta Zamościa, ul. Wielki Rynek 13

Organizowany od 2010 r. Dzień Otwarty Notariatu jest jedną z najważniejszych inicjatyw społecznych samorządu notarialnego. Powtarzana cyklicznie akcja edukacyjna pozwala osobom zainteresowanym uzyskać praktyczne informacje w ważnych dla każdego obywatela obszarach prawa. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem: w spotkaniach z notariuszami rokrocznie bierze udział kilka tysięcy osób.

Organizatorzy akcji przyjęli założenie, zgodnie z którym udzielane każdego roku porady dotyczą jednego konkretnego zagadnienia. Nie ogranicza to jednak listy tematów udzielanych informacji, ponieważ notariusze odpowiadają na pytania dotyczące wszystkich spraw, które można załatwić w kancelarii notarialnej.

Więcej informacji:
www.porozmawiajznotariuszem.pl

więcej...

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.15 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.