X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

KRAJOWA RADA NOTARIALNA

Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego

Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego została ustanowiona w 1999 r. z inicjatywy Krajowej Rady Notarialnej (do 2012 r. działała ona pod nazwą Fundacja Centrum Naukowe Notariatu).

Statutowymi celami Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego są:

 • wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinach prawa cywilnego, handlowego, finansowego, administracyjnego, konstytucyjnego i regulujących problematykę samorządową,
 • upowszechnianie wiedzy prawnej w społeczeństwie,
 • promowanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Powyższe cele realizowane m.in. poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego, m.in.:

 • prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz ich organizowanie i finansowanie,
 • organizację i finansowanie konferencji naukowych i seminariów,
 • kształcenie umożliwiające uzupełnianie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych opinii prawnych i publikacji.

Organami Fundacji są powoływane na czteroletnie kadencje Rada i Zarząd Fundacji. Ponadto w Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego działa Centrum Naukowe zajmujące się działalnością naukową. W ramach Centrum Naukowego powoływane są komisje tematyczne, które zajmują się wskazanymi przez Radę zagadnieniami prawnymi. Obecnie w ramach Centrum Naukowego Fundacji działa sześć komisji, których zadaniem jest przeprowadzenie analizy istniejących aktów prawnych i przygotowanie propozycji zmian w zakresie:

 • depozytu notarialnego,
 • wzmocnienia ochrony prawnej osób starszych i niepełnosprawnych,
 • udziału notariuszy w obrocie prawnym z udziałem zagranicznym,
 • digitalizacji i elektronicznej archiwizacji dokumentów notarialnych,
 • protokołowania czynności związanych z informacjami przesyłanymi drogą elektroniczną i innych zdarzeń,
 • opracowania wybranych zagadnień prawnych związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi i leśnymi.

W swoich działaniach Fundacja koncentruje się na pracach naukowo-badawczych w wybranych dziedzinach prawa, które zmierzają do wzmocnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa obrotu prawnego w Polsce. I tak, w roku 2013 zostały przeprowadzone badania naukowe w zakresie ekonomicznej analizy kosztów dokonywania wybranych czynności notarialnych oraz badania socjologiczne, których celem było zbadanie wizerunku notariatu i notariuszy w Polsce. Komisje pracujące w ramach Centrum Naukowego przygotowały projekt ustawy umożliwiającej notariuszom wydawanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz przeprowadziły badania prawno-porównawcze i dokonały analizy, której wyniki przemawiały za celowością przekazania organom samorządu notarialnego kompetencji do nadawania dokumentom urzędowym klauzuli apostille.

W roku 2015 r. Fundacja przygotowała propozycję zmian w ustawie – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego poprzez wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji przedstawicielstwa opiekuńczego. Celem projektu było wzmocnienie bezpieczeństwa majątku i praw osób starszych oraz osób, które same nie mogą odpowiadać za swoje postępowanie lub podejmować świadomych decyzji z uwagi na niepełnosprawność psychofizyczną lub intelektualną. Założenia projektu zostały przedstawione w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej 23 września 2015 r. w czasie konferencji organizowanej przez Fundację na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, którą patronatem honorowym objęli Minister Sprawiedliwości i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Więcej informacji: www.bezpiecznyobrot.org.pl

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.12 s.