X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego

Fundacja została ustanowiona w 1999 r. z inicjatywy Krajowej Rady Notarialnej i do 2013 r. działała pod nazwą Centrum Naukowe Notariatu. Jej podstawowymi celami są:

  • wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinach prawa cywilnego, handlowego, finansowego, administracyjnego, konstytucyjnego i regulujących problematykę samorządową,
  • upowszechnianie wiedzy prawnej w społeczeństwie,
  • promowanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Są one realizowane m.in. poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego, m.in.:

  • prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz ich organizowanie i finansowanie,
  • organizację i finansowanie konferencji naukowych i seminariów,
  • kształcenie umożliwiające uzupełnianie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
  • przygotowywanie projektów aktów prawnych opinii prawnych i publikacji.

W dotychczasowych działaniach Fundacja koncentrowała się na pracach naukowo-badawczych w wybranych dziedzinach prawa, które zmierzają do przygotowania podstaw do przekazania notariuszom wielu nowych czynności, a przez to do poprawy sprawności i bezpieczeństwa obrotu prawnego. I tak w 2013 r. zostały przeprowadzone m.in. badania naukowe w zakresie ekonomicznej analizy kosztów dokonywania wybranych czynności notarialnych oraz badania socjologiczne, których celem było zbadanie wizerunku notariatu i notariuszy w Polsce. Ponadto komisje pracujące w ramach Fundacji przygotowały projekt ustawy umożliwiającej notariuszom wydawanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz raport Komisji Centrum Naukowego ds. nadawania przez notariuszy klauzuli Apostille.

W ramach Centrum Naukowego powołanych zostało 7 Komisji do przeprowadzenia analizy istniejących aktów prawnych i przygotowania ich zmian w zakresie: notarialnego poświadczenia dziedziczenia, umowy deweloperskiej, rejestrów, notarialnego postępowania nakazowego i upominawczego, spółek prawa handlowego oraz depozytu notarialnego.

W 2015 r. Fundacja przygotowała propozycje rozwiązań prawnych w zakresie przedstawicielstwa opiekuńczego w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego. To nowa instytucja, której wprowadzenie do polskiego systemu prawnego będzie sprzyjać zabezpieczeniu majątku i praw osób starszych oraz osób, które same nie mogą odpowiadać za swoje postępowanie lub podejmować świadomych decyzji z uwagi na niepełnosprawność psychofizyczną lub intelektualną. Założenia tego projektu zostały przedstawione w Sejmie RP 23 września 2015 r. w czasie konferencji organizowanej przez Fundację na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, którą patronatem honorowym objęli Minister Sprawiedliwości i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Więcej informacji: www.bezpiecznyobrot.org.pl

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.