X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

KRAJOWA RADA NOTARIALNA

Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego

Fundacja została ustanowiona w 1999 r. z inicjatywy Krajowej Rady Notarialnej i do 2013 r. działała pod nazwą Centrum Naukowe Notariatu. Jej podstawowymi celami są:

  • wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinach prawa cywilnego, handlowego, finansowego, administracyjnego, konstytucyjnego i regulujących problematykę samorządową,
  • upowszechnianie wiedzy prawnej w społeczeństwie,
  • promowanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Są one realizowane m.in. poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego, m.in.:

  • prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz ich organizowanie i finansowanie,
  • organizację i finansowanie konferencji naukowych i seminariów,
  • kształcenie umożliwiające uzupełnianie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
  • przygotowywanie projektów aktów prawnych opinii prawnych i publikacji.

W dotychczasowych działaniach Fundacja koncentrowała się na pracach naukowo-badawczych w wybranych dziedzinach prawa, które zmierzają do przygotowania podstaw do przekazania notariuszom wielu nowych czynności, a przez to do poprawy sprawności i bezpieczeństwa obrotu prawnego. I tak w 2013 r. zostały przeprowadzone m.in. badania naukowe w zakresie ekonomicznej analizy kosztów dokonywania wybranych czynności notarialnych oraz badania socjologiczne, których celem było zbadanie wizerunku notariatu i notariuszy w Polsce. Ponadto komisje pracujące w ramach Fundacji przygotowały projekt ustawy umożliwiającej notariuszom wydawanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz raport Komisji Centrum Naukowego ds. nadawania przez notariuszy klauzuli Apostille.

W ramach Centrum Naukowego powołanych zostało 7 Komisji do przeprowadzenia analizy istniejących aktów prawnych i przygotowania ich zmian w zakresie: notarialnego poświadczenia dziedziczenia, umowy deweloperskiej, rejestrów, notarialnego postępowania nakazowego i upominawczego, spółek prawa handlowego oraz depozytu notarialnego.

W 2015 r. Fundacja przygotowała propozycje rozwiązań prawnych w zakresie przedstawicielstwa opiekuńczego w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego. To nowa instytucja, której wprowadzenie do polskiego systemu prawnego będzie sprzyjać zabezpieczeniu majątku i praw osób starszych oraz osób, które same nie mogą odpowiadać za swoje postępowanie lub podejmować świadomych decyzji z uwagi na niepełnosprawność psychofizyczną lub intelektualną. Założenia tego projektu zostały przedstawione w Sejmie RP 23 września 2015 r. w czasie konferencji organizowanej przez Fundację na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, którą patronatem honorowym objęli Minister Sprawiedliwości i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Więcej informacji: www.bezpiecznyobrot.org.pl

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.