X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Firma

Działalność gospodarcza na terytorium Polski może być prowadzona w rozmaitych formach: od najprostszej, polegającej na zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta, burmistrza czy prezydenta gminy lub dzielnicy, przez spółkę cywilną, osobowe spółki handlowe, aż po spółki kapitałowe, to jest spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną.

Forma aktu notarialnego jest obligatoryjna dla zawiązywania spółek kapitałowych oraz niektórych spółek osobowych, takich jak spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna (statut). Należy zauważyć, iż dwie ostatnio wymienione formy prowadzenia działalności gospodarczej uzyskują z różnych względów coraz większą popularność.

Z tych względów najczęstszy kontakt z notariuszem mają osoby będące wspólnikami spółek kapitałowych oraz spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, jak również członkami ich organów. Jednakże w sytuacji, gdy przedmiotem wkładu wspólnika zawierającego z innym podmiotem umowę spółki cywilnej, albo zawiązującego osobową spółkę handlową (która co do zasady dla powstania nie wymaga formy aktu notarialnego - tj. jawną lub partnerską) jest nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego, zarówno sama umowa takiej spółki, jak i umowa przeniesienie przedmiotu wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości lub użytkowania wieczystego, zawierana przez wspólnika wnoszącego ten wkład ze wspólnikami spółki cywilnej, lub z osobową spółką handlową - wymagają dla swej ważności formy aktu notarialnego.

W każdym czasie, na żądanie stron każda czynność prawna, o ile nie jest sprzeczna z prawem - może zostać udokumentowana w formie aktu notarialnego, która to forma - jako najwyższa forma czynności prawnej - niejako zawiera w sobie (konsumuje) wszystkie wymogi innych form czynności prawnych (pisemnej, pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, poświadczenia daty pewnej, itd.).

Należy pamiętać o tym, iż dla związania spółki kapitałowej oraz spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, jak również zawarcia umowy spółki cywilnej albo zawiązania osobowej spółki handlowej, w sytuacji gdy wymagany jest akt notarialny, strony tej umowy nie muszą opracowywać szczegółowego projektu aktu notarialnego, który w ramach pobieranego wynagrodzenia przygotuje notariusz. Powinny jedynie uzgodnić obligatoryjne postanowienia umowy (statutu), których brak powoduje nieważność umowy oraz takie elementy umowy (statutu), których niezamieszczenie w akcie notarialnym powoduje niemożliwość wykorzystania danej instytucji w przyszłości (np. warunki umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością). Późniejsze wprowadzenie tego typu elementów jest oczywiście możliwe.

Ponadto zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych do wszelkich zgłoszeń spółek do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki, a tam gdzie powołany jest zarząd - wzory podpisów członków zarządu.

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.