X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

KRAJOWA RADA NOTARIALNA

Firma

Działalność gospodarcza na terytorium Polski może być prowadzona w rozmaitych formach: od najprostszej, polegającej na zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta, burmistrza czy prezydenta gminy lub dzielnicy, przez spółkę cywilną, osobowe spółki handlowe, aż po spółki kapitałowe, to jest spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną.

Forma aktu notarialnego jest obligatoryjna dla zawiązywania spółek kapitałowych oraz niektórych spółek osobowych, takich jak spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna (statut). Należy zauważyć, iż dwie ostatnio wymienione formy prowadzenia działalności gospodarczej uzyskują z różnych względów coraz większą popularność.

Z tych względów najczęstszy kontakt z notariuszem mają osoby będące wspólnikami spółek kapitałowych oraz spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, jak również członkami ich organów. Jednakże w sytuacji, gdy przedmiotem wkładu wspólnika zawierającego z innym podmiotem umowę spółki cywilnej, albo zawiązującego osobową spółkę handlową (która co do zasady dla powstania nie wymaga formy aktu notarialnego - tj. jawną lub partnerską) jest nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego, zarówno sama umowa takiej spółki, jak i umowa przeniesienie przedmiotu wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości lub użytkowania wieczystego, zawierana przez wspólnika wnoszącego ten wkład ze wspólnikami spółki cywilnej, lub z osobową spółką handlową - wymagają dla swej ważności formy aktu notarialnego.

W każdym czasie, na żądanie stron każda czynność prawna, o ile nie jest sprzeczna z prawem - może zostać udokumentowana w formie aktu notarialnego, która to forma - jako najwyższa forma czynności prawnej - niejako zawiera w sobie (konsumuje) wszystkie wymogi innych form czynności prawnych (pisemnej, pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, poświadczenia daty pewnej, itd.).

Należy pamiętać o tym, iż dla związania spółki kapitałowej oraz spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, jak również zawarcia umowy spółki cywilnej albo zawiązania osobowej spółki handlowej, w sytuacji gdy wymagany jest akt notarialny, strony tej umowy nie muszą opracowywać szczegółowego projektu aktu notarialnego, który w ramach pobieranego wynagrodzenia przygotuje notariusz. Powinny jedynie uzgodnić obligatoryjne postanowienia umowy (statutu), których brak powoduje nieważność umowy oraz takie elementy umowy (statutu), których niezamieszczenie w akcie notarialnym powoduje niemożliwość wykorzystania danej instytucji w przyszłości (np. warunki umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością). Późniejsze wprowadzenie tego typu elementów jest oczywiście możliwe.

Ponadto zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych do wszelkich zgłoszeń spółek do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki, a tam gdzie powołany jest zarząd - wzory podpisów członków zarządu.

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.14 s.