X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

KRAJOWA RADA NOTARIALNA

Krajowa Rada Notarialna

Krajowa Rada Notarialna działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o notariacie i posiada osobowość prawną. W skład Rady wchodzą przedstawiciele jedenastu izb notarialnych, które mają swoje siedziby w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Do zakresu jej działania – zgodnie z ustawą Prawo o notariacie – należy:

 • uchwalanie regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii
 • przedstawianie opinii i propozycji w sprawach taksy notarialnej oraz zmian przepisów dotyczących funkcjonowania notariatu
 • współpraca z notariatami innych państw
 • wyrażanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Ministra Sprawiedliwości lub inne organy samorządu notarialnego
 • wybór spośród członków Rady rzecznika dyscyplinarnego
 • uchwalanie regulaminu swego urzędowania
 • wypowiadanie się w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy
 • ustalanie wysokości składek miesięcznych notariuszy na potrzeby samorządu notarialnego oraz zasad ich wydatkowania
 • uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty
 • ustalanie programu aplikacji notarialnej oraz nadzór nad szkoleniem aplikantów
 • ustalanie zasad i trybu zwoływania kongresu notariuszy.

Krajowa Rada Notarialna składa do dnia 30 kwietnia każdego roku Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdanie i ocenę stanu notariatu.

Krajowa Rada Notarialna prowadzi:

 • Rejestr Spadkowy, czyli publiczny rejestr funkcjonujący na bazie istniejącego od 2009 r. rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. W Rejestrze Spadkowym gromadzone są:
  • informacje o zarejestrowanych aktach poświadczenia dziedziczenia – APD (od 1 marca 2009 r.)
  • informacje o sądowych stwierdzeniach nabycia spadku (od 8 września 2016 r.)
  • informacje o europejskich poświadczeniach spadkowych – EPS (od 8 września 2016 r.

 • Notarialny Rejestr Testamentów zawierający informacje o zarejestrowanych testamentach (bez treści testamentów).

Więcej informacji: Rejestry Notarialne

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.12 s.