KRAJOWA RADA NOTARIALNA

Krajowa Rada Notarialna

Krajowa Rada Notarialna działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o notariacie i posiada osobowość prawną. W skład Rady wchodzą przedstawiciele jedenastu izb notarialnych, które mają swoje siedziby w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Do zakresu jej działania – zgodnie z ustawą Prawo o notariacie – należy:

 • uchwalanie regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii
 • przedstawianie opinii i propozycji w sprawach taksy notarialnej oraz zmian przepisów dotyczących funkcjonowania notariatu
 • współpraca z notariatami innych państw
 • wyrażanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Ministra Sprawiedliwości lub inne organy samorządu notarialnego
 • wybór spośród członków Rady rzecznika dyscyplinarnego
 • uchwalanie regulaminu swego urzędowania
 • wypowiadanie się w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy
 • ustalanie wysokości składek miesięcznych notariuszy na potrzeby samorządu notarialnego oraz zasad ich wydatkowania
 • uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty
 • ustalanie programu aplikacji notarialnej oraz nadzór nad szkoleniem aplikantów
 • ustalanie zasad i trybu zwoływania kongresu notariuszy.

Krajowa Rada Notarialna składa do dnia 30 kwietnia każdego roku Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdanie i ocenę stanu notariatu.

Krajowa Rada Notarialna prowadzi:

 • Rejestr Spadkowy, czyli publiczny rejestr funkcjonujący na bazie istniejącego od 2009 r. rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. W Rejestrze Spadkowym gromadzone są:
  • informacje o zarejestrowanych aktach poświadczenia dziedziczenia – APD (od 1 marca 2009 r.)
  • informacje o sądowych stwierdzeniach nabycia spadku (od 8 września 2016 r.)
  • informacje o europejskich poświadczeniach spadkowych – EPS (od 8 września 2016 r.

 • Notarialny Rejestr Testamentów zawierający informacje o zarejestrowanych testamentach (bez treści testamentów).

Więcej informacji: Rejestry Notarialne

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.