SAMORZĄD NOTARIALNY

Notariusze tworzą samorząd notarialny, który działa na podstawie ustawy Prawo o notariacie. Jednostkami organizacyjnymi samorządu są izby notarialne i Krajowa Rada Notarialna. Przynależność notariuszy do samorządu jest obowiązkowa.

POROZMAWIAJ Z NOTARIUSZEM

Jakich czynności można dokonać w kancelarii notarialnej? Dlaczego warto skorzystać z usług notariusza? W jaki sposób czuwa on nad bezpieczeństwem czynności prawnych? Zapraszamy na stronę www.porozmawiajznotariuszem.pl, do kancelarii notarialnych oraz udziału w naszych akcjach społecznych.

REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna prowadzi system teleinformatyczny Rejestry Notarialne, w ramach którego funkcjonują zarówno rejestry publiczne, jak i samorządowe. Umożliwia on wymianę danych z instytucjami zewnętrznymi, m.in. z sądami wieczystoksięgowymi, wydziałami cywilnymi sądów rejonowych i okręgowych, MS, KRS czy CEIDG.

Krajowa Rada Notarialna jest reprezentantem notariatu i składa się z przedstawicieli jedenastu izb notarialnych. KRN działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o notariacie i posiada osobowość prawną. Kadencja KRN trwa 3 lata. Siedzibą Krajowej Rady Notarialnej jest Warszawa.

Czytaj więcej

Do zakresu działania KRN należy m.in.:

01

Uchwalanie regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii

02

Przedstawianie opinii i propozycji w sprawach taksy notarialnej oraz zmian przepisów dotyczących funkcjonowania notariatu

03

Współpraca z notariatami innych państw

04

Wyrażanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Ministra Sprawiedliwości lub inne organy samorządu notarialnego

Aktualności