KRAJOWA RADA NOTARIALNA

plen

Rejestr Spadkowy

Rejestr Spadkowy, funkcjonujący na bazie istniejącego od marca 2009 r. Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia, działa od 8 września 2016 r. Jest to rejestr publiczny, w którym gromadzone są informacje o dokumentach poświadczających dziedziczenie. Informacje te mają uniemożliwić przypadki kilkukrotnego stwierdzania nabycia spadku po tym samym zmarłym oraz usprawnić poszukiwanie informacji na temat lokalizacji dokumentu stwierdzającego, kto jest spadkobiercą. Wpisów do Rejestru dokonują notariusze i sądy.

Rejestr Spadkowy składa się z dwóch części, które zawierają informacje o:

  • aktach poświadczenia dziedziczenia (APD) sporządzanych przez notariuszy
  • postanowieniach o stwierdzeniu nabycia spadku wydawanych przez sądy
  • europejskich poświadczeniach spadkowych (EPS) sporządzonych przez notariuszy lub wydanych przez sądy.

W Rejestrze Spadkowym nie są umieszczane dokumenty stwierdzające prawo do spadku, a jedynie informacje o tym, gdzie te dokumenty można odnaleźć. Dostęp do informacji o dokumentach zarejestrowanych w Rejestrze Spadkowym można uzyskać bezpłatnie, wypełniając elektroniczny formularz, w którym należy podać numer PESEL spadkodawcy lub dane identyfikujące spadkodawcę. W odpowiedzi System wygeneruje informacje, czy dokument stwierdzający prawa do spadku został sporządzony i gdzie należy poszukiwać takiego dokumentu. Wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia czy odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym, jak również osobom, które wykażą interes prawny.

Notariusze sporządzają akty poświadczenia dziedziczenia, które z chwilą zarejestrowania w Rejestrze mają moc prawną prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku. W związku z tym – w wypadku braku sporu pomiędzy spadkobiercami – postępowanie o stwierdzenie praw do spadku można przeprowadzić także w kancelarii notarialnej – procedura trwa znacznie krócej niż postępowanie sądowe. Terminy takich czynności notarialnych wyznaczane są na bieżąco, więc w rezultacie wszystkie sprawy związane z potwierdzeniem praw do spadku można załatwić bez konieczności składania pisemnego wniosku o rozpoznanie sprawy przed sądem i czekania na wyznaczenie terminu posiedzenia.

Za wpisy postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego do Rejestru Spadkowego notariusz oraz sąd pobierają opłatę w wysokości 5 zł.

Notariusz odmawia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli:

  • w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku
  • w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, lub też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone
  • w sprawie brak jurysdykcji krajowej.

Podstawa prawna:

  • Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1360, z późn. zm.)
  • rozdział 3a ustawy – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 540)

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.