KRAJOWA RADA NOTARIALNA

plen

REJESTR ZARZĄDCÓW SUKCESYJNYCH

Rejestr Zarządców Sukcesyjnych powstał na mocy przepisów ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, które kreują nowe czynności notarialne związane z zarządem sukcesyjnym. Są to:

  • sporządzanie aktów powołania albo odwołania zarządcy sukcesyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie,
  • odmowa sporządzenia aktu powołania zarząd¬cy sukcesyjnego lub odmowa sporządzenia aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego,
  • sporządzanie protokołu oświadczenia rezygnacji zarządcy sukcesyjnego z pełnienia tej funkcji.

Rejestr Zarządców Sukcesyjnych (będący częścią systemu Rejestry Notarialne) to platforma umożliwiająca wymianę danych pomiędzy systemem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i notariuszami. Rejestr Zarządców Sukcesyjnych działa od 25 listopada 2018 r. Niezwłocznie po dokonaniu czynności notarialnej wynikającej z ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, notariusz zgłasza do CEIDG, za pośrednictwem Rejestru Zarządców Sukcesyjnych, dokonanie tej czynności.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dn. 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r., poz. 647, z późn. zm.)
  • ustawa z dn. 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1629)
  • rozdział 3c ustawy – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 540)
  • uchwała Nr X/45/2018 Krajowej Rady Notarialnej z dn. 26 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, zasad funkcjonowania i uruchomienia systemu teleinformatycznego do wymiany danych pomiędzy systemem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Systemem Rejestry Notarialne, jako systemem teleinformatycznym zintegrowanym z CEiDG w rozumieniu art. 23 ust. 4 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.15 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.