NOTARIUSZE DLA UKRAINY

W obliczu wojny w Ukrainie Krajowa Rada Notarialna włączyła się do akcji pomocy dla obywateli tego kraju, m.in. apelując do wszystkich notariuszy o wszechstronne wsparcie dla nich oraz organizując zbiórkę pieniędzy na ten cel.

POROZMAWIAJ Z NOTARIUSZEM

Pod tym hasłem samorząd notarialny realizuje społeczne akcje edukacyjne Dzień Otwarty Notariatu oraz Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku. To wyjątkowe okazje, by porozmawiać z notariuszem poza kancelarią notarialną. 

REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna prowadzi system teleinformatyczny Rejestry Notarialne, w ramach którego funkcjonują zarówno rejestry publiczne, jak i samorządowe. Umożliwia on wymianę danych z instytucjami zewnętrznymi, m.in. z sądami wieczystoksięgowymi, wydziałami cywilnymi sądów rejonowych i okręgowych, MS, KRS czy CEIDG.

Krajowa Rada Notarialna jest reprezentantem notariatu i składa się z przedstawicieli jedenastu izb notarialnych. KRN działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o notariacie i posiada osobowość prawną. Kadencja KRN trwa 3 lata. Siedzibą Krajowej Rady Notarialnej jest Warszawa.

Czytaj więcej

Do zakresu działania KRN należy m.in.:

01

Uchwalanie regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii

02

Przedstawianie opinii i propozycji w sprawach taksy notarialnej oraz zmian przepisów dotyczących funkcjonowania notariatu

03

Współpraca z notariatami innych państw

04

Wyrażanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Ministra Sprawiedliwości lub inne organy samorządu notarialnego

Dla uczczenia przypadającej na dzień 14 lutego 2021 r. 30. rocznicy uchwalenia ustawy - Prawo o notariacie Krajowa Rada Notarialna ogłosiła rok 2021 Rokiem Jubileuszu 30-lecia Odrodzonego Notariatu Polskiego.

Czytaj więcej

Aktualności