KRAJOWA RADA NOTARIALNA

plen

Aktualności

2019-11-29 14:54 #

POSADZENIE DRZEWA DLA UCZCZENIA 10-LECIA DNIA OTWARTEGO NOTARIATU

W nietypowy sposób Rada Izby Notarialnej w Gdańsku postanowiła uczcić 10-lecie Dnia Otwartego Notariatu i zaangażowanie notariuszy w tę akcję – sadząc na placu Kobzdeja w Gdańsku drzewo Crataegus ×media 'Paul's Scarlet'.

W piątek poprzedzający Dzień Otwarty Notariatu gdańscy notariusze – głównie członkowie Rady Izby Notarialnej w Gdańsku – posadzili na, placu Kobzdeja drzewo Crataegus ×media 'Paul's Scarlet', czyli głóg pośredni. „Chcemy w ten sposób upamiętnić 10. edycję Dnia Otwartego Notariatu i podziękować notariuszom Izby Notarialnej w Gdańsku za ich dotychczasowe zaangażowanie w DON, jak również w towarzyszącą mu akcję Bezpłatny wykład notariusza na Uniwersytecie Trzeciego Wieku – tylko w tym roku nasi notariusze zaplanowali ok. 30 wykładów, głównie na tematy związane z bezpieczeństwem majątku” – podsumowała not. Aleksandra Robińska, koordynatorka DON w Gdańsku.

Skąd decyzja, by formą upamiętnienia rocznicy i podziękowań dla notariuszy było posadzenie drzewa? „Poprzez akcje edukacyjne notariusze starają się pomagać innym, ale w perspektywie globalnej to, co możemy zrobić najlepszego dla innych, to ratować Ziemię, sadząc drzewa” – wyjaśniła Aleksandra Robińska.

10. Dzień Otwarty Notariatu
Temat:
Uczciwie i bezpiecznie. Warto dbać o swój majątek – porozmawiaj o tym z notariuszem
Gdzie: 29 miejscowości w całej Polsce
Kiedy: 30 listopada 2019 r. w godz. 10 – 16

więcej...

2019-11-21 09:24 #

NAGRODY INNOWACYJNOŚCI KNUE

W dn. 13 listopada br. przy okazji otwarcia wystawy „Europa w aktach” ogłoszono zwycięzców pierwszej edycji Nagród Innowacyjności – konkursu mającego promować zastosowanie nowoczesnych technologii w notariacie. W gronie laureatów znalazły się notariaty Niemiec, Austrii, Węgier, Hiszpanii i Malty.

Jens Bormann, prezes Niemieckiej Federalnej Izby Notarialnej odbiera Nagrodę Innowacyjności KNUE.
Fot. KNUE

„Założeniem wystawy ‘Europa w aktach’ jest nie tylko podkreślenie naszego kulturowego i historycznego dorobku. Chcemy również pokazać, że potrafimy patrzeć w przyszłość, wykorzystując nowe technologie. Nasza historia nie zwalnia nas z konieczności dalszego rozwoju – wręcz przeciwnie, nakłada na nas konkretne zobowiązanie w związku z oczekiwaniami naszych klientów. Stąd pomysł, by przyznawać Nagrody Innowacyjności KNUE, które będą premiowały notariaty najbardziej zaawansowane w dziedzinie nowych technologii” – powiedział Pierre-Luc Vogel, przewodniczący Rady Notariatów Europejskiej.

Nagrody otrzymali:

  • nagroda specjalna w dziedzinie prawa spółek: notariaty Niemiec i Austrii zostały nagrodzone za swoje autorskie programy umożliwiające tworzenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet pod nadzorem notariuszy;

  • nagroda za usługi administracyjne: nagroda ta przypadła notariatowi Węgier za wdrożenie elektronicznego postępowania nakazowego, które jest wyłączną kompetencją notariuszy w przypadku roszczeń nieprzekraczających 3 mln forintów;

  • nagroda za relacje z klientami: nagrodę tę otrzymał notariat Belgii w związku z wprowadzeniem platformy internetowej „Biddit”, na której przeprowadzane są licytacje nieruchomości;

  • nagroda za usługi notarialne: nagrodzony w tej kategorii został notariat Włoch za projekt „NotaioSmart” umożliwiający przygotowywanie inteligentnych umów;

  • nagroda specjalna Przewodniczącego KNUE: dla notariatu Malty za projekt „Notarypedia”, którego założeniem jest zarówno ułatwienie obywatelom i naukowcom dostępu do zasobu wiedzy zawartego w archiwach notarialnych, jak i jego wyszukiwanie.

więcej...

2019-11-18 14:23 #

4. DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU EUROPEJSKIEGO

Przez 3 miesiące – od września do końca listopada – w 13 państwach, których notariaty zrzeszone są w KNUE, już po raz 4. w ramach Dnia Otwartego Notariatu Europejskiego zostaną zorganizowane spotkania z notariuszami.

Spotkania informacyjne, konferencje i indywidualne konsultacje dla obywateli – to główne wydarzenia organizowane w ramach 4. Dnia Otwartego Notariatu Europejskiego. W tym roku w tę europejską akcję włączyły się notariaty Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Estonii, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Hiszpanii. Rokrocznie z możliwości pozyskania informacji od notariusza korzysta kilka tysięcy osób.

Organizowany w Polsce od 10 lat Dzień Otwarty Notariatu również wpisuje się w tę europejską akcję.

Propozycje wybranych notariatów:

Niemcy: Prezentacje dotyczące pełnomocnictw prewencyjnych, rozporządzeń pacjenta oraz zagadnień z zakresu prawa spadkowego.

Austria: Dzień Nieruchomości – panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli samorządów, architektów oraz ekspertów ds. nieruchomości z różnych sektorów. Będzie przedstawiona również wartość dodana notariuszy w kontekście nabywania, sprzedaży oraz przekazywania nieruchomości. Notariusze będą również udzielać indywidualnych porad.

Włochy: performance dla studentów „Konstytucja to show”. Scenariusz został napisany tak, by przedstawić konstytucję jako powieść, której treści i cytaty będą prezentowane w akompaniamencie muzyki, filmów oraz odniesień do dziennikarstwa.

Słowenia: „Czy potrzebna jest reforma słoweńskiego prawa spadkowego?” – pod takim tytułem odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca prawa spadkowego, w której wezmą udział wybitni prawnicy z kraju i zagranicy. Dzień Otwarty Notariatu został zaplanowany w formie konsultacji notariuszy w dziedzinie prawa cywilnego, a w szczególności w dziedzinie prawa rodzinnego po wejściu w życie nowego Kodeksu Rodzinnego w maju br. Planowane jest również specjalne wydanie magazynu „Notarski vestnik”, na łamach którego będą udzielane odpowiedzi na pytania zadawane przez obywateli.

Belgia: Otwarta konferencja „Planowanie spadkowe”.

Polska: indywidualne spotkania z notariuszami w 29 miastach w całym kraju, w czasie których będą oni odpowiadać na pytania leżące w ich kompetencjach.

więcej...

2019-11-11 13:17 #

„EUROPA W AKTACH” – WYSTAWA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

50 aktów notarialnych pochodzących z okresu między XIII a XX wiekiem – w tym trzy z Polski – można oglądać na wystawie okolicznościowej zorganizowanej w siedzibie Parlamentu Europejskiego „Europa w aktach – historia Europy opowiedziana w aktach notarialnych”.

Zorganizowana przez Radę Notariatów Unii Europejskiej (KNUE) wystawa przedstawia akty notarialne o wysokim walorze historycznym, zachowane w krajowych archiwach 17 państw członkowskich Unii Europejskiej, które zdecydowały się wziąć w niej udział. Ekspozycja obejmuje 50 aktów pochodzących z okresu między XIII a XX wiekiem, które dowodzą, jak bogata jest spuścizna Europy. Wśród nich znajdziemy m.in. wolę króla Portugalii Alfonsa II z 1214 roku, testament królowej Izabelli I Katolickiej z 1504 r., akt nadania Krzyża Jerzego narodowi Malty datowany na 1565 rok, jak również akt zrzeczenia się korony rodziny habsburskiej przez Marię Antoninę w 1770 roku. Zainteresowanie wzbudzą z pewnością także wola Giuseppe Verdiego z 1900 r., inwentaryzacja majątku Joanna Straussa z tego samego roku oraz Fryderyka Chopina sporządzona po jego śmierci w 1849 r.

„Wystawa pokazuje, że prawo jest nieodzowną częścią naszej kultury europejskiej oraz że notariusze stanowią jego centralne ogniwo od kilku wieków. To notariusze kształtują naszą codzienność i uczestniczą, bez względu na nasz status społeczny, w najważniejszych momentach naszego życia, np. podczas zawierania związku małżeńskiego, przy nabywaniu nieruchomości, zakładaniu przedsiębiorstw, czy rozporządzaniu naszym majątkiem na wypadek śmierci” – podkreślał Pierre-Luc Vogel, przewodniczący Rady Notariatów Unii Europejskiej. Współcześnie notariusze wykorzystują w swojej pracy także najnowsze technologie – stąd na wystawie, która z założenia ma łączyć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, nie mogło zabraknąć przykładów elektronicznych aktów notarialnych i podpisów elektronicznych.

Po zakończeniu ekspozycji wystawę „Europa w aktach – historia Europy opowiedziana w aktach notarialnych” będzie można oglądać w Internecie – służy temu dedykowana strona www.notariesofeurope-exhibition.eu, gdzie nie tylko można je obejrzeć, ale także zapoznać się ze szczegółowymi ich opisami w językach angielskim i francuskim oraz w języku ojczystym kraju, z którego one pochodzą. Wśród nich są także trzy akty pochodzące z Polski:

Pierwszy pokój toruński. Henryk von Plauen, wielki mistrz zakonu krzyżackiego, w dniu 1 lutego 1411 roku w Toruniu zawiera pokój z Władysławem, królem polskim, oraz Aleksandrem Witoldem, wielkim księciem litewskim.
Pierwszy pokój toruński kończy tzw. wielką wojnę z lat 1409–1411. Mimo że I pokój toruński nie przyniósł trwałego pokoju, miał wielkie znaczenie dla pozycji Władysława Jagiełły na arenie międzynarodowej. W jego konsekwencji w marcu 1412 roku Zygmunt Luksemburski z Władysławem Jagiełłą podpisali w Lubowli traktat pokojowy, który usankcjonował Jagiełłę jako władcę chrześcijańskiego i w wyniku którego przestawał obowiązywać okrążający Polskę sojusz krzyżacko-węgierski.

Dnia 6 marca 1434 roku w Bazylei transumpt przez pięciu notariuszy dokumentu, w którym sobór bazylejski poleca biskupowi Lodi uzyskanie informacji co do sporu arcybiskupa i kapituły ryskiej z zakonem niemieckim w Livonii, który to zakon narzucił siłą kapitule ryskiej reguły św. Augustyna regułę zakonu niemieckiego.
Dokument związany z ponad dwustuletnim konfliktem między arcybiskupami ryskimi a zakonem krzyżackim. Konflikt wywołały próby przejęcia władzy w Rydze przez zakon krzyżacki. Wobec tych prób w 1297 roku mieszczanie Rygi zburzyli dwór krzyżacki i wymordowali jego załogę. W następnych latach władza w mieście przechodziła z rąk do rąk, aż w latach 1521–1524 Ryga stała się miastem luterańskim.

Upoważnienie Williama Lindleya dla syna Williama Heerleina Lindleya z dnia 5 lipca 1881 roku do podpisania umowy z Magistratem miasta Warszawy na wykonanie wodociągów i kanalizacji w Warszawie.
William Lindley (ur. 7 września 1808 w Londynie, zm. 22 maja 1900 w Blackheath) – brytyjski inżynier. Projektował i budował razem ze swoimi synami linie kolejowe, sieci kanalizacyjne i wodociągowe dla około 30 miast europejskich, m.in. w Warszawie, Hamburgu, Bazylei i Sankt Petersburgu. Jego projekty, będące pod wpływem angielskiego reformatora socjalnego i działacza sanitarnego Edwina Chadwicka, zawierały pierwsze podziemne kanały ściekowe ery nowożytnej na kontynencie europejskim. Prezentowany dokument opatrzony jest ciekawymi legalizacjami w obrocie międzynarodowym, dziś już rzadko używanymi.

więcej...

2019-10-24 08:03 #

WYNIKI EGZAMINU NOTARIALNEGO

Ministerstwo Sprawiedliwości podało wyniki egzaminu notarialnego, który odbył się w dniach 4 – 6 września 2019 r. Pozytywny wynik uzyskały 282 osoby, co stanowi ok. 50% ogółu zdających.

Fot. www.gov.pl

Tegoroczny wynik jest lepszy od zeszłorocznego, kiedy to pozytywny wynik uzyskało ok. 34% osób przystępujących do egzaminu. Najwyższy poziom zdawalności, tj. ok. 57%, uzyskały osoby, które przystąpiły do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji w 2019 r. Spośród osób, które ukończyły aplikację notarialną w latach ubiegłych, pozytywny wynik uzyskało ok. 50% zdających. Natomiast spośród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż odbycie aplikacji notarialnej, pozytywny wynik uzyskało ok. 37% zdających.

Spośród 562 osób, które przystąpiły do egzaminu, 236 osób ukończyło aplikację notarialną w 2019 r. (ok. 42% ogółu zdających). Pozostałą grupę zdających stanowiły osoby, które ukończyły aplikację w latach ubiegłych (214 osób, tj. ok. 38% ogółu zdających) oraz osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż odbycie aplikacji (112 osób, tj. ok. 20% ogółu zdających).

Osoby, które otrzymały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, otrzymają od Ministra Sprawiedliwości zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 2 ustawy – Prawo o notariacie. Osoby, które zdały egzamin, mogą również złożyć do Ministra Sprawiedliwości wniosek o powołanie na stanowisko notariusza, zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 11 ww. ustawy.

Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu notarialnego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego.

Źródło: www.gov.pl

więcej...

2019-10-18 15:54 #

PRZYJDŹ NA WYKŁAD NOTARIUSZA NA UTW

Około 100 wykładów – głównie na tematy związane z bezpiecznym przekazywaniem majątku – przeprowadzą rejenci w całej Polsce w ramach akcji Bezpłatny wykład notariusza na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, która ma na celu ponoszenie świadomości prawnej społeczeństwa. Akcja już trwa!

Bezpłatny wykład notariusza na Uniwersytecie Trzeciego Wieku to akcja towarzysząca Dniowi Otwartemu Notariatu od 2015 roku – obie są organizowane przez samorząd notarialny, obie mają na celu zwiększanie świadomości prawnej obywateli. „W dziedzinie edukacji prawnej notariusze zrobili dotychczas bardzo wiele, ale mamy też świadomość, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Dokładamy więc starań, by nasze akcje społeczne miały jak najszerszy zasięg – dlatego na wiele sposobów chcemy informować nie tylko o istniejących możliwościach prawnych, ale także o ich konsekwencjach dla obu stron czynności prawnej” – podsumował not. Lech Borzemski, koordynujący DON z ramienia KRN.

Efekty tych starań są w tym roku szczególnie dobrze widoczne: to około 100 wykładów prowadzonych przez notariuszy na uniwersytetach trzeciego wieku zaplanowanych na rok akademicki 2019/20 oraz indywidualne spotkania z notariuszami w ramach Dnia Otwartego Notariatu, które odbędą się 30 listopada br. aż w 29 lokalizacjach. „W obu przypadkach możemy mówić o rekordzie liczbowym. Wiele wskazuje na to, że będzie to też rekord frekwencyjny – społeczeństwo żyje coraz dłużej, bogaci się coraz szybciej i chce wiedzieć, jak bezpiecznie dysponować swoim majątkiem. Korzysta więc z okazji, by zapytać o to notariusza” – dodał not. Lech Borzemski.

W odpowiedzi na rosnącą potrzebę edukacji prawnej Krajowa Rada Notarialna we współpracy z izbami notarialnymi zorganizowała wykłady również w mniejszych miejscowościach, takich jak np. Brzesko, Kolno czy Psary, a nie głównie, jak dotychczas, w większych miastach. „W ramach Dnia Otwartego Notariatu szczególnie seniorom należy udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej i wyjaśnień, aby bezpiecznie mogli dokonać planowanych przez siebie aktów notarialnych. Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami notariuszy zapraszamy na DON, zaś słuchaczy UTW na nasze wykłady, gdzie poznają przepisy prawne, które ich dotyczą, i pozwolą im ustrzec się przed błędnymi lub niekorzystnymi dla siebie decyzjami” – zauważyła not. Aleksandra Robińska, koordynator DON w Gdańsku.

UWAGA! PODANE TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSIMY O SPRAWDZENIE ZAKTUALIZOWANYCH TERMINÓW W PROGRAMIE UTW PRZED WYKŁADEM

BIELSKO-BIAŁA Bielski UTW przy Akademii Techniczno-Humanistycznej 4 grudnia 2019 r., godz. 15.00
BEŁCHATÓW UTW w Bełchatowie 23 października 2019 r., godz. 16.30
BĘDZIN Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku (Sala Sesyjna Urzędu Miasta) 12 października 2019 r., godz. 10.00
BŁONIE Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku 20 listopada 2019 r., godz. 18.00
BOBROWNIKI UTW w Bobrownikach 6 listopada 2019 r., godz. 16.30
BOCHNIA UTW Bochnia (sala Cechu Rzemiosł Różnych w Bochni, ul. Biała 21) 15 listopada 2019 r., godz. 17.00
BRZESKO UTW Brzesko (budynek Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Brzesku Plac Targowy 10, II piętro) 13 listopada 2019 r., godz. 17.00
BYDGOSZCZ UTW Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 22 listopada 2019 r., godz. 12.00 i 14.00
UTW Wiatrak 19 listopada 2019 r., godz. 10.30
Kujawski UTW Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury 14 listopada 2019 r., godz. 10.00
Bydgoski UTW Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora 16 października 2019 r., godz. 16.00
BOBROWNIKI UTW w Bobrownikach 6 listopada 2019 r., godz. 16.30
BYSTRA Bielski UTW przy Akademii Techniczno-Humanistycznej 3 grudnia 2019 r., godz. 15.00
BYTOM Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Wojciecha Korfantego 14 listopada 2019 r., godz. 14.00
CHEŁM Uniwersytet Trzeciego Wieku 26 listopada 2019 r., godz. 11.30
CZELADŹ UTW w Czeladzi 5 lutego 2020 r., godz. 16.30
CZĘSTOCHOWA UTW przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 28 listopada 2019 r., godz. 16.30
UTW przy Akademii Jana Długosza 16 stycznia 2020 r., godz. 16.00
DĄBROWA GÓRNICZA UTW przy WSB 18 lutego 2020 r., godz. 16.30
GDAŃSK Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 7 listopada 2019 r., godz. 13.45
Uniwersytet Trzeciego Wieku Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku 7 listopada 2019 r. godz. 15.00
Klub Samopomocy dla Seniorów 21 listopada 2019 r. godz. 10.00
Gdańska Akademia Seniora 21 listopada 2019 r. godz. 12.00
Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku 27 listopada 2019 r. godz. 17.10
Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku 28 listopada 2019 r., godz. 14.00
GDYNIA Gdyńska Akademia Srebrnego Wieku YMCA 14 października 2019 r., godz. 13.30
Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku Centrum Aktywności Seniora 25 listopada 2019 r. godz. 11.00
GORZÓW WIELKOPOLSKI Uniwersytet Trzeciego Wieku, Filia I 24 października 2019 r., godz. 11.00
UTW 7 listopada 2019 r., godz. 11.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Filia II 20 listopada 2019 r., godz. 10.30
HEL Helski Uniwersytet Trzeciego Wieku 17 października 2019 r., godz. 16.00
JELENIA GÓRA Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku 6 grudnia 2019 r., (godzina jeszcze nieustalona)
KARTUZY Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademia Umiejętności - Centrum Inicjatyw Edukacyjnych 5 grudnia 2019 r., godz. 16.00
KATOWICE Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku (Budynek A, Aula A) 24 października 2019 r., godz. 16.00
UTW przy Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej 13 listopada 2019 r., godz. 16.00
KĘTRZYN Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie luty 2020
KOLNO Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kolnie pod patronatem naukowym Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży (Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu) 19 listopada 2019 r., godz. 16.00
KONSTANCIN-JEZIORNA Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Konstancińskim Domu Kultury (HUGONÓWKA) 22 października 2019 r., godz. 12.45
KOSZALIN UTW Politechniki Koszalińskiej 22 stycznia 2020 r., godz. 17.00
Uniwersytet III Wieku PWSZ 10 grudnia 2019., (godzina jeszcze nieustalona)
KRAKÓW UTW Akademii Ignatianum (s. 111; ul. Kopernika 26) 22 października 2019 r., godz. 15.50
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku (Collegium Kołłątaja, ul. Św. Anny 6/ róg Jagiellońskiej, sala nr 114, I piętro) 21 listopada 2019 r., godz. 15.00
28 listopada 2019 r., godz. 15.00
UTW Uniwersytetu Ekonomicznego (sala nr 6 w pawilonie D, Kampus UEK, ul. Rakowicka 27) 27 listopada 2019 r., godz. 15.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku UPJPII (ul. Bernardyńska 3, aula, I piętro) 2 grudnia 2019 r., godz. 16.45
KROSNO Krośnieński Uniwersytet III Wieku 21 listopada 2019 r., godz. 16.00
KUTNO Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 19 listopada 2019 r., godz. 11.00
LEGIONOWO UTW w Lesznie (Ratusz Miejski w Lesznie) 18 listopada 2019 r., godz. 11.00
LĘBORK Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku 14 listopada 2019 r. godz. 16.30
LIDZBARK WARMIŃSKI Uniwersytet Trzeciego Wieku Lidzbark Warmiński 19 listopada 2019 r., godz. 11.00
LUBLIN Lubelski UTW (Uniwersytet Przyrodniczy, Aula Agro, ul. Akademicka 15) 4 listopada 2019 r. godz. 15.00
LUBLINIEC Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu 3 grudnia 2019 r., godz. 16.00
ŁÓDŹ Łódzki UTW im. Heleny Kretz (Aula UŁ im. prof. Wacława Schuberta) 21 października 2019 r., godz. 12.30
Uniwersytet Trzeciego Wieku – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 30 listopada 2019 r., godz. 12.00
MIELEC Mielecki Uniwersytet III Wiekual. Niepodległości 7 18 października 2019 r., godz. 13.00
MIERZĘCICE Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach 18 grudnia 2019 r., godz. 17.30
NOWY TARG UTW w Nowym Targu (sala 020 Urzędu Miasta Nowy Targ) 26 listopada 2019 r., godz. 9.00
OGRODZIENIEC Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu 5 marca 2020 r., godz. 16.30
OLSZTYN Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie 24 października 2019 r., godz. 11.00
OPOLE Uniwersytet Trzeciego Wieku 20 listopada 2019 r., godz. 15.30
15 stycznia 2020 r., godz. 15.30
18 marca 2020 r., godz. 15.30
20 maja 2020 r., godz. 15.30
OŻAROWICE/ TĄPKOWICE UTW w Ożarowicach/ Tąpkowicach 25 marca 2020 r., godz. 17.00
POZNAŃ XVII Collegium Minus UAM 16 listopada 2019 r., godz. 10.00
Politechnika Poznańska 19 listopada 2019 r., godz. 15.30
PRUDNIK Prudnicki UTW 19 listopada 2019 r., godz. 16.00
PRUSZCZ GDAŃSKI Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku Filia w Pruszczu Gdańskim 15 listopada 2019 r., godz. 14.30
PRUDNIK Prudnicki UTW 19 listopada 2019 r., godz. 16.00
PSARY UTW w Psarach 9 grudnia 2019 r., godz. 17.00
PUCK Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki Uniwersytet Trzeciego Wieku 21 listopada 2019 r., godz. 13.00
RUMIA Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku (Biblioteka „Stacja kultura” Starowiejska 2) 29 października 2019 r., godz. 12.00
RZESZÓW Rzeszowski Uniwersytet III Wieku 12 listopada 2019 r., godz. 17.00
WSIiZ w Rzeszowie Akademia 50+ 20 listopada 2019 r., godz. 17.00
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE UTW przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym przy Stowarzyszeniu Duże Różowe Słońce 23 października 2019 r., godz. 16.00
SOPOT Sopocki UTW przy Centrum Kształcenia Ustawicznego 26 listopada 2019 r., godz. 10.00
Psychologiczny Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie SWPS w Sopocie 13 grudnia 2019 r., godz. 11.00
SŁAWKÓW UTW w Sławkowie 11 lutego 2010 r., godz. 16.30
SŁUPSK Pomorski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy/ Centrum Edukacyjne TECHNIK 28 listopada 2019 r., godz. 12.00
SOSNOWIEC UTW Sosnowiec 23 kwietnia 2020 r., godz. 16.00
STAROGARD GDAŃSKI UTW „S-CENTRUM” (Starogardzkie Centrum Kultury, sala widowiskowa, Al. Jana Pawła II 3) 16 października 2019 r., godz. 17.00
SUWAŁKI Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 22 stycznia 2020 r., godz. 16.00
SZCZECIN Centrum Seniora 26 listopada 2019 r., godz. 11.00
ŚWIECIE UTW w Świeciu przy Spółdzielczym Ośrodku Kultury Stokrotka 28 listopada 2019 r., godz. 17.00
TARNOBRZEG Tarnobrzeski Uniwersytet III Wieku 9 stycznia 2020 r., godz. 17.00
TCZEW Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku (seminarium prawnicze w ramach tematyki X edycji Dnia Otwartego Notariatu) 25 listopada 2019 r., godz. 14.00
TOMASZÓW MAZOWIECKI Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 22 listopada 2019 r., godz. 12.00
TUCHOLA UTW Tuchola 21 listopada 2019 r., godz. 16.00
WARSZAWA Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa 26 listopada 2019 r., godz. 11.00
WŁADYSŁAWOWO Uniwersytet Trzeciego Wieku we Władysławowie 27 listopada 2019 r., godz. 17.00
WOJKOWICE UTW w Wojkowicach 8 stycznia 2020 r., godz. 16.30
WOLBROM Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wolbromiu „Nowe Horyzonty” 12 grudnia 2019 r., godz. 16.00
WROCŁAW Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dolnośląskiej Szkole Wyższej 20 listopada 2019 r., godz. 12.00
Uniwersytet Ekonomiczny 22 listopada 2019 r., godz. 12.00
Wrocławskie Centrum Seniora 26 listopada 2019 r., godz. 12.00
Uniwersytet Wrocławski UTW Wrocław 25 listopada 2019 r., godz. 12.00
ZAMOŚĆ Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku 25 listopada 2019 r., godz. 11.00
ZAWIERCIE Stowarzyszenie Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 5 listopada 2019 r., godz. 15.30

więcej...

2019-10-17 15:08 #

DZIEŃ OTWARTY "ZAMIESZKAĆ I ŻYĆ W POLSCE"

W dn. 5 października br. Ambasada Francuska w Warszawie już po raz drugi zorganizowała Dzień Otwarty „Zamieszkać i żyć w Polsce”. Idea Dnia Otwartego jest kontynuacją organizowanych wcześniej spotkań notarialnych we współpracy z konsulatem francuskim w Polsce. Tradycyjnie uczestniczą w nich także przedstawiciele notariatów Francji i Polski – bowiem spotkania organizowane w Ambasadzie są kontynuacją organizowanych wcześniej spotkań notarialnych we współpracy z konsulatem francuskim.

Fot. Ambasada Francji w Warszawie

Rosnąca liczba Francuzów mieszkających w Polsce to efekt działalności globalnych korporacji, jak i życiowych wyborów. Polskę jako miejsce zamieszkania wybierają zarówno młode osoby, jak i emeryci – wśród nich osoby już związane z Polską, jak i niemające takich związków. Dla nich wszystkich Polska jest przede wszystkim atrakcyjnym miejscem do życia.

Duże różnice w wielu aspektach życia codziennego w Polsce i we Francji – takich jak np. ochrona zdrowia, szkolnictwo, usługi publiczne – stanowią sporą barierę dla Francuzów osiedlających się w Polsce. Aklimatyzację nowoprzybyłych w Polsce ułatwiają firmy zajmujące się regulacją ich statusu. Mogą oni liczyć także na pomoc stowarzyszeń oraz instytucji francuskich działających w Polsce: Association Varsovie-accueil, Association UFE-Pologne, Association Français du monde-ADFE Pologne, Institut Français de Pologne oraz Lycée Français de Varsovie.

Dobrym przykładem takiej pomocy jest także dzień informacyjny dla nowoprzybyłych do Polski Francuzów odbywający się pod hasłem „Zamieszkać i żyć w Polsce”. Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z zakresem działalności instytucji francuskich w Polsce, jak i organizacji życia codziennego w naszym kraju. Spotkania te są także okazją do nawiązania kontaktów z reprezentantami szeregu istotnych instytucji oferujących wsparcie w różnych dziedzinach życia.

Tegoroczne spotkanie stało się także okazją do przedstawienia się nowego ambasadora Francji w Polsce, Fréderica Billeta, oraz nowego konsula w Warszawie, Ludovica Rousseau.

Spotkania informacyjne cieszą się nieustająco dużym zainteresowaniem mieszkających w Polsce Francuzów. Uczestnicy przyjeżdżają dosłownie z całej Polski, co świadczy także o potrzebie ich organizacji.

not. Tomasz Kot

więcej...

2019-09-27 14:21 #

10. EDYCJA DNIA OTWARTEGO NOTARIATU

Uczciwie i bezpiecznie. Warto dbać o swój majątek – porozmawiaj o tym z notariuszem – tak brzmi temat tegorocznej, 10. edycji Dnia Otwartego Notariatu, która odbędzie się w sobotę 30 listopada w 29 miastach w Polsce.

„Przeprowadzone kilka lat temu przez Fundację na Rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego badania wykazały, że notariusz kojarzy się z uczciwością – stąd taki właśnie temat. Będziemy przekonywać, że warto dbać o swój majątek – także dzieląc się z obywatelami wiedzą niezbędną do ustrzeżenia się przed nieuczciwymi praktykami” – wyjaśniał not. Lech Borzemski, koordynujący DON z ramienia Krajowej Rady Notarialnej.

Jubileuszowa edycja Dnia Otwartego Notariatu odbędzie się w dn. 30 listopada br. w 29 miastach w całej Polsce. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba lokalizacji wzrosła o 1/3. „Rozwijamy akcję, ponieważ na przestrzeni lat widzimy nie tylko duże zainteresowanie, ale przede wszystkim ogromną potrzebę edukacji prawnej. Zwłaszcza że stale wchodzą w życie nowe regulacje prawne – często bardzo skomplikowane i przez to trudne do zrozumienia dla obywateli, co może rodzić przykre konsekwencje. Naszą akcją zachęcamy do zadawania pytań notariuszowi, by tych konsekwencji uniknąć” – poinformował Lech Borzemski.

Z szacunkowych danych wynika, że w tym roku informacji prawnych udzielać będzie ponad 600 notariuszy. W tym roku będzie można porozmawiać z nimi także w mniejszych miejscowościach, jak np. Kutno, Leszno, Piła czy Jarosław. „Z naszego 10-letniego doświadczenia w organizacji DON-u wynika, że właśnie w mniejszych miejscowościach potrzeba edukacji prawnej jest największa” – powiedziała not. Małgorzata Nierychła, wieloletni koordynator DON w Łodzi.

Idea edukacji prawnej realizowana jest przez samorząd notarialny nie tylko w czasie Dnia Otwartego Notariatu, ale także w ramach związanej z nim akcji pod hasłem „Bezpłatny wykład notariusza na Uniwersytecie Trzeciego Wieku” prowadzonej od 2015 r. Dotychczas wykłady odbywały się głównie wdużych miastach, od tego roku w akcję włączono także mniejsze miejscowości, jak m.in. Wolbrom, Prudnik czy Sępólno. „Sygnały zwrotne, jakie otrzymujemy od UTW, utwierdzają nas w przekonaniu, że ta akcja jest bardzo potrzebna. Zwłaszcza starsze osoby, które nierzadko czują się zagubione w gąszczu przepisów prawnych, korzystają z okazji, by pozyskać wiedzę teoretyczną niezbędną do podejmowania dalszych życiowych decyzji” – podsumował Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej.

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz rady izb notarialnych. Nadrzędnym celem DON-u jest edukowanie społeczeństwa w tych obszarach prawa, które leżą w kompetencjach notariuszy, oraz informowanie o szerokim zakresie usług świadczonych w kancelariach notarialnych.

Dzień Otwarty Notariatu 2019 – lokalizacje:

Białystok: Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Bydgoszcz: I Liceum Ogólnokształcące, ul. Plac Wolności 9
Chełm: Urząd Miasta, ul. Lubelska 65
Elbląg: Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25
Gdańsk: Urząd Miejski, ul. Nowe Ogrody 8/12 (sala 107)
Gorzów Wlkp.: Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4 (sala sesyjna)
Jarosław: Budynek Starostwa Powiatowego, ul. Jana Pawła II 17
Jelenia Góra: Centrum Handlowe Nowy Rynek, ul. Podwale 25
Katowice: Obiekt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18 (I piętro)
Konin: Ratusz, wejście od ul. Wiosny Ludów 6
Koszalin: Urząd Miejski, Rynek Staromiejski 6-7 (hol na I piętrze)
Kutno: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4 (sala konferencyjna)
Kraków: Hotel Pałac Bonerowski , ul. Św. Jana 1, Kraków
Legnica: Galeria Piastów, ul. Najświętszej Marii Panny 9
Leszno: Miejski Ośrodek Kultury, ul.Bolesława Chrobrego 3A
Lublin: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, ul. Gabriela Narutowicza 4
Łódź: Rada Izby Notarialnej, ul. Narutowicza 119A
Olsztyn: Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Pl. Konsulatu Polskiego 1
Opole: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II, ul. Minorytów 4
Piła: CH VIVO, ul. 14-go Lutego 26
Piotrków Trybunalski: Miejska Biblioteka Publiczna Mediateka 800-lecia, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3
Poznań: CH POSNANIA, ul. Pleszewska 1
Puławy: Urząd Miasta, ul. Lubelska 5
Puszczykowo: Biblioteka Miejska, Rynek 15
Szczecin: Urząd Miasta, Plac Armii Krajowej 1 (hol przed salą sesyjną)
Toruń: Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Wały gen. Sikorskiego 13
Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4
Wrocław: Budynek Starej Giełdy, Plac Solny 16
Zielona Góra: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7 (sala kolumnowa)
Partner Wydarzenia:


więcej...

2019-09-27 12:48 #

KOSZTY APLIKACJI NOTARIALNEJ NIE WZROSNĄ W 2020 ROKU

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział nowelizację rozporządzeń w sprawie opłat za aplikacje tak, by podwyżka płacy minimalnej nie spowodowała wzrostu kosztów szkolenia.

Zgodnie z dotychczasowym rozporządzeniem wysokość opłaty za aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną powiązana jest z kwotą płacy minimalnej. W przypadku jej zapowiadanego wzrostu do 2600 zł w przyszłym roku, również opłata za aplikację musiałaby wzrosnąć. Tak się jednak nie stanie – Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło zmienić rozporządzenia ws. opłat za aplikacje tak, by pozostały one na niezmienionym poziomie. W praktyce będzie oznaczało to zmniejszenie mnożnika, na podstawie którego określa się wysokość opłaty – w przypadku notariuszy będzie on wynosił 2,15 i spowoduje obniżenie opłaty względem obecnego poziomu do 5590 zł.

więcej...

2019-09-09 13:37 #

ZAKOŃCZYŁ SIĘ EGZAMIN NOTARIALNY

W dniach 4 – 6 września 2019 r. na terenie całego kraju odbył się egzamin notarialny, do którego przystąpiły 562 osoby. Wyniki będą znane najprawdopodobniej w pierwszej połowie października.

Zdjęcie: www.gov.pl

Przez pierwsze dwa dni zdający rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, natomiast trzeciego dnia zmierzyli się z zadaniem polegającym na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny. Zadania egzaminacyjne przygotowane zostały przez zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej.

Egzamin został przeprowadzony przez 10 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości: po jednej w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu, po dwie w Krakowie i Poznaniu oraz trzy w Warszawie. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych weszło 7 osób: 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną oraz 1 pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego złożyły 573 osoby, jednak do egzaminu przystąpiły 562 zdających. Wyniki egzaminu będą znane najprawdopodobniej w pierwszej połowie października.

więcej...

ZNAJDŹ NOTARIUSZA

Wyszukiwarki notariuszy w Polsce i Unii Europejskiej.

mapa notariatów

KOMPETENCJE NOTARIUSZA

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

POLSKO-FRANCUSKIE FISZKI TEMATYCZNE

FICHES THEMATIQUES FRANCO-POLONAISES

REJESTRY NOTARIALNE

DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU

30 listopada 2019 r.

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.14 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.