100 wykładów notariusza na UTW w roku akademickim 2021/22

27.06.2022

Mimo ograniczeń pandemicznych w roku akademickim 2021/22 w ramach akcji Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku odbyło się prawie 100 wykładów w całej Polsce. Samorząd notarialny zapowiada kontynuację akcji również w kolejnym roku. 
 

 

To były bardzo potrzebne i niezwykle przydatne dla środowiska osób starszych spotkania. Notariusze przekazali informacje oraz wiedzę, z którą seniorzy nie mieli możliwości zapoznać się wcześniej. Jestem bardzo wdzięczna za życzliwość Krajowej Rady Notarialnej, jej wkład w poprawę jakości życia osób starszych oraz działania przeciw wykluczeniu społecznemu seniorów w naszym kraju – podsumowała Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W roku akademickim 2021/22 notariusze wygłosili prawie 100 wykładów na tematy związane z bezpiecznym przekazywaniem majątku oraz innymi zagadnieniami leżącymi w kompetencjach rejentów. Podobnie jak w latach poprzednich największym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się tematy związane z dziedziczeniem. Wykłady są także okazją do poinformowania o innych czynnościach notarialnych, których można dokonać w kancelarii notarialnej, oraz o możliwych konsekwencjach prawnych podejmowanych decyzji. 

Liczba ta świadczy o dużym zainteresowaniu Bezpłatnym wykładem notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku i związaną z tym potrzebą edukacji prawnej – także w grupie seniorów. Dlatego w roku akademickim 2022/23 będziemy kontynuować naszą akcję – zapowiedział not. Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej.

Zapotrzebowanie na wykład notariusza liderzy UTW mogą zgłaszać na adres mailowy komunikacja@krn.org.pl. 

Organizowana od 2015 roku akcja Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku jest odpowiedzią samorządu notarialnego na potrzebę edukacji prawnej wśród seniorów i poszerzeniem idei Dnia Otwartego Notariatu. Nadrzędnym celem obu akcji jest edukowanie społeczeństwa w tych obszarach prawa, które leżą w kompetencjach notariuszy, jak również informowanie o rodzajach umów i czynnościach notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji zakładanych celów.