Aktualna sytuacja i pomoc notariatów Europy Środkowej dla Ukrainy

14.03.2022

Wojna w Ukrainie i jej konsekwencje dla notariatów z państw graniczących z Rosją i Ukrainą była przedmiotem rozmowy not. Lionela Gallieza, wiceprzewodniczącego MUNŁ ds. Europy, z wiceprezesem KRN not. Tomaszem Kotem. 

Międzynarodowa Unia Notariatu (MUNŁ / UINL) na bieżąco śledzi sytuację w ogarniętej wojną Ukrainie, jak również w krajach graniczących z Rosją i Ukrainą w celu pozyskania informacji na temat konsekwencji obecnego kryzysu dla notariatów tych państw. Temu zagadnieniu poświęcona była rozmowa not. Lionela Gallieza, wiceprzewodniczącego MUNŁ ds. Europy, z wiceprezesem KRN not. Tomaszem Kotem, która odbyła się telefonicznie w dn. 14 marca. Omówiono m.in. aktualną sytuację w Polsce w związku z wojną w Ukrainie, rodzaje pomocy świadczonej uchodźcom z Ukrainy przez państwo i obywateli polskich, jak również dotychczasowe działania podjęte przez Krajową Radę Notarialną, izby notarialne oraz notariuszy. Dyskutowano również o oczekiwaniach międzynarodowej społeczności notarialnej względem MUNŁ, w tym m.in. koordynacji pomocy finansowej dla notariatu ukraińskiego pochodzącej z notariatów członkowskich. 

Rozmowy z przedstawicielami notariatów z Europy Środkowej zrzeszonymi w MUNŁ będą miały kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotyczących wsparcia dla Ukrainy.