Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze w 2022 r.

28.02.2023

Przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej wzięli udział w konferencji Ministra Sprawiedliwości w Popowie, w czasie której przedstawiono analizę wyników państwowych egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w roku 2022 i latach poprzednich.

Z przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości statystyk wynika, że liczba absolwentów wydziałów prawa przystępujących do egzaminów wstępnych na powyższe aplikacje spada od 2013 r. – wyjątkiem był rok 2021, kiedy to do egzaminów przystąpiło 6373 osoby (2020: 6118). Powrót do tendencji spadkowej nastąpił już w 2022 r., kiedy to do egzaminów przystąpiło 5 806 osób.

Największym zainteresowaniem cieszyła się niezmiennie aplikacja radcowska (2791 zdających), następne w kolejności były: adwokacka (2173), notarialna (682) oraz komornicza (160). Egzaminy zdało 2550 osób, co daje średni wynik zdawalności na poziomie 44%. Dokładne wyniki zdawalności przedstawiają się następująco: aplikacja adwokacka – 41,9% (2021: 59,8%), radcowska – 41,3% (2021: 58,9%), notarialna – 57% (2021: 60,7%) oraz komornicza – 61,3% (2021: 64,2%).

W 2022 r. do egzaminów wstępnych przystąpili absolwenci 51 uczelni, w tym 23 uczelni publicznych (w tym absolwenci rocznika 2022 z 22 uczelni), 28 uczelni niepublicznych (w tym absolwenci rocznika 2022 z 24 uczelni) oraz 8 uczelni zagranicznych (po 1 absolwencie). Status lidera w rankingu największych uczelni (powyżej 3% zdających), których absolwenci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, potwierdził Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (67,7%). Na kolejnych miejscach uplasowały się: Uniwersytet Śląski w Katowicach (55%), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (52,9%), Uniwersytet Warszawski (51%) oraz Uniwersytet Gdański (50,9%).

Egzaminy na aplikację notarialną w 2022 r.

Egzaminy na aplikację notarialną w 2022 r. przeprowadziło 6 komisji dla obszaru właściwości 11 rad izb notarialnych powołanych przy Ministrze Sprawiedliwości: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Spośród 682 osób (2021: 746) przystępujących do egzaminu z pozytywnym wynikiem ukończyło go 389 osób. Najwięcej trudności sprawiły zdającym zagadnienia z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, prawa o ustroju sądów i prokuratur oraz postępowania sądowo-administracyjnego, zaś najmniej zagadnienia dotyczące prawa pracy, prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa cywilnego materialnego.