Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze w 2023 r.

15.03.2024

Przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej wzięli udział w konferencji Ministra Sprawiedliwości w Popowie, w czasie której przedstawiono analizę wyników państwowych egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w roku 2023 i latach poprzednich. 

W 2023 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przystąpiło 6058 studentów z 54 polskich uczelni (25 publicznych i 29 niepublicznych) i z 8 uczelni zagranicznych. Egzaminy zdało 3667 osób, czyli 60,5% kandydatów. Natomiast spośród 5716 absolwentów wydziałów prawa, którzy ukończyli studia w 2023 r. do egzaminów przystąpiły 2542 osoby. Oznacza to, że zainteresowanie absolwentów aplikacjami od kilku lat kształtuje się na podobnym poziomie, przystępuje do nich około 40-44% absolwentów wydziałów prawa. 

Najlepsze rezultaty osiągnęli, podobnie jak w latach wcześniejszych, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spośród których egzamin zdało 80,8%. Drugi wynik uzyskali studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (74,1%). Kolejne miejsca w klasyfikacji zajęli absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego (71%) i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (69,1%). Spośród uczelni z mniejszą liczbą studentów najlepsze wyniki osiągnęły osoby, które ukończyły Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Aż 67,7% spośród nich pozytywnie zdało egzamin. 

Zainteresowanie absolwentów wydziałów prawa aplikacjami kształtowało się następująco:

  • aplikacja radcowska – przystąpiły 2 982 osoby (49,2% wszystkich zdających), zdały 1 804 osoby (60,5% zdających na tę aplikację)
  • aplikacja adwokacka – przystąpiły 2 394 osoby (39,5% wszystkich zdających), zdało 1 445 osób (60,4% zdających na tę aplikację)
  • aplikacja notarialna – przystąpiły 542 osoby (8,9% wszystkich zdających), zdało 296 osób (54,6% zdających na tę aplikację)
  • aplikacja komornicza – przystąpiło 140 osób (2,3% wszystkich zdających), zdały 122 osoby (87,1% zdających na tę aplikację).


Egzaminy na aplikację notarialną w 2023 r. 

Egzaminy na aplikację notarialną w 2023 r. przeprowadziło 6 komisji dla obszaru właściwości 11 rad izb notarialnych powołanych przy Ministrze Sprawiedliwości: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Spośród 542 osób (2022: 682) przystępujących do egzaminu z pozytywnym wynikiem ukończyło go 296 osób (2022: 389). Najwięcej trudności sprawiły zdającym zagadnienia dot. Ordynacji podatkowej, zaś najmniej z zakresu kodeksu cywilnego.