CNUE przyjęło rezolucję ws. Ukrainy

02.03.2022

W odpowiedzi na apel prezesa Krajowej Rady Notarialnej Lecha Borzemskiego do Rady Notariatów Unii Europejskiej 22 prezesów notariatów europejskich, którzy zebrali się na posiedzeniu nadzwyczajnym z udziałem prezesa Izby Notariuszy Ukrainy, przyjęło rezolucję ws. Ukrainy.

Wyrazili oni w niej poparcie dla bezprecedensowej reakcji europejskiej i międzynarodowej, w tym dla zastosowania w swoich działaniach sankcji przyjętych przez Unię Europejską, i wyrazili nadzieję, że doprowadzą one do ukarania osób odpowiedzialnych za konflikt w Ukrainie. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Prezesów CNUE podjęło decyzję o utworzeniu Jednostki Kryzysowej, której zadaniem będzie przygotowanie planu wsparcia notariatu ukraińskiego oraz obywateli tego kraju.

Na prośbę notariuszy ukraińskich wyrażoną podczas posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 1 marca br. przez prezesa Ukraińskiej Izby Notarialnej Volodymyra Marchenkę oraz na oficjalną prośbę notariatów członkowskich krajów bałtyckich Rada Notariatów Unii Europejskiej postanowiła także uroczyście uznać status członka obserwatora Ukraińskiej Izby Notariuszy i powitała ją w europejskiej rodzinie notarialnej. 

Rada Notariatów Unii Europejskiej (CNUE) jest oficjalnym i reprezentatywnym organem zawodu notariusza przy instytucjach europejskich. Skupia notariaty 22 państw członkowskich, w których istnieje instytucja notariuszy: Niemiec, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Estonii, Francji, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwa, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Czech, Rumuni, Słowacja i Słowenii. Notariaty Macedonii Północnej, Czarnogóry, Serbii i Turcji są członkami obserwatorami. CNUE reprezentuje ponad 45 000 notariuszy i 200 000 pracowników.