Członkowie XII kadencji Krajowej Rady Notarialnej (2024-2027)

15.04.2024

W dn. 12 kwietnia 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Notarialnej XII kadencji, w czasie którego w drodze wyborów zostały powierzone funkcje prezesa, wiceprezesów, skarbnika, sekretarza i rzecznika dyscyplinarnego. 

Funkcje te będą sprawować następujący notariusze:

 • Prezes Krajowej Rady Notarialnej – Aleksander Szymański, notariusz Izby Notarialnej w Łodzi,
 • Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej – Magdalena Arendt, notariusz Izby Notarialnej w Warszawie,
 • Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej – Adam Bieranowski, notariusz Izby Notarialnej w Białymstoku,
 • Wiceprezes i skarbnik Krajowej Rady Notarialnej – Jarosław Lewkowicz, notariusz Izby Notarialnej w Lublinie,
 • Sekretarz Krajowej Rady Notarialnej – Iwona Gowkielewicz-Kotlarz, notariusz Izby Notarialnej w Gdańsku,
 • Rzecznik Dyscyplinarny Wyższego Sądu Dyscyplinarnego – Waldemar Chwiałkowski, notariusz Izby Notarialnej w Szczecinie.

 

Pozostali członkowie Krajowej Rady Notarialnej XII kadencji to:

 • not. Patryk Bender (notariusz Izby Notarialnej w Rzeszowie), 
 • not. Daniel Drążkiewicz (notariusz Izby Notarialnej w Poznaniu),
 • not. Dariusz Kot (notariusz Izby Notarialnej w Krakowie),
 • not. Piotr Marquardt (notariusz Izby Notarialnej w Katowicach),
 • not. Winicjusz Wójcikiewicz (notariusz Izby Notarialnej we Wrocławiu).