Czynności notarialne – broszura informacyjna

27.05.2022

Krajowa Rada Notarialna przygotowała broszurę informującą, z jakimi sprawami można się zgłosić do kancelarii notarialnej. Jest ona dostępna również w języku ukraińskim. 

Broszura została przygotowana w ramach akcji edukacyjnej prowadzonej przez Krajową Radę Notarialną od 2010 roku – wtedy została zorganizowana pierwsza edycja ogólnopolskiej akcji Dzień Otwarty Notariatu. Jej nadrzędnym celem jest edukowanie społeczeństwa w tych obszarach prawa, które leżą w kompetencjach notariuszy, jak również informowanie o rodzajach umów i czynnościach notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji zakładanych celów. 

Podobne założenia ma organizowana od 2015 r. akcja Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku będąca odpowiedzią samorządu notarialnego na potrzebę edukacji prawnej wśród seniorów i poszerzeniem idei Dnia Otwartego Notariatu. 

 

Zapotrzebowanie na wiedzę prawną w społeczeństwie jest niezmiennie ogromne. W Internecie można znaleźć mnóstwo informacji prawnych, jednak często są one podane w sposób niezrozumiały dla laika. Stąd też nasz pomysł, by przygotować serię broszur informacyjnych będących odpowiedzią na najczęściej zadawane notariuszom pytania. Wierzymy, że podstawowa wiedza prawna w nich zawarta pomoże uniknąć wielu nieprzyjemnych konsekwencji prawnych – podsumował Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej.


Jako pierwsza powstała broszura dedykowana sprawom, z jakimi można zgłosić się do kancelarii notarialnej. Została ona przetłumaczona na język ukraiński, ponieważ coraz więcej obywateli tego kraju korzysta z usług notariuszy. Z myślą o żyjących w Polsce cudzoziemcach innych narodowości pojawiła się także angielska wersja językowa. Kolejne broszury – poświęcone m.in. takim tematom jak wybór prawa spadkowego czy zasadom dziedziczenia ustawowego – zostaną przygotowane już niebawem. 
 

Zależy nam na tym, by jak najwięcej osób mogło z tych broszur korzystać, dlatego zachęcam do ich drukowania, pobierania i udostępniania wszystkim tym, którzy potrzebują wiedzy prawnej – wyjaśnił Szymon Kołodziej. 


Broszura została przygotowana w ramach Dnia Otwartego Notariatu – akcji edukacyjnej prowadzonej przez Krajową Radę Notarialną od 2010 roku. Jej głównym celem jest edukowanie społeczeństwa w tych obszarach prawa, które leżą w kompetencjach notariuszy, jak również informowanie o rodzajach umów i czynnościach notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji zakładanych celów. 

Podobne założenia ma organizowana od 2015 r. akcja Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku będąca odpowiedzią samorządu notarialnego na potrzebę edukacji prawnej wśród seniorów i poszerzeniem idei Dnia Otwartego Notariatu. 

Broszury można pobrać ze strony www.porozmawiajznotariuszem.pl, gdzie publikowane są informacje przydatne dla osób korzystających z usług kancelarii notarialnych.


Link do broszur: Czynności notarialne