III Ogólnopolska Konferencja Prawa Nieruchomości pod patronatem KRN

30.06.2023

Krajowa Rada Notarialna objęła patronatem honorowym III Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nabywanie lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”. 

Organizowana przez Katedrę Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Izbę Notarialną w Krakowie konferencja odbędzie się online w dn. 26 października br. W założeniu organizatorów ma ona stanowić forum pogłębionej dyskusji przedstawicieli nauki i praktyki prawa na temat regulacji kształtujących problematykę nabywania lokali. Intencją organizatorów konferencji jest zachęcenie jej uczestników do identyfikacji problemów związanych z nabywaniem lokali pojawiających się we wszystkich wskazanych obszarach, ale też do sformułowania propozycji ewentualnych zmian.

Przedmiotem rozważań uczynione mogą być zarówno systemowe błędy w prywatyzacji mieszkań komunalnych, niedostateczne regulacje dotyczące przekształcania spółdzielczych praw do lokali we własność, problemy nabywców tzw. mieszkań zakładowych, projektowana ustawa o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych czy też problemy związane z nabywaniem lokali na rynku pierwotnym i wtórnym – informują organizatorzy. 

Zaproszenie do udziału w konferencji organizatorzy kierują zarówno do przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawa, ale także do wszystkich, których refleksja przyczynić się może do wzbogacenia konstruktywnych wniosków pokonferencyjnych. 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nabywanie lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”
26 października 2023
online
Więcej informacji
: III Ogólnopolska Konferencja Prawa Nieruchomości