Jakich czynności notariusze dokonywali najczęściej w 2022 roku?

04.05.2023

W 2022 roku notariusze sporządzili 2 788 599 aktów notarialnych oraz dokonali 16 185 935 innych czynności notarialnych. 

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje m.in. następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia i europejskie poświadczenia spadkowe;
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie;
 • sporządza poświadczenia, spisuje protokoły, sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów, a od dnia 1 lipca 2016 r. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

 

W 2022 roku notariusze sporządzili 2 788 599 aktów notarialnych oraz dokonali 16 185 935 innych czynności notarialnych. Oznacza to, że przeciętnie jeden notariusz sporządził miesięcznie 57,86 aktów notarialnych (2021: 66,20) oraz dokonał 348,31 czynności notarialnych (2021: 381,95).


W 2022 roku notariusze dokonali 16 185 935 innych czynności notarialnych, w tym:

 • 15 027 465 poświadczeń obejmujących także wypisy i odpisy aktów notarialnych (2021: 16 357 787);
 • 3 protesty (2021: 7);
 • 104 doręczeń oświadczeń (2021: 3 142);
 • 4 847 przyjęć na przechowanie (2021: 5 675);
 • 1 153 516 wniosków wieczystoksięgowych (2021: 1 407 969).


Jak wynika z powyższych danych, poświadczenia stanowią 92,84% wolumenu tej kategorii czynności notarialnych.

 

W 2022 roku notariusze sporządzili:

 • 272 741 oświadczeń o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku (2021: 264 664);
 • 172 023 protokołów dziedziczenia (2021: 180 671);
 • 31 202 protokołów otwarcia i ogłoszenia testamentu (2021: 31 098);
 • 174 742 aktów poświadczenia dziedziczenia (2021: 183 927);
 • 157 europejskich poświadczeń spadkowych (2021: 2 543);
 • 1 552 aktów powołania i odwołania zarządcy sukcesyjnego (2021: 1 980). 


  Źródło: Raport Krajowej Rady Notarialnej „Sprawozdanie i ocenie stanu notariatu za rok 2022”