mObywatel w kancelarii notarialnej od 1 września 2023 r.

27.07.2023

Choć tożsamość za pośrednictwem aplikacji mObywatel można potwierdzać od 14 lipca br., przy dokonywaniu czynności notarialnych będzie to możliwe od 1 września 2023 r. 

Wynika to z art. 83 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, który mówi, że instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie wykorzystania dokumentu mObywatel jako środka bezpieczeństwa finansowego do identyfikacji klienta oraz weryfikacji jego tożsamości od dn. 1 września 2023 r.

Notariusze są instytucjami obowiązanymi w rozumieniu cytowanej wyżej ustawy, a to oznacza, że są oni zobowiązani – przy czynnościach dokonywanych w formie aktu notarialnego, przy których występują jako instytucja obowiązana – stosować przepisy ustawy o aplikacji mObywatel od dn. 1 września 2023 r. Warto wiedzieć, że w zasadzie przy większości czynności notarialnych notariusze występują jako instytucja obowiązana w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Wyjaśnienie to znalazło się w piśmie Krajowej Rady Notarialnej skierowanym do Ministra Cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego w związku z jego wystąpieniem na Twitterze w dn. 25 lipca br. dotyczącym możliwości posłużenia się aplikacją mObywatel przy dokonywaniu czynności notarialnych, które zawierało informacje nieznajdujące oparcia w obowiązujących przepisach.