Nie żyje Wolfgang Żmudziński

17.08.2023

Krajowa Rada Notarialna z wielkim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci emerytowanego notariusza Wolfganga Józefa Żmudzińskiego, Nestora Notariatu Polskiego. 

Wolfgang Żmudziński został notariuszem w 1962 roku. Kierował Państwowym Biurem Notarialnym w Trzciance oraz Państwowym Biurem Notarialnym w Poznaniu. 

W latach 1988–1990, pracując w Ministerstwie Sprawiedliwości, uczestniczył  w przygotowaniu zmiany organizacji polskiego notariatu zainicjowanej przez środowisko polskich notariuszy. Z chwilą odzyskania niezależności i samorządności przez polski notariat w 1992 roku zaangażował się w tworzenie nowych struktur polskiego notariatu. 

W tym czasie zainicjował współpracę polskiego notariatu z notariatami w Europie i na świecie. Szczególnego podkreślenia wymagają jego starania o nawiązanie współpracy z notariatem niemieckim oraz Jego wieloletnia aktywność na polu współpracy notariatów polskiego i niemieckiego. Po przyjęciu polskiego notariatu do Międzynarodowej Unii Notariatu Łacińskiego w 1992 roku był Członkiem Rady Stałej i Komitetu Wykonawczego Unii. 

Wolfgang Żmudziński był założycielem, pierwszym Prezesem, a następnie Honorowym Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkiem Rady Programowej wydawanego przez Stowarzyszenie miesięcznika REJENT. 

Wolfgang Żmudziński był wychowawcą wielu pokoleń polskich notariuszy.