Notariat ukraiński prosi o informacje przydatne dla uchodźców wojennych

16.03.2022

Na prośbę Ukraińskiej Izby Notarialnej Krajowa Rada Notarialna przekazała szereg informacji użytecznych dla ukraińskich uchodźców wojennych szukających schronienia w Polsce. 

Realizując swoją misję społeczną, Ukraińska Izba Notarialna zaangażowała się także w akcję zbierania informacji użytecznych dla uchodźców niezbędnych do zorganizowania pobytu w krajach, w których obywatele Ukrainy szukają schronienia. 

Bardzo często notariusze ukraińscy są proszeni o konkretne porady dotyczące warunków pobytu w obcym kraju osób wyjeżdżających z Ukrainy w wyniku działań wojennych. A są to głównie kobiety z małymi i nieletnimi dziećmi oraz osoby starsze – wyjaśnił w swoim piśmie Volodymyr Marchenko, prezes Ukraińskiej Izby Notarialnej. 

Krajowa Rada Notarialna przekazała szereg informacji związanych nie tylko z czynnościami notarialnymi, których obywatele Ukrainy powinni dokonać w związku z poświadczaniem dokumentów oraz wynajmem czy zakupem nieruchomości, ale także ogólne informacje o pomocy organizowanej przez samorządy i rząd naszego kraju. 

Z przekazanych przez prezesa Marchenkę informacji wynika, że ukraińscy notariusze starają się wykonywać swoje obowiązki wszędzie tam, gdzie jest to możliwe – mimo przerw w działaniu infrastruktury internetowej oraz w dostępie do rządowych baz danych. Aby zapewnić ciągłość funkcjonowania kancelarii notarialnych już dziś rozważają możliwości utworzenia funduszu, który byłyby przeznaczony na odbudowę ukraińskiego notariatu.