Notariusz nie wymierza kary za brak świadectwa energetycznego

27.04.2023

W piątek 28 listopada br. wejdą w życie zmiany dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej. Jedna z nich dotyczy roli notariusza – choć ustawodawca precyzuje ją jednoznacznie, nie brakuje błędnych interpretacji.

 
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 11 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane od dnia 28 kwietnia notariusze będą zobowiązani do odnotowania w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu faktu przekazania świadectwa przez zbywcę. 

 

 

W przypadku nieprzekazania takiego świadectwa notariusz jedynie pouczy o karze grzywny ciążącej na podmiocie zobowiązanym. Nie będzie – jak donoszą media – ani jej ustalał każdorazowo indywidualnie podczas sporządzania aktu notarialnego, ani tym bardziej jej wymierzał – podkreślił not. Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej. 

W praktyce oznacza to, że od dnia 28 kwietnia osoba, która zawiera umowę sprzedaży nieruchomości albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i nie posiada wymaganego świadectwa charakterystyki energetycznej, może bądź przesunąć termin zawarcia umowy do dnia uzyskania świadectwa, bądź zawrzeć umowę, licząc się z koniecznością zapłacenia grzywny, o czym zostanie poinformowana przez notariusza.

 

Więcej informacji: Świadectwa charakterystyki energetycznej