Polsko-francuskie spotkanie notarialne

16.03.2017

W dn. 25 lutego br. w Konsulacie Honorowym Francji w Gdańsku odbyło się polsko-francuskie spotkanie notarialne adresowane przede wszystkim do Francuzów mieszkających w Trójmieście. Wzięli w nim udział także Alain Mompert – Konsul Honorowy Francji w Gdańsku oraz adwokat Elżbieta Bansleben i radca prawny Dorota Piotrowska.

W czasie spotkania notariusz Gilles Krowicki przedstawił obowiązujące we Francji prawo dotyczące ustrojów majątkowych małżeńskich, spadków z regulacją wynikającą z rozporządzenia UE nr 650/2012, testamentów, pełnomocnictw, darowizn, oświadczeń, zaś not. Ewa Koperska-Woźniak zwróciła uwagę na różnice pomiędzy prawem polskim a francuskim oraz przedstawiła unormowanie tych zagadnień w prawie polskim.

Tematyka spotkania cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że trwało ono dłużej niż pierwotnie planowano, a Konsul zadeklarował chęć zorganizowania kolejnego, na które mieliby być zaproszeni Francuzi nie tylko z Trójmiasta, ale i z północnej Polski.