Rozpoczął się egzamin notarialny 2022

06.09.2022

Dziś rozpoczął się egzamin notarialny, który potrwa 3 dni. Zdający będą rozwiązywać zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych oraz na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności lub na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny. 

Egzamin przeprowadzi osiem komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości: po jednej w Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz po dwie w Poznaniu i Warszawie. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi siedem osób: czterech przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, dwie osoby delegowane przez Krajową Radę Notarialną oraz pracownik badawczy lub dydaktyczny mający co najmniej stopień doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych, prowadzący działalność naukową lub kształcenie z tej dziedziny w szkole wyższej albo instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk. 

Egzamin notarialny codziennie rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa sześć  godzin. W ciągu pierwszych dwóch dni zdający będą rozwiązywać zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych. Natomiast trzeciego dnia zmierzą się z zadaniem polegającym na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności lub na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny. 

Zadania egzaminacyjne – jednakowe dla wszystkich – przygotowane zostały przez zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Notarialnej.