W 2022 roku w Polsce kancelarie prowadziło 3949 notariuszy

04.05.2023

Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie „Sprawozdanie i ocenie stanu notariatu za rok 2022” przygotowanego przez Krajową Radę Notarialną w ubiegłym roku w całej Polsce 3949 notariuszy prowadziło 3219 kancelarii notarialnych. 

Najwięcej notariuszy prowadzi działalność na terenie izb:

 • warszawskiej – 699 osób (17,70% notariuszy prowadzących kancelarie notarialne);
 • krakowskiej – 472 osoby (11,95%);
 • gdańskiej – 464 osoby (11,75%);
 • katowickiej – 390 osób (9,88%);
 • wrocławskiej – 385 osób (9,75%). 


Tym samym w pięciu wymienionych powyżej izbach kancelarie prowadziło w sumie 2410 notariuszy (61,03% łącznej liczby notariuszy prowadzących kancelarie notarialne). 

Spośród ogółu notariuszy prowadzących kancelarie 2974 osoby odbyły aplikację notarialną – stanowią one 75,31 % wszystkich notariuszy. Natomiast 834 notariuszy, czyli 21,12 % ogólnej ich liczby, to osoby, które trafiły do zawodu bez odbycia aplikacji notarialnej po uprzednim okresie pracy w innych zawodach prawniczych. W ubiegłym roku do zawodu notariusza trafiły także 4 osoby nominowane z uwagi na tytuł naukowy. 

Większość notariuszy w Polsce to kobiety – stanowią one 62,34% ogólnej liczby notariuszy prowadzących kancelarie notarialne. Największy odsetek notariuszy kobiet prowadzi kancelarie na terenie izb:

 • szczecińskiej (72,94% notariuszy tej izby prowadzących kancelarie),
 • łódzkiej (69,76%)
 • poznańskiej (66,77%).


Najmniejszy odsetek notariuszy kobiet jest zrzeszony w izbie krakowskiej (40,25%) oraz izbie lubelskiej (61,79%).


W 2022 roku polscy notariusze prowadzili 3219 kancelarii notarialnych (2021: 3106 kancelarii, wzrost o 3,64%), w tym:

 • kancelarie jednoosobowe: 2570
 • kancelarie prowadzone w formie spółek cywilnych: 579 (w tym dwuosobowe: 535)
 • kancelarie w formie spółek partnerskich: 70.

  Źródło: Raport Krajowej Rady Notarialnej „Sprawozdanie i ocenie stanu notariatu za rok 2022”