W 2023 roku 4083 notariuszy prowadziło 3317 kancelarii

11.04.2024

Według danych przekazanych przez rady izb notarialnych na dzień 31 grudnia 2023 r. w Polsce 4083 notariuszy prowadziło 3317 kancelarii notarialnych. 

Spośród ogółu notariuszy prowadzących kancelarie 3098 osób odbyło aplikację notarialną – stanowią one 75,28% wszystkich notariuszy. Natomiast 815 notariuszy, czyli 19,80% ogólnej ich liczby, to osoby, które trafiły do zawodu bez odbycia aplikacji notarialnej po uprzednim okresie pracy w innych zawodach prawniczych. W ubiegłym roku do zawodu notariusza trafiły także 3 osoby nominowane z uwagi na tytuł naukowy. 

Najwięcej notariuszy prowadzi działalność na terenie izb:

 • warszawskiej – 722 osoby (17,68% notariuszy prowadzących kancelarie notarialne);
 • krakowskiej – 489 osób (11,97%);
 • gdańskiej – 474 osoby (11,60%);
 • wrocławskiej – 408 osób (9,99%);
 • katowickiej – 394 osoby (9,64%). 


Tym samym w pięciu wymienionych powyżej izbach kancelarie prowadziło w sumie 2487 notariuszy (60,91% łącznej liczby notariuszy prowadzących kancelarie notarialne). 

W 2023 roku polscy notariusze prowadzili 3317 kancelarii notarialnych (2022: 3219 kancelarii, wzrost o 2,95%), w tym:

 • kancelarie jednoosobowe: 2649
 • kancelarie prowadzone w formie spółek cywilnych: 597 (w tym dwuosobowe: 546)
 • kancelarie w formie spółek partnerskich: 71.


Większość, bo 2643, notariuszy w Polsce to kobiety – stanowią one 64,73% ogólnej liczby notariuszy prowadzących kancelarie notarialne. Największy odsetek notariuszy kobiet prowadzi kancelarie na terenie izby:

 • szczecińskiej (73,21% notariuszy tej izby prowadzących kancelarie),
 • łódzkiej (70,20%),
 • poznańskiej (66,56%).


Najmniejszy odsetek notariuszy kobiet jest zrzeszony w izbie krakowskiej (59,50%) oraz izbie lubelskiej (62,11%).
 

Źródło: Raport Krajowej Rady Notarialnej „Sprawozdanie i ocenie stanu notariatu za rok 2023”