Kontakt

Biuro KRN
ul. Dzika 19/23, 00-172 Warszawa
tel. (22) 635 78 40
fax (22) 635 79 10

NIP: 525 15 75 982
REGON: 012301028 

Dyrektor
Agata Kubalska-Nadolna

Dział Krajowy
biuro@krn.org.pl

Dział Zagraniczny
zagranica@krn.org.pl

Księgowość
finanse@krn.org.pl

Kontakt dla prasy
Anna Sado
tel. 690 300 549
komunikacja@krn.org.pl 

Zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi procedurami Krajowa Rada Notarialna przyjmuje korespondencję w formie:

  • listów
  • faksów
  • wiadomości e-mail


Niezbędnym wymogiem udzielenia odpowiedzi na kierowaną do Rady korespondencję jest wskazanie w jej treści co najmniej:

  • osoby (imię i nazwisko), od której pochodzi korespondencja, oraz
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) tej osoby, oraz 
  • uzasadnienia do otrzymania żądanej informacji.


Krajowa Rada Notarialna nie udziela porad prawnych w indywidualnych sprawach. 


Korespondencję w sprawach dotyczących działalności poszczególnych notariuszy należy kierować do rady izby notarialnej właściwej z uwagi na miejsce siedziby kancelarii, która sprawuje nadzór samorządowy nad notariuszami.