Polityka prywatności i plików cookies

Krajowa Rada Notarialna przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę www.krn.org.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane przetwarzane na stronie są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania stroną. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1  (RODO) informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Rada Notarialna z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzikiej 19/23. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Dzika 19/23, 00-172 Warszawa
 • za pomocą poczty elektronicznej: biuro@krn.org.pl
 • telefonicznie: (22) 635 78 40

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Adama Kozakiewicza, z którym można się skontaktować poprzez email rodo@krn.org.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym w celu związanym z promocją usług notarialnych w kontekście zwiększenia bezpieczeństwa prawnego i ochrony majątku obywateli oraz w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora – cele związane z funkcjonowaniem strony, statystykami, mierzeniem efektywności działań promocyjnych.

 

Państwa dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora.

 

Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

W Serwisie znajdują się odnośniki do innych stron WWW. Krajowa Rada Notarialna nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony warto zapoznać się z Polityką Prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Serwisu Krajowej Rady Notarialnej.

 

Gromadzenie danych

 

Administrator chroni zgromadzone dane korzystając z następujących środków:

 • szyfrowanie danych
 • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego celu.

 

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW przechowywane są zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

 

Polityka cookies

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Krajowa Rada Notarialna z siedzibą pod adresem: ul. Dzika 19/23, 00-172 Warszawa.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika, w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

 

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Serwisy obce, do których niekiedy odsyła serwis www.krn.org.pl, mogą używać także plików cookies, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.