REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna prowadzi system teleinformatyczny Rejestry Notarialne, w ramach którego funkcjonują zarówno rejestry publiczne, jak i samorządowe.


System Rejestry Notarialne umożliwia wymianę danych z instytucjami zewnętrznymi, m.in. z: