REJESTR UŻYTKOWNIKÓW

Rejestr Użytkowników służy weryfikacji uprawnień członków samorządu notarialnego oraz upoważnionych przedstawicieli sądów powszechnych mających ustawowe prawo do dokonywania odpowiednich czynności w rejestrach. Dane notariuszy przekazywane są przez Krajową Radę Notarialną za pośrednictwem Rejestru Użytkowników do Europejskiego Spisu Notariuszy, którego celem jest usprawnienie przebiegu czynności dokonywanych w obrocie transgranicznym. W Spisie udostępniane są dane kontaktowe ok. 40 000 notariuszy z 22 państw członkowskich UE, w których funkcjonuje notariat, wraz z listą języków, którymi się posługują.
 

Podstawa prawna:

  • art. 41a ustawy – Prawo o notariacie