NOTARIUSZE DLA UKRAINY

W obliczu wojny w Ukrainie Krajowa Rada Notarialna włączyła się do akcji pomocy dla obywateli tego kraju, apelując do wszystkich notariuszy o wszechstronne wsparcie dla nich oraz organizując zbiórkę pieniędzy na ten cel. Więcej informacji na temat działań podejmowanych przez samorząd notarialny w Polsce oraz światową wspólnotę notarialną znajdą Państwo poniżej. 
 

18.12.2022 
Krajowa Rada Notarialna zakończyła wydatkowanie środków zgromadzonych przez środowisko notarialne w ramach akcji „Polski notariat pomaga Ukrainie” na portalu zrzutka.pl. Środki z ostatniej transzy trafiły do Fundacji „Saving notaries and their families” powołanej przez Ukraińską Izbę Notarialną oraz Polskiego Zespołu Humanitarnego. W sumie ponad 140 000 PLN. 
Więcej informacji: Ponad 140 000 PLN od polskich notariuszy dla Ukrainy

 

23.06.2022 
Krajowa Rada Notarialna przekazała 159 000 PLN w kolejnej transzy pomocy finansowej dla obywateli Ukrainy pokrzywdzonych w wyniku działań wojennych. Pieniądze te pochodzą ze środków zebranych na przełomie lutego i marca br. Przez środowisko notarialne w ramach akcji „Polski notariat pomaga Ukrainie” na portalu zrzutka.pl – zebrano wtedy 535 000 PLN.
Więcej informacji: 159 000 PLN w kolejnej transzy pomocy dla Ukrainy


27.04.2022
W ramach akcji „Polski notariat pomaga Ukrainie” Krajowa Rada Notarialna przekazała kolejne transze pomocy finansowej dla obywateli Ukrainy pokrzywdzonych w wyniku działań wojennych – zarówno osób pozostających na terenie Ukrainy, jak i uchodźców przebywających na terenie Polski.
Więcej informacji: KRN przekazała kolejne transze pomocy dla Ukrainy 


30.03.2022 
Międzynarodowa Unia Notariatu zaapelowała do wszystkich notariatów członkowskich i ich notariuszy o wsparcie zbiórki darowizn finansowych na rzecz notariatu Ukrainy w celach humanitarnych i odbudowy kraju.
Więcej informacji: MUNŁ ogłosiła zbiórkę pieniędzy dla Ukrainy 


25.03.2022 
Notariat Rzeczpospolitej zaangażował się w działania Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej utworzone w ramach porozumienia wszystkich samorządów prawniczych, którego celem jest współpraca w zakresie pomocy prawnej dedykowanej osobom pokrzywdzonym działaniami wojennymi w Ukrainie. 
Więcej informacji: Powstało Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej 


18.03.2022 
Krajowa Rada Notarialna przekazała 100.000 PLN Stowarzyszeniu Polska Misja Medyczna z przeznaczeniem na pomoc medyczną dla obywateli Ukrainy pokrzywdzonych w wyniku działań wojennych. 
Więcej informacji: KRN uruchomiła pierwszą transzę pomocy finansowej dla Ukrainy 

16.03.2022 
„Pomóżcie Ukrainie! Przekażcie władzom, rządom waszych stanów prośbę o powstrzymanie Putina! Razem możemy powstrzymać terror i anarchię” – ukraińscy notariusze apelują o powstrzymanie ludobójstwa narodu ukraińskiego przez nazistowski reżim Putina. 
Więcej informacji: Ukraińska Izba Notarialna wzywa do powstrzymania ludobójstwa 

16.03.2022 
Na prośbę Ukraińskiej Izby Notarialnej Krajowa Rada Notarialna przekazała szereg informacji użytecznych dla ukraińskich uchodźców wojennych szukających schronienia w Polsce. 
Więcej informacji: Notariat ukraiński prosi o informacje przydatne dla uchodźców wojennych

14.03.2022 
Wojna w Ukrainie i jej konsekwencje dla notariatów z państw graniczących z Rosją i Ukrainą była przedmiotem rozmowy not. Lionela Gallieza, wiceprzewodniczącego MUNŁ ds. Europy, z wiceprezesem KRN not. Tomaszem Kotem. 
Więcej informacji: Aktualna sytuacja i pomoc notariatów Europy Środkowej dla Ukrainy 

11.03.2022 
Pomoc finansowa, zakwaterowanie dla uchodźców ukraińskich, pomoc materialna oraz wsparcie notarialne – to główne obszary deklarowanego przez CNUE wsparcia dla Ukrainy. 
Więcej informacji: Plan działań CNUE na rzecz Ukrainy

11.03.2022 
Międzynarodowa Unia Notariatu (MUNŁ / UINL) stworzyła specjalny Fundusz Solidarnościowy dla Notariatu Ukrainy – zebrane środki zostaną przekazane na cele humanitarne oraz odbudowę kraju.  
Więcej informacji: MUNŁ uruchomiła pomoc dla UkrainyMUNŁ ogłosiła zbiórkę pieniędzy dla Ukrainy

04.03.2022
W ciągu trwającej tydzień zbiórki na pomoc Ukrainie notariusze zebrali ponad 530.000 PLN. Na posiedzeniu w dn. 4 marca br. Krajowa Rada Notarialna wytypowała dwie profesjonalne organizacje – Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce oraz Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna – którym planuje przekazać po 100.000 PLN. O dalszych decyzjach w sprawie wykorzystania zebranych środków KRN będzie informować na bieżąco. 
Więcej informacji: Ponad 530.000 PLN na pomoc Ukrainie 

03.03.2022 
W dn. 3 marca br. Rada Kierownicza Międzynarodowej Unii Notariatów (MUNŁ/UINL) zdecydowała o zawieszeniu członkostwa notariatów Federacji Rosyjskiej i Białorusi.
Więcej informacji: MUNŁ zawiesza członkostwo Rosji i Białorusi

02.03.2022 
W odpowiedzi na apel prezesa Krajowej Rady Notarialnej Lecha Borzemskiego do Rady Notariatów Unii Europejskiej 22 prezesów notariatów europejskich, którzy zebrali się na posiedzeniu nadzwyczajnym w dn. 1 marca br. z udziałem prezesa Izby Notariuszy Ukrainy, przyjęło rezolucję ws. Ukrainy.
Więcej informacji: CNUE przyjęło rezolucję ws. Ukrainy

01.03.2022 
Prezes Krajowej Rady Notarialnej Lech Borzemski zaapelował do Giampaolo Marcoza, przewodniczącego Rady Notariatów Unii Europejskiej (CNUE), o wyrażenie poparcia dla walki Ukrainy z rosyjskim najeźdźcą, wezwanie instytucji Unii Europejskiej do udzielenia jej oraz jej obywatelom wszechstronnej pomocy oraz nałożenie na Rosję wszelkich możliwych sankcji. 
Więcej informacji: Prezes KRN apeluje o poparcie dla Ukrainy  

26.02.2022 
W celu skoordynowania pomocy udzielanej przez notariuszy Krajowa Rada Notarialna założyła na zrzutka.pl zbiórkę pieniędzy, które po zakończeniu akcji w dn. 4 marca br. zostaną przekazane organizacjom udzielającym wsparcia uchodźcom z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce, oraz pomocy humanitarnej obywatelom Ukrainy, którzy pozostali w kraju ogarniętym wojną.
Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/ha5se9  
Więcej informacji: Zrzutka – notariusze dla Ukrainy 

26.02.2022
„Zwracamy się dzisiaj z apelem do światowej wspólnoty notarialnej: potrzebujemy pomocy – sankcji, broni, zasobów materialnych, wszelkiego rodzaju wsparcia, wpływu na rządy – ponieważ w centrum Europy życie może stracić 40 milionów obywateli ukraińskich, którzy wielokrotnie dawali dowód swojej europejskości. Wzywamy: pomóżcie nam. POMOCY! POMOCY! POMOCY!” – napisał w apelu do wspólnoty notarialnej Volodymyr Marchenko, prezes Ukraińskiej Izby Notarialnej. 
Więcej informacji: Apel notariatu ukraińskiego o pomoc

25.02.2022 
Giampaolo Marcoz, przewodniczący Rady Notariatów Unii Europejskiej (CNUE), w piśmie do Volodymyra Marchenki, prezesa Ukraińskiej Izby Notarialnej, które zostało przekazane również do wiadomości Krajowej Rady Notarialnej, zapewnia o zdecydowanym wsparciu rządów i instytucji europejskich celem jak najszybszego zakończenia wojny, przywrócenia pokoju i zapewnienia rządów prawa w Europie. 
Więcej informacji: Europejscy notariusze solidaryzują się z Ukraińcami 

25.02.2022 
Krajowa Rada Notarialna wystosowała pismo do wszystkich notariuszy, w którym zaapelowała o wszechstronne wsparcie obywateli Ukrainy, w szczególności poprzez możliwie szybką i życzliwą obsługę przy dokonywaniu przez nich czynności notarialnych związanych z załatwieniem formalności pozwalających na wjazd i pobyt, ale także wykonywanie pracy czy kontynuowanie nauki na terytorium Polski. 
Więcej informacji: Notariusze wspierają obywateli Ukrainy