Wydawnictwa KRN

ASPEKTY PRAWNE ZAWODU NOTARIUSZA

To już drugie wydawnictwo KRN poświęcone notariatowi francuskiemu. Ukazuje się zgodnie z porozumieniem o współpracy pomiędzy Krajową Radą Notarialną i Główną Radą Notariatu we Francji z 2004 roku, którego celem jest między innymi upowszechnienie znajomości prawa obowiązującego w obu państwach. Publikacja przybliża czytelnikowi strukturę notariatu francuskiego, usytuowanie notariusza we francuskim systemie prawnym oraz obowiązki i prawa notariuszy.

70 LAT ZUNIFIKOWANEGO POLSKIEGO PRAWA O NOTARIACIE

Publikacja dokumentuje sesję jubileuszową. Zawiera materiały przygotowane przez prelegentów, teksty opracowane na podstawie wystąpień, streszczenia najważniejszych wypowiedzi podczas dyskusji oraz zdjęcia upamiętniające tę uroczystość. Skierowana jest przede wszystkim do notariuszy i studentów prawa, choć zawarte w niej treści mogą zainteresować wszystkich, którzy chcą poznać dzieje notariatu i szeroko rozumianą charakterystykę tego wyjątkowego zawodu.

II KONGRES NOTARIUSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Praca zbiorowa z II Kongresu Notariuszy RP zorganizowanego w Warszawie w 1999 r. Pośród zgromadzonych referatów czytelnik ma możliwość lektury wystąpień prof. Edwarda Drozda na temat czynności notarialnych z elementem zagranicznym w obrocie nieruchomościami, not. Marka Kolasy o zadaniach programowych notariatu oraz not. Czesława Salagierskiego na temat integracyjnych i nadzorczych funkcji Krajowej Rady Notarialnej.

I KONGRES NOTARIUSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Historyczne wydawnictwo zawierające zbiór referatów i wystąpień z I Kongresu Notariuszy RP, który odbył się w 1993 r. w Poznaniu. W publikacji znajdują się wystąpienia m.in. prof. dr. hab. Edwarda Drozda na temat form aktu notarialnego, prof. dr. hab. Marka Kuryłowicza o początkach notariatu w Europie oraz prof. Maksymiliana Pazdana o nabywaniu nieruchomości położonych w Polsce przez cudzoziemców.