II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości

25.03.2022

Krajowa Rada Notarialna objęła patronatem II Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Nieruchomości „Najem nieruchomości – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”. 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości „Najem nieruchomości – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda” organizowana przez Katedrę Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Izbę Notarialną w Krakowie odbędzie się online w dn. 26 maja 2022 r. 

Konferencja ma stanowić forum pogłębionej dyskusji przedstawicieli nauki i praktyki prawa na temat regulacji kształtujących zróżnicowanych rodzaje umowy najmu lokalu oraz kierunków ich zmian. 

Udział w konferencji (bez publikacji) jest nieodpłatny i wymaga jedynie rejestracji. W przypadku publikacji termin przesyłania zgłoszenia uczestnictwa czynnego wraz z tematem wystąpienia upływa w dn. 15 kwietnia 2022 roku (termin wniesienia opłaty za publikację w kwocie 250 złotych do dn. 31 marca 2022 roku, a termin wysłania artykułu do publikacji – do 30 maja 2022 roku. Opłaty można dokonać na rachunek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: 70 2490 0005 0000 4600 9378 0221 z tytułem przelewu: II konferencja prawa nieruchomości wraz z imieniem i nazwiskiem czynnego uczestnika. 

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawa, a także wszystkich, których refleksja przyczynić się może do wzbogacenia konstruktywnych wniosków pokonferencyjnych. Uczestnikom konferencji zostaną wystawione zaświadczenia o udziale. Wzorem ubiegłego roku planowane jest także wydanie publikacji pokonferencyjnej – informują organizatorzy.

Szczegółowe informacje na temat tej konferencji są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: kpn.uek.krakow.pl 

Pliki do pobrania