NOTARIALNE REJESTRY STATYSTYCZNE

Notarialne Rejestry Statystyczne to platforma umożliwiająca wymianę danych statystycznych pomiędzy notariuszami a Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Krajową Radą Notarialną.
 

Podstawa prawna:

  • uchwała nr VIII/10/2014 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zbierania danych przekazywanych Ministrowi Sprawiedliwości do sprawozdania i oceny notariatu
  • ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 997, z późn. zm.)