III Ogólnopolska Konferencja Aksjologiczna

25.03.2022

Krajowa Rada Notarialna objęła patronatem III Ogólnopolską Konferencję Aksjologiczną, której organizatorem jest Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych przy Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA UŁ.  

Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych przy Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA UŁ zaprasza na III Ogólnopolską Konferencję Aksjologiczną „Aksjologia egzekucji sądowej – w poszukiwaniu optymalnego poziomu ochrony praw wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym”, która odbędzie się 8 kwietnia 2022 r. w formie zdalnej. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Dołączyć można do niej za pośrednictwem linku

Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia o udziale w konferencji proszone są o rejestrację za pośrednictwem następującego formularza rejestracyjnego.