MUNŁ zawiesza członkostwo Rosji i Białorusi

04.03.2022

W dn. 3 marca br. Rada Kierownicza Międzynarodowej Unii Notariatów (MUNŁ/UINL) zdecydowała o zawieszeniu członkostwa notariatów Federacji Rosyjskiej i Białorusi. 

W związku z okolicznościami wynikającymi z inwazji na Ukrainę przez Federację Rosyjską z pomocą Białorusi oraz biorąc pod uwagę powagę tych wydarzeń, których nikt z nas nie może ignorować, MUNŁ zdecydowała o ZAWIESZENIU wykonywania praw notariatów Federacji Rosyjskiej i Białorusi w stosunku do naszej międzynarodowej organizacji – napisano w decyzji przekazanej do wiadomości tych notariatów.