Notariusze przekazali ponad 530 000 PLN na pomoc Ukrainie

04.01.2023

Krajowa Rada Notarialna zakończyła wydatkowanie środków zgromadzonych przez środowisko notarialne w ramach akcji „Polski notariat pomaga Ukrainie” na portalu zrzutka.pl. 

Zbiórka pieniędzy pod hasłem „Notariat Polski pomaga Ukrainie” na zrzutka.pl. zorganizowana przez Krajową Radę Notarialną przerosła oczekiwania – dzięki ofiarności i szczodrości środowiska notarialnego w ciągu tygodnia (26.02 – 04.03.2022) udało się zebrać ponad 530 000 PLN. 

Środki te były sukcesywnie – od marca do grudnia 2022 r. – przekazywane organizacjom, które zwracały się do KRN z prośbą o dofinansowanie prowadzonych przez nie projektów pomocowych:  

 • 100 000 PLN dla Stowarzyszenia Polska Misja Medyczna na pomoc medyczną dla obywateli Ukrainy pokrzywdzonych w wyniku działań wojennych – zarówno osób pozostających na terenie Ukrainy, jak i uchodźców przebywających na terenie Polski;
 • 35 000 PLN dla Fundacji „Dom Ukraiński w Przemyślu” na remont i wyposażenie pomieszczenia kuchni w Domu Ukraińskim w Przemyślu;
 • 20 000 PLN dla Centrum Służby Rodzinie w Łodzi na wspomaganie adaptacji uchodźców ukraińskich do życia w polskim społeczeństwie poprzez organizację punktów profesjonalnego kształcenia językowego;
 • 30 000 PLN dla Stowarzyszenia „Przyszłość” w Krakowie na specjalistyczną opiekę nad ukraińskimi autystycznymi dziećmi w wieku 6-15 lat i ich terapię;
 • 50 000 PLN dla Fundacji „Polski Zespół Humanitarny” w Muszynie na pomoc ukraińskim uchodźcom wewnętrznym oraz zapewnienie wyposażenia chirurgicznego dla szpitali w Ukrainie;
 • 60 000 PLN dla Stowarzyszenia „Dialog” w Białymstoku na pomoc ukraińskim uchodźcom, w tym m.in. pomoc medyczną i prawną, użyczanie mieszkań, przekazywanie żywności i środków higieny oraz kursy języka polskiego;
 • 40 000 PLN dla Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej w celu sfinansowania kosztów organizowanej przez SNRP pomocy prawnej dla uchodźców świadczonej przez prawników ukraińskich oraz sfinansowania kursów języka polskiego dla uchodźców;
 •  40 000 PLN dla Caritas Diecezji Sandomierskiej celem dofinansowania 35 dzieci i 4 dorosłych opiekunów – uciekinierów z sierocińca położonego w miejscowości Pioniersko obok Mariupola, które przebywają w ośrodku Caritas; 
 • 5 000 PLN dla Spółdzielni Socjalnej „Łódzka Szansa” celem zasilenia Funduszu Społecznego „Obiad dla rodzin z Ukrainy” – na wsparcie żywieniowe matek z dziećmi z Ukrainy;
 • 14 000 PLN dla Stowarzyszenia „Przyszłość” celem przeznaczenia na finansowanie zajęć opiekuńczych dla ukraińskich dzieci z autyzmem w miesiącu czerwcu;  
 • 80 000 PLN dla Fundacji „Saving notaries and their families” powołanej przez Ukraińską Izbę Notarialną z przeznaczeniem na pomoc ukraińskim notariuszom i ich rodzinom;
 • 61 455,59 PLN dla Polskiego Zespołu Humanitarnego z przeznaczeniem na wsparcie działań humanitarnych realizowanych na terenie Ukrainy, tj. zakup żywności i leków dla osób wewnętrznie przesiedlonych, zakup oświetlenia i zasilania awaryjnego.


Z każdą z działających w Polsce organizacji Krajowa Rada Notarialna podpisała stosowne umowy zobowiązujące do przedstawienia sprawozdań z rozliczenia przekazanych darowizn.