W Polsce jest ok. 4 000 notariuszy i 3106 kancelarii notarialnych

20.05.2022

Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie „Sprawozdanie i ocenie stanu notariatu za rok 2021” przygotowanego przez Krajową Radę Notarialną w ubiegłym roku w całej Polsce kancelarie prowadziło 3806 notariuszy. 

Najwięcej notariuszy prowadzi działalność na terenie izb:

 • warszawskiej – 666 osób
 • krakowskiej – 453 osoby
 • gdańskiej – 442 osoby
 • katowickiej – 378 osób
 • wrocławskiej – 361 osób.  


Tym samym w wymienionych powyżej izbach kancelarie prowadziło w sumie 2300 notariuszy, co daje 59,57% ich łącznej liczby. 

W 2021 roku polscy notariusze prowadzili 3106 kancelarii notarialnych (2020: 3010 kancelarii, wzrost o 3,19%), w tym:

 • kancelarie jednoosobowe: 2491
 • kancelarie prowadzone w formie spółek cywilnych: 558 (w tym dwuosobowe: 511)
 • kancelarie w formie spółek partnerskich: 57.


Spośród ogółu notariuszy prowadzących kancelarie 2846 osób odbyło aplikację notarialną (73,71% wszystkich notariuszy). Natomiast 838 notariuszy (21,7%) to osoby, które trafiły do zawodu bez odbycia aplikacji notarialnej po uprzednim okresie pracy w innych zawodach prawniczych. 

Większość notariuszy w Polsce to kobiety – stanowią one 63,74% ogólnej ich liczby. Największy odsetek notariuszy kobiet prowadzi kancelarie na terenie izb:

 • szczecińskiej (73,06% notariuszy tej izby prowadzących kancelarie);
 • łódzkiej (67,59%)
 • wrocławskiej (67,04%).


Najmniejszy odsetek notariuszy kobiet jest zrzeszony w izbie katowickiej (61,9%) oraz izbie krakowskiej (60,49%).